ไม่อยากให้พลาดทุนเรียนต่อจีนในรอบถัดไป เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมนะคะ เพราะทุนเต็มเร็วมากๆ

การเตรีมเอกสารเพื่อยื่นสมัครขอทุนเรียนต่อประเทศจีน

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทาง e-Passport

ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทาง e-Passport

                  

2. การรับรองเอกสารการศึกษาที่กรมการกงสุล เช่นใบเกรด หรือ ทรานสคริปส์ ใบประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าจบการศึกษา (เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/1VvPR8a

3. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลรัฐบาล

การตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อไปทำงาน หรือศึกษาต่อนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีผลในการพิจารณาคัดกรองบุคคลตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ จึงควรได้รับการคัดกรองโรค และตรวจสุขภาพที่ได้มาตรฐานจากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยถือเป็น 1 ใน 4 สถานพยาบาลในกรุงเทพฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถตรวจสุขภาพ และออกใบรับรองการตรวจสุขภาพได้ทุกประเทศทั่วโลก จึงสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าท่านจะต้องการเดินทางไปประเทศใดๆ ก็ตาม  โดยทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งคลินิกตรวจสุขภาพขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

คำแนะนำในการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

  1. ผู้รับบริการติดต่อตู้ให้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติ (ตู้คีออส) ด้านหน้าตึก ภปร เลือกช่องตรวจสุขภาพขอใบรับรองต่างประเทศ
  • ผู้รับบริการรายใหม่กรอกประวัติใบแจ้งอาการสีเขียว ท่านที่มีบัตร รพ. จุฬาฯ แล้ว ให้กรอกใบแจ้งอาการสีเหลือง แจ้งความประสงค์ ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต 1 ใบ (เพื่อทำประวัติเป็นภาษาอังกฤษ)
  1. ติดต่อห้องบัตร ช่องเบอร์ 8 – 13 เพื่อลงทะเบียนตรวจ
  2. ติดต่อตู้ให้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติ (ตู้คีออส) ภปร ชั้น 16 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
  3. รอติดต่อห้องเบอร์ 18 โซนดี พร้อมใบแจ้งอาการสีเขียว/เหลือง แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำเนาพาสปอร์ต 2 ใบ และบัตรโรงพยาบาล เพื่อรับการตรวจ

เอกสารที่ต้องนำมาเมื่อมาตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

  1. สำเนาพาสปอร์ต 3 ใบ (ถ้าไม่มีใช้บัตรประชาชนแทนได้)
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือขนาดตามแบบฟอร์มที่นำมา จำนวน 1-2 รูป
  3. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (หากไม่มีใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาลได้)
  4. ค่าตรวจตามแบบฟอร์มแต่ละประเทศที่ต้องการ
  5. สามารถรับใบรับรองแพทย์ได้ภายใน 3 วัน (กรณีผลการตรวจปกติ)

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพของแต่ละประเทศ-จีน


4. หนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pcscenter.sb.police.go.th/

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09-558-99901 หรือ Inbox มาได้เลย


ทุน เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ
Tel:09-558-99901
Add:3rd floor Chamchuri Square,bangkok
Contact:June

เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศ-ไป เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ-เรียน ต่อ โท ต่าง ประเทศ-เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ-เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศ