1) นักเรียนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง 

 เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

2) คุณสามารถทำความเข้าอย่างใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของจีน เรียนรู้หลักการและวิธีคิดของคนจีนที่หาอ่านจากหนังสือที่ไหนไม่ได้

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

 เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

3) เป็นโอกาสดีที่จะซึมซับจิตวิญญาณของชาวจีน ยกระดับความขยันหมั่นเพียรและความกระตือรือร้นในการเรียน การใช้ชีวิตและการทำงาน

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

 เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นและกว้างขวางกับคนจีน เพื่อสะดวกต่อความร่วมมือในอนาคตในเวทีนานาชาติ

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

 เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

5) สามารถใช้วันหยุดและช่วงปิดภาคการศึกษาต่างๆ ในการท่องเที่ยวธรรมชาติและโบราณสถานต่างๆ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

 เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

6) สามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างถ่องแท้ นักเรียนจะได้ใช้ชีวิตในประเทศจีน ร่วมกับครูบาอาจารย์ เพื่อนนักศึกษา เพื่อนฝูงและสังคมชาวจีน ผ่านการสื่อสารตลอดหลายปี จึงสามารถเรียนรู้ได้จีนอย่างถ่องแท้ 

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

 เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

 เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

7) ทางโครงการจะจัดให้นักศึกษาไปฝึกงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศจีนหรือประเทศไทย ซึ่งทำให้นักเรียนมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น สะดวกในการหางานที่ดี

8) ภายหลังการสำเร็จการศึกษา โอกาสในการสมัครงานจะเปิดกว้างขึ้น มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มจากทักษะด้านภาษา เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าในระยะยาว

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

 เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

9)เวลานี้ มีการลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คนที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศจีนมีโอกาสในตำแหน่งงานที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขันเหนือกว่าผู้อื่น

 ประสบการณ์การเรียนต่อจีน 
1、ทำไมถึงต้องเรียนต่อจีน
2、จะเลือกคณะที่เรียนยังไง?
3、คณะที่น่าสนใจสำหรับศึกษาระดับปริญญาตรีที่จีน 
4、ขั้นตอนศึกษาต่อที่ประเทศจีน
5、ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
6、การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทุนศึกษาต่อประเทศจีน
7、คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อประเทศจีน
8、เรียนต่อจีนที่ไหนดี
9、เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่ายเท่าไร
10、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นทำงานไปด้วยได้หรือไม่?
11、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นปลอดภัยหรือไม่?