1) ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วปัจจุบัน GDP ของประเทศจีนเป็นอันดับสองของโลก

 ข้อมูลประเทศจีน

2) ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอย่างดีมีสถาบันระดับอุดมศึกษามากกว่า 2,870 แห่งประเทศจีนยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าไปศึกษาอย่างมาก

ข้อมูลประเทศจีน

3)ประเทศจีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มีพื้นที่มากกว่าประเทศไทย 18 เท่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับ 5,000ปีมีมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากถึง 55 แห่ง

ข้อมูลประเทศจีน

ข้อมูลประเทศจีน

ข้อมูลประเทศจีน

4) ประชากรของจีนมีจำนวน20 เท่าของประเทศไทยภาษาจีนเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก

ข้อมูลประเทศจีน

ข้อมูลประเทศจีน

ข้อมูลประเทศจีน
เมืองจีน-แนะนำเมืองจีน-5 เมืองใหญ่ในประเทศจีน-แผนที่ประเทศจีน--เมืองหลวงของจีน