ไม่อยากให้พลาดทุนเรียนต่อจีนในรอบถัดไป เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมนะคะ เพราะทุนเต็มเร็วมากๆ

การเตรีมเอกสารเพื่อยื่นสมัครขอทุนเรียนต่อประเทศจีน


1. หนังสือเดินทาง (Passport)
ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทาง e-Passport

ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทาง e-Passport

                  

2. การรับรองเอกสารการศึกษาที่กรมการกงสุล เช่นใบเกรด หรือ ทรานสคริปส์ ใบประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าจบการศึกษา (เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ)


3. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลรัฐบาล


การตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อไปทำงาน หรือศึกษาต่อนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีผลในการพิจารณาคัดกรองบุคคลตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ จึงควรได้รับการคัดกรองโรค และตรวจสุขภาพที่ได้มาตรฐานจากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยถือเป็น 1 ใน 4 สถานพยาบาลในกรุงเทพฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถตรวจสุขภาพ และออกใบรับรองการตรวจสุขภาพได้ทุกประเทศทั่วโลก จึงสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าท่านจะต้องการเดินทางไปประเทศใดๆ ก็ตาม  โดยทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งคลินิกตรวจสุขภาพขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว


คำแนะนำในการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ


1.ผู้รับบริการติดต่อตู้ให้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติ (ตู้คีออส) ด้านหน้าตึก ภปร เลือกช่องตรวจสุขภาพขอใบรับรองต่างประเทศ
ผู้รับบริการรายใหม่กรอกประวัติใบแจ้งอาการสีเขียว ท่านที่มีบัตร รพ. จุฬาฯ แล้ว ให้กรอกใบแจ้งอาการสีเหลือง แจ้งความประสงค์ ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต 1 ใบ (เพื่อทำประวัติเป็นภาษาอังกฤษ)


2.ติดต่อห้องบัตร ช่องเบอร์ 8 – 13 เพื่อลงทะเบียนตรวจ


3、ติดต่อตู้ให้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติ (ตู้คีออส) ภปร ชั้น 16 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม


4、รอติดต่อห้องเบอร์ 18 โซนดี พร้อมใบแจ้งอาการสีเขียว/เหลือง แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำเนาพาสปอร์ต 2 ใบ และบัตรโรงพยาบาล เพื่อรับการตรวจเอกสารที่ต้องนำมาเมื่อมาตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ


1.สำเนาพาสปอร์ต 3 ใบ (ถ้าไม่มีใช้บัตรประชาชนแทนได้)


2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือขนาดตามแบบฟอร์มที่นำมา จำนวน 1-2 รูป


3.แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (หากไม่มีใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาลได้)

4.สามารถรับใบรับรองแพทย์ได้ภายใน 3 วัน (กรณีผลการตรวจปกติ)


รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพของแต่ละประเทศ-จีน


4. หนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pcscenter.sb.police.go.th/

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09-558-99901 หรือ Inbox มาได้เลย

 

ประสบการณ์การเรียนต่อจีน 
1、ทำไมถึงต้องเรียนต่อจีน
2、จะเลือกคณะที่เรียนยังไง?
3、คณะที่น่าสนใจสำหรับศึกษาระดับปริญญาตรีที่จีน 
4、ขั้นตอนศึกษาต่อที่ประเทศจีน
5、ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
6、การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทุนศึกษาต่อประเทศจีน
7、คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อประเทศจีน
8、เรียนต่อจีนที่ไหนดี
9、เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่ายเท่าไร
10、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นทำงานไปด้วยได้หรือไม่?
11、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นปลอดภัยหรือไม่?