ทุนเต็มจำนวนเมืองเซี่ยงไฮ้-ปริญญาตรี

ทุนเต็มจำนวนเมืองเซี่ยงไฮ้-ปริญญาตรี


สามารถเริ่มยื่นได้แล้ว,มีจำนวนจำกัด,ใครยื่นก่อนได้เปรียบ
1、ปริญญาตรีทุน 1+4
S:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+เงิน 2500 หยวนต่อเดือน
A:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+เงิน 800 หยวนต่อเดือน 
B:ฟรีค่าเทอม,หรือฟรีค่าที่พัก

เกณฑ์คะแนน:GPA3.2

คณะ:

 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการอาหาร
 • ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงทะเล
 • เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ  

** คณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ยื่นได้เฉพาะทุน  B  


2、ปริญญาตรี
S:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+เงิน 2500 หยวนต่อเดือน 
A:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+เงิน 800 หยวนต่อเดือน    
B:ฟรีค่าเทอม,หรือฟรีค่าที่พัก
เกณฑ์คะแนน:HSK4-180 คะแนนขึ้นไป,GPA3.2
 **คณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ HSK5-180 คะแนนขึ้นไป

คณะ:

 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการอาหาร
 • ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงทะเล
 • เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ  
 ** คณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ยื่นได้เฉพาะทุน  A、B
ทุนเรียนต่อจีน2023-ทุนเรียนต่อจีน 2566 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2023-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2022-csc ทุนรัฐบาลจีน2566-ทุนcsc