ทุนเรียนต่อจีน 2565

ฉันสามารถสมัครทุนแบบไหนได้บ้างเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีน ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาในประเทศจีนมีสี่ประเภทที่พบบ่อยที่สุด: ทุนรัฐบาลจีน, ทุนรัฐบาลท้องถิ่น, ทุนมหาวิทยาลัย และ "ทุนสถาบันขงจื๊อ" โดยเฉพาะสำหรับครูสอนภาษาจีน ฉันจะสมัครทุนการศึกษาได้อย่างไร มาดูข้อกำหนดของทุนการศึกษาต่างๆ กัน!

 • ทุนจีน1:ทุนรัฐบาลจีน CSC
 • ทุนจีน2:ทุนรัฐบาลท้องถิ่น
 • ทุนจีน3:ทุนมหาวิทยาลัย
 • ทุนจีน4:"ทุนสถาบันขงจื๊อ"

ทุนจีน1:ทุนรัฐบาลจีน CSC

ทุนจีน1:ทุนรัฐบาลจีน CSC
จำนวนทุนรัฐบาลจีนมีค่อนข้างน้อย ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มอบให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอกที่มีผลการเรียนดีเด่น อัตราความสำเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสมัครทุน CGS ต่ำมาก   ทุนรัฐบาลจีนมีสองประเภท: การลงทะเบียนอิสระโดยมหาวิทยาลัยและโปรแกรมเฉพาะประเทศ

โครงการเฉพาะประเทศ: คุณต้องสมัครกับสถานทูตจีนหรือกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย

โครงการลงทะเบียนด้วยตนเอง: คุณต้องส่งใบสมัครที่มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ทางการของ Study Abroad China พร้อมกัน ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ตามสถานการณ์การสมัคร ทุนการศึกษาสำหรับโครงการลงทะเบียนอิสระจะถูกสัมภาษณ์โดยตรงจากมหาวิทยาลัย ข้อกำหนดในการสัมภาษณ์จะค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมีความสามารถภาษาจีนที่ดีเยี่ยม มีคุณภาพระดับมืออาชีพสูงมาก และมีความสามารถด้านเอกสารภาษาจีน

โครงการ LIFP ของเราเชื่อมต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในจีน ดังนั้นเราจะให้คำปรึกษาในการสัมภาษณ์ตามเป้าหมาย หากนักเรียนสมัครผ่านเรา อัตราความสำเร็จจะสูงขึ้นมาก(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนจีน2:ทุนรัฐบาลท้องถิ่น
ทุนรัฐบาลท้องถิ่น: ทุนการศึกษาที่จัดทำโดยหน่วยงานระดับจังหวัด/เทศบาลต่างๆ
ทุนรัฐบาลท้องถิ่นปัจจุบันจะรวมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และแพทย์ อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน และจำเป็นต้องเตรียมเอกสารการสมัครที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละโรงเรียน
ตัวอย่างเช่น สำหรับทุนรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ผู้สมัครจะต้องได้รับการสัมภาษณ์ หากนักเรียนสมัครด้วยตนเอง มีโอกาสสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน
โครงการ LIFP ของเราเชื่อมต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในจีน ดังนั้นเราจะให้คำปรึกษาในการสัมภาษณ์ตามเป้าหมาย หากนักเรียนสมัครผ่านเรา อัตราความสำเร็จจะสูงขึ้นมาก(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนจีน3: ทุนมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย: ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดหาเอง
โดยทั่วไปแล้ว ทางโรงเรียนจะมอบทุนการศึกษาอิสระให้กับมหาวิทยาลัย และโดยทั่วไปแล้ว ทุนการศึกษาจะครอบคลุมระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นโยบายของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน โรงเรียนส่วนใหญ่จะต้องมีการสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และคำถามในการสัมภาษณ์มักเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หากนักเรียนไม่มีความสามารถในการพูดภาษาจีนที่ดี ขอแนะนำให้สมัครโดยตรงผ่าน LIFP ของเรา บริษัทของเราจะสื่อสารกับมหาวิทยาลัยตามสถานการณ์ของนักเรียนและให้คำแนะนำในการสัมภาษณ์แก่นักเรียน ผู้สมัครที่ได้รับการฝึกสอนจากบริษัทของเรามีอัตราการผ่าน 99%  (สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนจีน4:"ทุนสถาบันขงจื๊อ"

ทุนสถาบันขงจื๊อ (ทุนครูจีนนานาชาติ) ส่วนใหญ่เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาจีน

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาคมระหว่างประเทศสำหรับความสามารถด้านการศึกษาภาษาจีน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนทั่วโลก และช่วยการเติบโตของความสามารถพิเศษด้านการศึกษาภาษาจีนระดับนานาชาติ ศูนย์ความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาชิโน-ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ (ต่อไปนี้ เรียกว่าศูนย์) ได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับครูภาษาจีนระดับนานาชาติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าศูนย์) เรียกว่า ทุนการศึกษา) โดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมครูภาษาจีนในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันขงจื๊อ, ห้องเรียนขงจื๊อที่จัดตั้งขึ้นอย่างอิสระ, ไซต์ทดสอบภาษาจีนบางแห่ง, สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์วิชาเอกภาษาจีนในมหาวิทยาลัย/แผนกภาษาจีน, องค์กรอุตสาหกรรมการสอนภาษาจีนต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง, สถานทูตจีน (สถานกงสุล) ในต่างประเทศ ฯลฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสถาบันที่แนะนำ ) นักเรียนที่เก่งและครูสอนภาษาจีนที่รับบริการสามารถแนะนำให้มหาวิทยาลัยจีน (ต่อไปนี้เรียกว่าวิทยาลัยเจ้าภาพ) เพื่อศึกษาและศึกษาต่อการศึกษาระดับนานาชาติของจีนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คุณสุมบัติ

1、เป็นชาวต่างชาติ;
2、สุขภาพแข็งแรง;
3、มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนหรือทำงานเกี่ยวกับภาษาจีน;
4、อายุ  16-35 ปี。ครูสอนภาษษจีนได้ถึงอายุ 45  ปี,ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25。
มีระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาเรียนภาษาจีนระยะสั้น (1 ปี 1 ภาคเรียน 4 สัปดาห์) >> ดูข้อมูลแนะนำแบบเต็มของทุนสถาบันขงจื๊อ

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี:มีคะแนน HSK4 หรือ 5,GPA ตามเกณฑืของมหาวิทยาลัย。ถ้ายื่นผ่าน LIFP คนที่ไม่มีคะแนน HSK สามารถยื่นทุน 1+4 ได้
ปริญญาโท:HSK5 ขึ้นไป,GPA ไม่ต่ำกว่า 2.8

เอกสารเบื้องต้น:
-- พาสสปอร์ต:อายุ 2 ปีขึ้นไป。
-- ใบคะแนน transcript
-- ใบจบการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
-- ใบประวัติอาญชากรรม
-- ใบตรวจร่างกาย
-- ใบสมัคร

การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์:
-- หลังจากได้รับใบสมัครจากนักศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปจะต้องมีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัคร วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษาของนักเรียน คุณภาพที่ครอบคลุม ความเป็นมืออาชีพ และอื่นๆ
-- นักเรียนไทยมักมีความเครียดในเรื่องนี้มากกว่า และควรหาครูมืออาชีพเพื่อให้คำปรึกษาพิเศษ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับคำถามสัมภาษณ์.

(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:lifpthailand,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนเรียนต่อจีน 1+4 2565

ต่อไปนี้เป็นทุนการศึกษาบางส่วนที่ LIFP แนะนำสำหรับการศึกษาในประเทศจีน (ทุนการศึกษาล่าสุด โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP)

โครงการ 1:ทุนเรียนต่อจีน  1+4  Hefei、Huangshan、Taiyuan
มหาวิทยาลัยในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศจีน, เมืองหวงซาน
นักเรียนที่ไม่มีคะแนน HSK ก็สามารถยื่นได้, ทุนฟรีค่าเทอมและค่าที่พัก,คณะการจัดการการท่องเที่ยวการันตีมีการฝึกงานในประเทศจีน. สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีคะแนน HSK ทุนนี้จะค่อนข้างเหมาะมาก, เหลือแค่ 10 โควต้าเท่านั้น, ท่านไหนสนใจรีบสมัครได้ทันที, ถ้าหากสมัครพร้อมกัน 2 คนภายในเดือนมีนาคมก็จะมีส่วนลดให้เพิ่มอีก.
- ไม่มีคะแนน HSK ก็สมัครได้
- เรียนปรับภาษาฟรี 1 ปี (ค่าเทอม+ค่าที่พัก)
- ปริญญาตรีฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด 4 ปี
- มีเงินให้ปีละ 2000-5000 หยวน (Huangshan)
- ห้องพัก 2 คน,ห้องน้ำดีมาก
- คณะที่แนะนำ:การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม, ภาษาจีนและวรรณคดี, การค้าระหว่างประเทศ, การออกแบบ, วารสารศาสตร์, จิตวิทยาประยุกต์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทางการเงิน, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, ระบบอัตโนมัติ, คอมพิวเตอร์และอื่นๆ

***ยื่นผ่านกับโครงการ LIFP,ยื่นเอกสารไปประมาณ 2 สัปดาห์ก็จะรู้ผลทันที,ไม่มีสัมภาษณ์?*** 

ทุนเรียนต่อจีน 1+4 Hefei


คลิ๊กเพื่อสมัครโครงการ 2:ทุนเรียนต่อจีน  1+4  Chengdu 成都

Chengdu Industrial Institute มหาวิทยาลัยในเมืองเฉิงตู, ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน, 1+4(1ปีปรับภาษา+4ปีป.ตรี) มีโควต้า 5 ที่ รีบยื่นเอกสาร สมัครก่อนได้ก่อน

- ไม่มีคะแนน HSK ก็สมัครได้
เรียนปรับภาษาฟรี 1 ปี (ค่าเทอม+ค่าที่พัก)
ปริญญาตรีฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด 4 ปี
 คณะที่แนะนำ:วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาศาสตร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติก, วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ, วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ, วิศวกรรมบริการยานยนต์, สัญญาณและการควบคุมการขนส่งทางรถไฟ

ทุนเรียนต่อจีน 1+4 Chengdu 成都


คลิ๊กเพื่อสมัคร


โครงการ 3: ทุนเรียนต่อประเทศจีน ทุนเต็ม  Shangxi/ Xi'an /Chongqing /CHENGDU

-  ฟรีค่าเทอม + ฟรีค่าที่พัก
-  HSK5  180  คะแนนขึ้นไป ค่าครองชีพ 2500 หยวนต่อเดือน
-  HSK4   210  คะแนนขึ้นไป ค่าครองชีพ 500-1500 หยวนต่อเดือน
-  HSK0   ค่าครองชีพ 2000-5000 หยวนต่อปี
-  คณะที่แนะนำ:การบริหารธุรกิจ, การค้าระหว่างประเทศ, การสอนภาษาจีน, ภาษาจีนและวรรณคดี, การจัดการโรงแรม, การจัดการการท่องเที่ยว, การตลาด, การจัดการโลจิสติก, การเงิน, การออกแบบศิลปะ, จิตวิทยา, กฎหมาย, วารสารศาสตร์ และอื่นๆ

ทุนเรียนต่อประเทศจีน ทุนเต็ม

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986 หรือแอดไลน์ Line1: @lifpthailand Line2: lifpthailand
ที่อยู่:3rd floor Chamchuri Square,Bangkok


คลิ๊กเพื่อสมัคร


โครงการ 4:ทุนมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองเซี่ยงไฮ้,ฟรีค่าเทอมตลอดระยะการศึกษา,ห้องพักเดี่ยว

จุดเด่นของโครงการนี้:เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ,ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้,อยู่ใจกลางเมืองและใกล้รถไฟใต้ดิน,เป็นมหาวิทยาลัยTOP50 ของประเทศจีนและยังอยู่ในโครงการ 985+211
เมืองเซี่ยงไฮ้
ระยะเวลาเรียน:5 ปี (เรียนภาษา 1 ปีและปริญญาตรี 4 ปี)
เงื่อนไขHSK3 180 คะแนนขึ้นไป
ประเภททุน:A
รายละเอียดทุนที่ได้รับฟรีค่าเทอมเรียนภาษา 1 ปี และฟรีค่าเทอมปริญญาตรี 4 ปี
คณะที่แนะนำ:บริหารธุรกิจ、การจัดการการท่องเที่ยว、บัญชี、การค้าระหว่างประเทศ、การสอนภาษาจีน、คอมพิวเตอร์
*หลังจากเรียนภาษาปีแรกแล้วต้องสอบ HSK5 180 คะแนนให้ผ่านถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นปีหนึ่ง
http://https//www.scholarship99.com/scholarship-china/349.html 

ทุนมหาวิทยาลัยเมืองเซี่ยงไฮ้

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986 หรือแอดไลน์ Line1: @lifpthailand Line2: lifpthailand
ที่อยู่:3rd floor Chamchuri Square,Bangkok


คลิ๊กเพื่อสมัคร


โครงการ 5:ทุนเมืองเฉิงตู ฟรีค่าเทอมและค่าที่พัก รวมไปถึงค่าครองชีพปีละ 6000 หยวน 

จุดเด่นของโครงการนี้:ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตู  ในปี 2020 GDP อยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศจีน   เมืองนี้มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วสภาพอากาศและชีวิตที่สะดวกสบาย  เมืองนี้ได้พัฒนาการคมนาคมขนส่งรวมถึงสนามบินนานาชาติ  สถานีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟใต้ดิน มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินทำให้การเดินทางสะดวกมาก
เมือง:เฉิงตู   ระยะเวลาการเรียน:4 ปี
เงื่อนไข:HSK4 250 คะแนนขึ้นไป
ประเภททุน(B)ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพปีละ 6000 หยวน
คณะที่แนะนำ:การค้าระหว่างประเทศ   อีคอมเมิร์ซ   บริหารธุรกิจ   การตลาด   การบัญชี   ภาษาและวรรณคดีจีน   การสอนภาษาจีน   กฎหมาย   คอมพิวเตอร์


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986 หรือแอดไลน์ Line1: @lifpthailand Line2: lifpthailand
ที่อยู่:3rd floor Chamchuri Square,Bangkok


คลิ๊กเพื่อสมัครโครงการ  6:มหาวิทยาลัย Top30 ของประเทศจีน ทุนเต็ม มีค่าครองชีพให้เดือนละ 2500 หยวน

จุดเด่นของโครงการนี้:เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน(Top30) ทุนจะมีค่าครองชีพรายเดือนให้ด้วย เดือนละ 2500 หยวน  โดยสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย  ตั้งอยู่ในเมืองซีอานซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีนมีบรรยากาศทางวัฒนธรรมเอื้อต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน  เมืองนี้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมมีสนามบินนานาชาติ  สถานีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟใต้ดิน โรงเรียนอยู่ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน 572 เมตร

เมือง:ซีอาน
ระยะเวลาการเรียน:4 ปี
เงื่อนไข:HSK4 200 ขึ้นไป+HSKK ระดับกลาง  GPA2.8  ขึ้นไป  
ประเภททุน(S)ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพเดือนละ 2500 หยวน  
คณะที่แนะนำ:การค้าระหว่างประเทศ  บริหารธุรกิจ  การตลาด  กฎหมาย  อีคอมเมิร์ซ  ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์

อยากไปเรียนต่อที่จีนมั้ย? ถ้าสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ @lifpthailand , หรือเบอร์โทรศัพท์ 097-101-9296. ทางโครงเราสามารถช่วยคุณยื่นทุนให้ได้. สามารถเช็คข้อมูลของทุนได้ที่


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986 หรือแอดไลน์ Line1: @lifpthailand Line2: lifpthailand
ที่อยู่:3rd floor Chamchuri Square,Bangkok


คลิ๊กเพื่อสมัคร


โครงการ  7:ทุนเมืองฉงชิ่ง  ทุนเต็ม  มีค่าครองชีพให้เดือนละ 2500 หยวน

จุดเด่นของโครงการนี้:ตั้งอยู่ที่เมืองฉงชิ่ง  ในปี 2020 GDP อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศจีน  เป็นทุนเต็มที่รวมทุกอย่างแล้ว  และยังมีค่าครองชีพรายเดือน 2500 ต่อเดือน  เป็นเมืองที่ค่อนข้างเจริญ  การคมนาคมสะดวก  โรงเรียนอยู่ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน 702 เมตร

เมือง:ฉงชิ่ง     ระยะเวลาเรียน:4 ปี
ประเภททุน:  S:HSK4  210 คะแนนขึ้นไป  HSKK  ระดับกลาง 60 คะแนน
                       ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพเดือนละ 2500 หยวน  
                   B :HSK4  200 คะแนนขึ้นไป ฟรีค่าเทอม
                   HSK4 260 คะแนนขึ้นไป  ฟรีค่าเทอม+ค่าครองชีพเดือนละ 2500 หยวน
คณะที่แนะนำ:ภาษาและวรรณคดีจีน  การสอนภาษาจีน วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์     กฎหมาย

เรียนต่อฉงชิ่ง Chongqing

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986 หรือแอดไลน์ Line1: @lifpthailand Line2: lifpthailand
ที่อยู่:3rd floor Chamchuri Square,Bangkok


คลิ๊กเพื่อสมัคร


โครงการ 8:ทุนปริญญาตรีเมืองเซี่ยงไฮ้   HSK4  ฟรีค่าเทอม

จุดเด่นของโครงการนี้:ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้  HSK4 สามารถเข้าเรียนปีหนึ่งได้เลย(มหาวิทยาลัยอื่นปกติต้องใช้ HSK5)  สภาพแวดล้อมสวยงาม

เมือง:เซี่ยงไฮ้
ระยะเวลาเรียน:4  ปี
เงื่อนไข:HSK 4 180  คะแนนขึ้นไป
ประเภททุน(A):ฟรีค่าเทอม、ฟรีค่าประกัน
ห้องพัก:ห้องคู่  1500 หยวนต่อเดือน
คณะที่แนะนำ:การสอนภาษาจีน การเงิน การค้าระหว่างประเทศ วารสารศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ

อยากไปเรียนต่อที่จีนมั้ย? ถ้าสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ @lifpthailand , หรือเบอร์โทรศัพท์ 097-101-9296. ทางโครงเราสามารถช่วยคุณยื่นทุนให้ได้. สามารถเช็คข้อมูลของทุนได้ที่

โครงการ 9:มหาวิทยาลัยชั้นนำเมืองกวางโจว  ติด TOP30 ของประเทศจีน  ฟรีค่าเทอม

จุดเด่นของโครงการนี้:ตั้งอยู่ที่เมืองกวางโจว  เป็นศูนย์กลางการค้าระดับโลก  เป็นมหาวิทยาลัย TOP30 ของประเทศจีน  ฟรีค่าเทอมตลอดระยะการศึกษา(เมืองกวางโจวปกติทุนค่อนข้างน้อยมาก)

เมือง:กวางโจว
ระยะเวลาเรียน:4 ปี
เงื่อนไข:HSK5 180  คะแนนขึ้นไป  GPA 3.0  ขึ้นไป  
ประเภททุน:A: ฟรีค่าเทอม 4 ปี 
        B: ฟรีค่าเทอม 50%
        C: สองปีแรกฟรีค่าเทอม 50%
ค่าเทอม:18200-26000 หยวนต่อปี   ค่าที่พัก:9800 หยวนต่อปี
คณะที่แนะนำ:บริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยว การเงิน การค้าระหว่างประเทศ  การสอนภาษาจีน   ข่าวสาร   คอมพิวเตอร์

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986 หรือแอดไลน์ Line1: @lifpthailand Line2: lifpthailand
ที่อยู่:3rd floor Chamchuri Square,Bangkok


คลิ๊กเพื่อสมัคร

เรียนต่อจีน:กวางโจว

โครงการ  10:ทุนเมืองอู๋หู มณฑลอันฮุย  ห่างจากเมืองหนานจิง 1 ชั่วโมง

จุดเด่นของโครงการนี้:เมืองอู๋หูอยู่ไม่ไกลจากเมืองหนานจิงและเซี่ยงไฮ้(ห่างจากหนานจิง 1ชั่วโมง)  เมืองนี้เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเจริญ  การคมนาคมสะดวก  เป็นหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีในประเทศจีน

เมือง:อู๋หู (มณฑลอันฮุย)   ระยะเวลาเรียน:4 ปี
เงื่อนไข:HSK4 180 คะแนนขึ้นไป       ประเภททุน:B
รายละเอียดทุน:ฟรีค่าเทอมและค่าที่พัก 4 ปี + ค่าครองชีพปีละ 2000-5000 หยวน
คณะที่แนะนำ:ภาษาและวรรณคดีจีน   กการสอนภาษาจีน  วารสารศาสตร์  การจัดการการท่องเที่ยว

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986 หรือแอดไลน์ Line1: @lifpthailand Line2: lifpthailand
ที่อยู่:3rd floor Chamchuri Square,Bangkok


คลิ๊กเพื่อสมัคร


โครงการ 11:ทุนเมืองอู๋หู มณฑลอันฮุย อยู่ใกล้เมืองหนานจิง ไม่จำเป็นต้องมีคะแนน HSK

จุดเด่นของโครงการนี้:เมืองอู๋หูจะอยู่ห่างจากเมืองหนานจิงเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น เมืองนี้เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเจริญ การคมนาคมสะดวก  เป็นหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีในประเทศจีน

เมือง:อู๋หู (มณฑลอันฮุย)
ระยะเวลาเรียน:4 ปี
เงื่อนไข:ไม่จำเป็นต้องมีคะแนน HSK
รายละเอียดทุนที่ได้รับ:ฟรีค่าเทอมและค่าที่พัก 4 ปี + ค่าครองชีพปีละ 2000-5000 หยวน
คณะที่แนะนำ:ภาษาจีน

โครงการ  12 : ทุนเรียนภาษา 1 ปี, เมืองซีอาน ปี 2022 เปิดรับสมัครแล้ว, อายุ 18-25 ปี, สามารถเริ่มยื่นทุนได้แล้ววันนี้, โควต้าจำนวนจำกัด.

>> ทุนเรียนภาษา 1 ปี 2022  

ถ้าอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี, จำเป็นที่จะต้องมีเกรดมากกว่า 3.5 และจะต้องส่งใบคะแนนให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน, ถ้ายื่นให้ไม่ติดทางโครงการจะไม่คิดเงินค่าดำเนินการ.

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986 หรือแอดไลน์ Line1: @lifpthailand Line2: lifpthailand
ที่อยู่:3rd floor Chamchuri Square,Bangkok

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนเรียนต่อจีน

 • ทุนเรียนต่อจีน เฉิงตู Chengdu ปี 2022 คณะปริญญาตรี: ภาษาและวรรณคดีจีน, การสอนภาษาจีน, การจัดการการท่องเที่ยว, เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, การออกแบบ, ดนตรี, แอนิเมชั่น, วิศวกรรมโยธา, การกำกับวิทยุและโทรทัศน์

 • ทุนสถาบันขงจื๊อ-ทุนเรียนจีน:ทุนสถาบันขงจื๊อ (ทุนครูจีนนานาชาติ) ส่วนใหญ่เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาจีน. เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาคมระหว่างประเทศสำหรับความสามารถด้านการศึกษาภาษาจีน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนทั่วโลก และช่วยการเติบโตของความสามารถพิเศษด้านการศึกษาภาษาจีนระดับนานาชาติ ศูนย์ความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาจีน-ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ (ต่อไปนี้ เรียกว่าศูนย์) ได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับครูภาษาจีนระดับนานาชาติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ทุนการศึกษา) โดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมครูภาษาจีนในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันขงจื๊อ, ห้องเรียนขงจื๊ออิสระ, ไซต์ทดสอบภาษาจีนบางแห่ง, สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์วิชาเอกภาษาจีนในมหาวิทยาลัย/แผนกภาษาจีน, องค์กรอุตสาหกรรมการสอนภาษาจีนต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง, สถานทูตจีน (สถานกงสุล) ในต่างประเทศ ฯลฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสถาบันที่แนะนำ ) นักเรียนที่เก่งและครูสอนภาษาจีนที่รับบริการสามารถแนะนำให้มหาวิทยาลัยของจีน (ต่อไปนี้เรียกว่าวิทยาลัยเจ้าภาพ) เพื่อศึกษาและศึกษาต่อด้านการศึกษาระดับนานาชาติของจีนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • Nanjing เมืองหนานจิง : ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี อายุ: 17-23 ปี หลักสูตร: การฟัง การพูด การออกเสียง และการเขียนภาษาจีน วิชาเลือก: ฝึกแนวสอบ HSK, ภาษาจีนท่องเที่ยว, คัดลายมือจีน ราคา: 96,000 บาท (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก)

 • Nanjing University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน หากคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่ Nanjing University คุณต้องเข้าใจประเภทของทุนการศึกษาและเงื่อนไขการสมัครของมหาวิทยาลัยหนานจิง สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยหนานจิงมีทุนการศึกษาประเภทต่อไปนี้ให้สมัคร:

 • ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2021:มหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University (NPU) ทุนเต็มจำนวน :ฟรีค่าเทอมเต็มจำนวน ทุน 50% :ฟรีค่าเทอม 50% ทุนรัฐบาลมณฑส่านซี(ให้เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันของ NPU เท่านั้น) ทุนการศึกษา Alumna Wu Yajun(ให้เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันของ NPU เท่านั้น)3、มูลค่าทุนการศึกษาตั้งแต่ 5000 - 10000 หยวน

 • ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2021 (อัพเดตล่าสุด):คณะ 1:การค้าระหว่างประเทศ,1、เศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ, เมืองฝูโจว ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป ค่าเทอม+ค่าที่พัก=0 หยวน/ปี 2、เศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ, เมืองอี๋บิน ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป ค่าเทอม+ค่าที่พัก=0 หยวน/ปี

 • เรียนจีน 1 ปี พูด ได้ไหม. เรียนภาษาจีนที่จีน ไม่มีพื้นฐาน ,เรียนภาษาที่ประเทศจีนระยะเวลา 1 ปี. ส่วนลดสูงสุดประจำปีจาก LIFP เฉิงตูจาก 89,000 เหลือเพียง 59,000

 • ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2021 ,มูลค่าทุนละ 300,000 - 400,000 บาท,แบบเหมาจ่ายเพียง 109,000 บาท

 • ต้องการเรียนวิศวกรรมการบินในมหาวิทยาลัย TOP ของหนานจิงหรือไม่? ปริญญาตรี! โอกาสความสำเร็จสูง! ค่าเล่าเรียนหลังได้ทุน: 13900 หยวน/ปี ค่าหอพัก: 4000 หยวน/ปี สำหรับนักเรียนจีนและต่างชาติ หมดเขตสมัคร: 2021-09-15 รีบสมัครเลย

 • South China University of Technology 华南理工大学 ทุนเรียนต่อจีน:一、ทุนรัฐบาลจีน: 1. ฟรีค่าลงทะเบียน、ค่าเรียนและค่าที่พัก; 2. มีค่าครองชีพรายเดือนให้。ปริญญาโท:3,000 หยวนต่อเดือน;ปริญญาเอก:3,500 หยวนต่อเดือน; 3. มีประกันให้ฟรี 二、ทุนมณฑลกวางตุ้ง: ปริญญาเอก: 30000 หยวน ปริญญาโท: 20000 หยวน ปริญญาตรี: 10000 หยวน

ทุนเรียนต่อจีน2565-ทุนเรียนต่อจีน 2022 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc