ทุนเรียนต่อจีน

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 401-450 ของโลก โดยมีทุนการศึกษาและค่าครองชีพรายเดือน 1,500 หยวน


 มหาวิทยาลัยหลัก “211 Project” ในไท่หยวน เมืองหลวงของมณฑลซานซี เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสู่ระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1902 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชาติสามแห่งแรกของจีนและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชาติ “ดับเบิ้ลเฟิร์ส”  หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา วรรณกรรม การจัดการ และสาขาวิชาอื่นๆ ด้วยคุณภาพการสอนสูงและทุนการศึกษาที่เต็มเปี่ยม


 อันดับมหาวิทยาลัย:
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS 401-450
 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ARWU 501-600
 ARWU จีนแผ่นดินใหญ่ อันดับ 73-88
 (อ้างอิงจากการจัดอันดับโลกโดย QS: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 208 มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 252 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 561-570)


 ทุนการศึกษา:
 S: ฟรีค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพรายเดือน (ระดับปริญญาตรี 1500หยวน, ปริญญาโท 2500หยวน, ปริญญาเอก 3000หยวน)

ข้อกำหนด: HSK ระดับ 4 240, เกรดเฉลี่ย: 3.4


 A: ฟรีค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพรายเดือน (ระดับปริญญาตรี 1000หยวน, ปริญญาโท 2000หยวน, ป.เอก2500หยวน)

ข้อกำหนด: HSK 4- 220, เกรดเฉลี่ย: 3.2


 B: ฟรี ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพรายเดือน (800หยวน ปริญญาตรี, 1500หยวน ปริญญาโท และ 2000หยวน ปริญญาเอก)

ข้อกำหนด: HSK 4 ระดับ 200, เกรดเฉลี่ย: 3.0


 C: ฟรีค่าเล่าเรียน


 คผผณะปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, การสอนภาษาจีน, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโยธา


ปริญญาโท: วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา  วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งทอและวิศวกรรม

 ภาษาที่สอน: ภาษาจีน
 ประเภทปริญญา: ระดับปริญญาตรี, 1+4ป.ตรี, ปริญญาโท, 1+3 ป.โท
 ข้อกำหนดระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท: HSK4 -200 คะแนนขึ้นไป, GPA3.0 ขึ้นไป

 1+4: GPA3.0 ขึ้นไป
 คำอธิบายหลักสูตรเตรียมความพร้อม1+4: เป็นหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ที่ไม่มีค่าเล่าเรียน หลังจากผ่านระดับ HSK4 แล้ว นักเรียนสามารถเข้าสู่ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทพร้อมทุนการศึกษา  (ในขั้นตอนเตรียมการจะต้องวางเงินมัดจำ 4800 หยวน หลังจากที่นักเรียนผ่านการสอบเตรียมการแล้ว สามารถชำระเงินมัดจำเป็นค่าที่พักสำหรับปีการศึกษาถัดไปได้)
 ค่าที่พัก: 4800/ปี (ห้องคู่, ห้องน้ำในตัว)

 คำอธิบาย HSK: ผู้ที่ไม่สามารถสอบ HSK4 ได้เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด สามารถสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนออนไลน์ (แบบทดสอบข้อเขียน + แบบทดสอบปากเปล่า) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไท่หยวน ฝ่ายรับสมัครจะใช้คะแนนนี้เป็นคะแนนเทียบเท่าใบรับรองการรับเข้าเรียนระดับ HSK4 และความสามารถทางภาษาจีน หลังจากนั้น สอบ HSK ระดับ 4 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไท่หยวน

ทุนเรียนต่อจีน

ทุนเรียนต่อจีน2022-ทุนเรียนต่อจีน 2565 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc