ทุนเรียนจีนไม่มีพื้นฐาน  ป.ตรี1+4/ ป.โท 1+3

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี1+4   ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 1+3  สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน


 ถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน จะสมัครทุนมหาวิทยาลัยจีนได้อย่างไร  โปรแกรมเตรียมความพร้อมที่จัดขึ้นร่วมกันโดย LIFP และมหาวิทยาลัยในจีนสามารถช่วยให้คุณสมัครทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีนที่ไม่มีคะแนน HSK  ฟรี ค่าเล่าเรียน + ที่พักฟรี และค่าครองชีพ

 1、ทุนเรียนจีน ไม่มี พื้นฐาน   1+4 

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี

- ไม่มีคะแนน HSK ก็สมัครได้
- เรียนปรับภาษาฟรี 1 ปี (ค่าเทอม+ค่าที่พัก)
- ปริญญาตรีฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด 4 ปี
- มีเงินให้ปีละ 2000-15000 หยวน
- ห้องพัก 2 คน,ห้องน้ำดีมาก1)เหอเฟย(Hefei) ทุนการศึกษา โครงการ 1+3/1+4 สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

จุดเด่นของโครงการนี้:มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย เป็นเมืองค่อนข้างเจริญ มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน จึงทำให้การเดินทางค่อนข้างสะดวก

 • เมือง: เหอเฟย์ (มณฑลอันฮุย)
 • ระยะเวลาเรียน: 5 ปี (เรียนปรับภาษา 1 ปีและปริญญาตรี 4 ปี)
 • รายละเอียดทุนที่ได้รับ: ฟรีค่าเทอมเรียนปรับภาษา 1 ปี + ฟรีค่าเทอมปริญญาตรี4 ปี + ฟรีค่าที่พักตลอด 5 ปี 
 • คณะที่แนะนำ: ภาษาจีน, การจัดการการท่องเที่ยว, การค้าระหว่างประเทศ, อีคอมเมิร์ซ, บัญชี, การตลาด


คณะ

1. การออกแบบนิเทศศิลป์2.การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม3.การออกแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
4.ออกแบบผลิตภัณฑ์5.สุขอนามัยอาหารและโภชนาการ6.ภาษาและวรรณคดีจีน
7.ภาษาอังกฤษ8.ภาษาอังกฤษธุรกิจ9.ภาษาญี่ปุ่น
10.ภาษาฝรั่งเศส11.เทคโนโลยีชีวภาพ12.ชีววิทยา
13.นิเวศวิทยา14.เคมีประยุกต์15.ภูมิสารสนเทศศาสตร์
16.สถิติประยุกต์17.จิตวิทยาประยุกต์18.เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
19.เศรษฐศาสตร์20.การเงิน21.วิศวกรรมโลจิสติกส์
22.การจัดการเศรษฐกิจการเกษตรและป่าไม้23.การจัดการการท่องเที่ยว24.การจัดการทรัพยากรที่ดิน
25.การจัดการบริการสาธารณะ26.การตลาด27.การบัญชี
28.การจัดการทางการเงิน29.อีคอมเมิร์ซ30.วิศวกรรมโยธา
31.คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร32.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการอาหาร33.ชีวเภสัชภัณฑ์
34.วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์35.วิศวกรรมอนุรักษ์น้ำเพื่อการเกษตร36.เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบอัตโนมัติ
37.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้38.การวางผังเมืองและประเทศ39.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี AI
40.อินเทอร์เน็ตของวิศวกรรมสิ่งต่างๆ41.วิศวกรรมเครือข่าย42.Data Science and Big Data Technology
43.วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี44.การออกแบบและการผลิตเครื่องจักร45.วิศวกรรมยานยนต์
46.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม47.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม48.การออกแบบและวิศวกรรมแฟชั่น
49.วิศวกรรมสิ่งทอ50.วิศวกรรมการสื่อสาร51.วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
52.วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ53.วิศวกรรมการสำรวจ54.วิศวกรรมวัสดุศาสตร
55.งานสังคมสงเคราะห์56.กฎหมาย57.ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
58.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเมล็ดพันธุ์59. การอนุรักพันธุ์พืช60.การออกแบบและบริหารจัดการสวน
61.วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์62.วิทยาศาสตร์การเกษตร63.ชาศึกษา
64.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ65.การออกแบบและการบริหารสวนภูมิทัศน์66.การป่าไม้
67.การกักกันสัตว์และพืช68.สัตวแพทย์69.วิทยาศาสตร์หญ้า
70.สัตววิทยา

 ด้านบนเป็นคณะที่แนะนำ มีคณะอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


Huangshan University

2)หวงซาน (Huangshan) ทุนการศึกษา โครงการ 1+4 สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

จุดเด่นของโครงการนี้: เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศจีน วิวทิวทัศน์สวยงาม มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและสภาพอากาศดีมากๆ

เมือง: หวงซาน (มณฑลอันฮุย)
ระยะเวลาเรียน: 5 ปี (เรียนปรับภาษา 1 ปีและปริญญาตรี 4 ปี)
รายละเอียดทุนที่ได้รับ: ฟรีค่าเทอมเรียนปรับภาษา 1 ปี + ฟรีค่าเทอมปริญญาตรี 4 ปี + ฟรีค่าที่พักตลอด 5 ปี + ค่าครองชีพ
ปีละ 2,000-5,000 หยวน 
คณะที่แนะนำ: ภาษาจีนและวรรณคดี, ออกแบบ, ดนตรี, การค้าระหว่างประเทศ, การจัดการการท่องเที่ยว

*ไม่จำเป็นต้องมีคะแนน HSK

Huangshan University

คณะ

1.ดนตรีวิทยา2. วรรณกรรมละครภาพยนตร์3. ผู้อำนวยการวิทยุและโทรทัศน์
4.  The art of broadcasting and hosting5.ศิลปะดิจิทัลมีเดีย 6.การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
7.ศิลปะและงานฝีมือ8.ออกแบบผลิตภัณฑ์9. ภาษาและวรรณคดีจีน
10.วารสารศาสตร์11. ภาษาอังกฤษ12.ภาษาญี่ปุ่น
13.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์14.ชีววิทยา15.เทคโนโลยีชีวภาพ
16. เคมีประยุกต์17.จิตวิทยาประยุกต์18.เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
19. กีฬาสันทนาการ20.การจัดการกีฬาเพื่อสังคม21.ประถมศึกษา
22.การจัดการการท่องเที่ยว23.การจัดการโรงแรม24.จัดทำต้นทุนโครงการ
25. การจัดการทรัพยากรมนุษย์26.การบัญชี27.การจัดการทางการเงิน
28.ระบบอัตโนมัติ29.วิศวกรรมโยธา30.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการอาหาร
31.สถาปัตยกรรม32.การวางผังเมืองและประเทศ33. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
34.วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี35. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์36.  Optoelectronic
37.วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์38.วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม 39.สวน

 ด้านบนเป็นคณะที่แนะนำ มีคณะอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

3)Chengdu  ทุนการศึกษา โครงการ 1+4 สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน 

จุดเด่นของโครงการนี้:เป็นมหาวิทยาลัยในเมืองเฉิงตู เมืองเอกของ มณฑลเสฉวน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ การเดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน 

ระยะเวลาเรียน: 5 ปี (HSK3,รียนปรับภาษา 1 ปีและปริญญาตรี 4 ปี)

รายละเอียดทุนที่ได้รับ: ฟรีค่าเทอมเรียน + ฟรีค่าที่พักตลอด 5 ปี

คณะที่แนะนำ:
วิศวกรรมบริการยานยนต์, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์,  วิทยาศาสตร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติก, วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

Chengdu ทุนการศึกษา โครงการ 1+4 สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

Chengdu ทุนการศึกษา โครงการ 1+4 สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


4)Tianjin University ทุนการศึกษา โครงการ 1+4 HSK3 

เมือง: เทียนจิน
ระยะเวลาเรียน: 4 ปี
เงื่องไข:  HSK 3 180/ HSK 4 220(ไม่ต้องเรีอนบ้างคอร์ส)
รายละเอียดทุนที่ได้รับ: 

 • A:ค่าเทอม:20000 หยวน+ ค่าครองชีพ1400หยวน/เดือน(10 เดือน)
 • B:ค่าเทอม:20000 หยวน
 • C:ค่าเทอม:10000 หยวน
 • D:ค่าเทอม:6000 หยวน
อายุ :18-25
คณะที่แนะนำ: ภาษาจีน+อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


5)Fujian  wuyi   ทุนเรียนต่อจีน 1+4 ไม่ต้องใช้คะแนน HSK 

ปริญญาตรี 1+4 (HSK 0) 

- ปีปรับภาษา:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
- ปริญญาตรี 4 ปี:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพเดือนล800-1500 หยวน
** ไม่มี HSK ก็สามารถยื่นได้, แต่ก่อนเปิดเทอมเดือนกันยายนต้องมีคะแนน HSK3

ค่าสมัคร:400 หยวน
เมือง: Wuyishan(ฝูเจี้ยน Fujian)

Wuyi University
คณะปริญญาตรี

 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการค้า
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • ประกันภัย
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • การศึกษาระดับประถมศึกษา
 • การศึกษาก่อนวัยเรียน
 • ผู้อำนวยการวิทยุและโทรทัศน์
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการโรงแรม
 • การจัดการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • การออกแบบสิ่งแวดล้อม
 • การออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ
 • ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
 • ศิลปะสื่อดิจิทัล
 • แอนิเมชั่น
 • คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
 •  คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมโยธา
 • ต้นทุนทางวิศวกรรม
 • สถาปัตยกรรม
 • การวางผังเมืองและชนบท
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี
 • วัสดุพอลิเมอร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมชีวภาพ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์ชา
 • คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและวิศวกรรมศาสตร์
 • พืชสวน
Wuyi University

Wuyi University

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
 
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

6)Xiangtan   ทุนเรียนต่อจีน 1+4 ไม่ต้องใช้คะแนน HSK 

จุดเด่นของโครงการนี้:มหาวิทยาลัยชั้นนำในมณฑลหูหนาน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีสาขาวิชาอย่างสมบูรณ์และมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น ความสามารถในการวิจัยอย่างแข็งแกร่ง ที่พักดีเยี่ยมและสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตสวยงาม

เมือง: เซียงถาน
ระยะเวลาการเรียน: 5 ปี (1+4)
เงื่อนไข: GPA 3 ขึ้นไป 
รายละเอียดทุนที่ได้รับ:
ปรับภาษา 1 ปี: ฟรีค่าเทอม + ค่าที่พัก
ปริญญาตรี: ฟรีค่าเทอม + ค่าที่พัก + ค่าครองชีพปีละ 6,000-15,000 หยวน
(สำรองจ่ายค่าที่พัก 6,000 หยวน/ปี ก่อน)
คณะที่แนะนำ:วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่,
วิศวกรรมความปลอดภัย, วิศวกรรมธรณีวิทยา, วิศวกรรมสำรวจ,
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การจัดการธุรกิจ, การสอนภาษาจีน เป็นต้น
มีมากกว่า 80 คณะให้เลือก

คณะปริญญาตรี
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986  
   
Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


7)ทุนเรียนต่ออานฮุย Anhui- ฟรีค่าเรียน+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพสูงสุด 4800 หยวน/ปี

จุดเด่นของโครงการนี้:เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมณฑลอันฮุย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีมาแล้ว มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ประมาณ 1765 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเกาะเยว่เลี่ยงที่มีทิวทัศน์สวยงาม ที่นี่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทั้งปี ทั้ง 4 ด้านจะมีน้ำล้อมรอบ มีต้นไม้สีเขียวร่มรื่น ตอนฤดูใบไม้ร่วง ทางเดินที่เต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย จะเป็นสถานที่ที่เหล่าคนดังชอบมาเช็คอิน

 ทุนเรียนต่ออานฮุย- มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของ Anhui

เมือง: Lu'an (Anhui)
ประเภทที่รับสมัคร:ปริญญาตรี/ปริญญาตรี 1+4
อายุ:ไม่เกิน 28 ปี
ข้อกำหนด:GPA 2.8

ข้อกำหนดทางภาษา:ปริญญาตรี HSK4:180, เรียนปรับภาษาจีนก่อน 1 ปี   (ไม่ต้องมี HSK)

ทุน:ฟรีค่าเรียน+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพสูงสุด 4800 หยวน/ปี
ทุนการศึกษา  1+4 ปริญญาตรี (ไม่ต้องมี HSK ก็สมัครได้)
          ประเภท A:ฟรีค่าเรียน+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ 4800 หยวน/ปี
          ประเภท B:ฟรีค่าเรียน+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ 2800 หยวน/ปี
          ประเภท C:ฟรีค่าเรียน+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ 800 หยวน/ปี
คณะ: 
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
 • การสอนภาษาจีน
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • อีคอมเมิร์ช
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • The art of broadcasting and hosting
 • การออกแบบ
 • ดนตรี
ระยะเวลาสมัคร:1 ธันวาคม 2021 ถึง 30 มิถุนายน 2024

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986  
   
Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ครัน Beijing Information Science and Technology University ทุน

8)ทุนเรียนต่อจีน  ป.ตรี 1+4   Beijing

เมือง:ปักกิ่ง  Beijing
ทุน:ฟรีค่าเทอม
ประเภททุน:ปริญญาตรี 1+4 ( ไม่ต้องมี HSK)
อายุ:ไม่เกิน 30 ปี
GPA:3.2 ขึ้นไป
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง ปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Haidian และเขต Chaoyang ด้วยการคมนาคมสะดวก สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตที่สวยงาม การคมนาคมสะดวก และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
วิทยาเขตมีอาคารอพาร์ตเมนต์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โรงยิม สนามกรีฑา สนามฟุตบอล ห้องแบดมินตัน ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านอาหารนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาและใช้ชีวิต

คณะ
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการทางการเงิน
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การคำนวณ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • ความมั่นคงสารสนเทศ
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้สอบบัญชี
 • การจัดการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ขนาดใหญ่
 • การบริหารจัดการ
 • การสื่อสาร
 • เครือข่ายและสื่อใหม่
 • การแปล
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมเครือข่าย
 • สถิติประยุกต์
 • วิศวกรรมเครือข่าย
 • ออกแบบอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 • ระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมยานยนต์
 • อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร2、ทุนเรียนจีน 1+3     ทุนเรียนต่อจีน ป.โท  Hefei

- ไม่มีคะแนน HSK ก็สมัครได้
- เรียนปรับภาษาฟรี 1 ปี (ค่าเทอม+ค่าที่พัก)
- ปริญญาตรีฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด 3 ปี
- มีเงินให้เดือนละ 500-30000 หยวน 
- ห้องพัก 2 คน,ห้องน้ำดีมาก

เมือง: เหอเฟย, ไท่หยวน, เฉิงตู, ฉงชิ่ง, เซี่ยงไฮ้, เซียะเหมิน, ฝูโจว

คณะ: บริหารธุรกิจ, การค้าระหว่างประเทศ, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม, การจัดการโลจิสติกส์   คณิตศาสตร์ บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรม การออกแบบ ดนตรี การเต้นรำ พืชไร่ วารสารศาสตร์ ฯลฯ

 ด้านบนเป็นคณะที่แนะนำ มีคณะอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


 【ทุนเรียนจีนไม่มีพื้นฐาน 】ทุน 1+4 และ 1+3 โควต้ามีจำนวนที่จำกัด ขณะนี้เหลือเพียง 30 ที่ หากสนใจสมัครติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP เพื่อสมัครจองโควต้า.

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเรียนต่อจีน New!!

ต่อไปนี้เป็นทุนการศึกษาบางส่วนที่ LIFP แนะนำสำหรับการศึกษาในประเทศจีน (ทุนการศึกษาล่าสุด โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP)

>> ทุนเรียนภาษา 1 ปี 2024  

>> ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing    


#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน