ทุนเต็มจำนวนเมืองต้าเหลียน ฟรีค่าเล่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าครองชีพ 1200 หยวนต่อเดือนสำหรับปริญญาตรี  Dalian

ทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 
1. ทุนเต็มจำนวน : ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีค่าที่พัก
ค่าครองชีพ: ปริญญาตรี: 1,200 หยวน/เดือน
ปริญญาโท 1,500 หยวน/เดือน
ปริญญาเอก: 1,800 หยวน/เดือน
2. ทุนบางส่วน : ฟรีค่าเล่าเรียน

เวลาสมัคร: เริ่มเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
ข้อกำหนด:
ปริญญาตรี- HSK4 200 ขึ้นไป
ป.โท และ ป.เอก- HSK ระดับ 5
เกรดเฉลี่ย 3.0 หรือสูงกว่า

คณะที่แนะนำสำหรับปริญญาตรี:
- ภาษาและวรรณคดีจีน
- การจัดการธุรกิจ
- การจัดการโลจิสติกส์
- การออกอากาศและโทรทัศน์
- สถาปัตยกรรม
- ออกแบบ
- คอมพิวเตอร์
- ปัญญาประดิษฐ์
- เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

คณะที่แนะนำสำหรับปริญญาโท:
- การเงิน
- เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- การค้าระหว่างประเทศ
- นิติศาสตร์
- ภาษาและวรรณคดีจีน
- ออกแบบ
- การสอนภาษาจีน
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
- บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
- การเงินและคณิตศาสตร์ประกันภัย
- คณิตศาสตร์ประยุกต์


(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเรียนต่อจีน New!!

ต่อไปนี้เป็นทุนการศึกษาบางส่วนที่ LIFP แนะนำสำหรับการศึกษาในประเทศจีน (ทุนการศึกษาล่าสุด โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP)

>> ทุนเรียนภาษา 1 ปี 2024  

>> ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing    


#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน