ทุนการศึกษาในเมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ฟรีค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

ทุนการศึกษาในเมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ฟรีค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก 

ทุนเมืองหนานทง:

ทุนการศึกษาในเมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ฟรีค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก ห่างจาก Shanghai 1.5 ชั่วโมงเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2455 และตั้งอยู่ในเมืองหนานทง มณฑลเจียงซู เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สร้างโดย รัฐบาลมณฑลเจียงซู ได้ชื่อว่าเป็น "ไข่มุกแห่งแม่น้ำ" เป็นเมืองชายฝั่งทะเลแบบเปิดในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ.


ประเภททุน:
A:ฟรีค่าเทอม,ฟรีค่าที่พัก;
B:ฟรีค่าเทอม;
C:ฟรีค่าที่พัก; 


คุณสมบัติ:hsk4-200; (บางคณะ hsk5)
** หลังจากยื่นเอกสารไป 15 รู้ผล;

ทุนการศึกษาในเมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ฟรีค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก
คณะปริญญาตรี:
บริหารธุรกิจ
ภาษาจีน การศึกษานานาชาติ
ภาษาและวรรณคดีจีน
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมการสื่อสาร 
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
วารสารศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
จิตวิทยาประยุกต์
การออกแบบและวิศวกรรม
ข้อมูลและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สถิติ
ฟิสิกส์ประยุกต์
วิศวกรรมชีวภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูล
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมความฉลาด
อาคารไฟฟ้าและอัจฉริยะ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมการจัดการ
สถาปัตยกรรม
การออกแบบอุตสาหกรรม
การจัดการการท่องเที่ยว 

การขนส่ง

คณะปริญญาโท:
ภาษาและวรรณคดีจีน
คณิตศาสตร์ประยุกต์
วิศวกรรมทัศนศาสตร์
คณะครุศาสตร์
พฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
การออกแบบและวิศวกรรมเครื่องแต่งกาย
วิศวกรรมชีวการแพทย์
นิติวิทยาศาสตร์
การฝึกพลศึกษา
ดนตรีและนาฏศิลป์
ศิลปะ
ชีววิทยา
เวชศาสตร์พิเศษ

(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเรียนต่อจีน New!!

ต่อไปนี้เป็นทุนการศึกษาบางส่วนที่ LIFP แนะนำสำหรับการศึกษาในประเทศจีน (ทุนการศึกษาล่าสุด โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP)

>> ทุนเรียนภาษา 1 ปี 2024  

>> ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing