มหาวิทยาลัยในจีน:Capital Normal University

ทุนเมืองปักกิ่ง 8:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP100

จุดเด่นของโครงการนี้:อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP100  ในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญภายใต้รัฐบาลปักกิ่งโดยตรงและเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างวินัยระดับโลก

ทุนปริญญาตรี:
A:ฟรีค่าเทอม; B:ฟรีค่าเทอม 50%,C:ฟรีค่าเทอม25%

ทุนปริญญาโทและเอก:
ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน,ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)

มหาวิทยาลัยในจีน:Capital Normal University

ปริญญาตรี(ภาคจีน):

 • การค้าระหว่างประเทศ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • อีคอมเมิร์ซ
 • ดนตรี
 • การเต้นรำ
 • การออกแบบ
 • ศิลปะ
 • ละคร
 • วรรณคดีภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • ศิลปะการบันทึก
 • ศิลปะสื่อดิจิทัล
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • เลขานุการ
 • การศึกษานานาชาติของจีน
 • วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 • รัสเซีย
 • เยอรมัน
 • ประวัติศาสตร์
 • โบราณคดี
 • ฟิสิกส์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เคมีประยุกต์
 • ภูมิศาสตร์
 • สถิติ
 • จิตวิทยา
 • การศึกษา
 • คอมพิวเตอร์
 • กฎหมาย
 • สเปน
 • ญี่ปุ่น
 • ฝรั่งเศส

ปริญญาโท(ภาคจีน):

 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การบริหาร
 • การจัดการสาธารณะ
 • เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการจัดการ
 • การศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศ
 • วิศวกรรมการสำรวจและการทำแผนที่
 • ภาษาและวรรณคดี
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • ภาษาและปรัชญาจีน
 • วรรณคดีจีนโบราณ
 • วรรณคดีจีนสมัยใหม่
 • ประวัติศาสตร์จีน
 • ประวัติศาสตร์โลก
 • การสอน
 • การเต้นรำ
 • ดนตรี
 • ศิลปะ
 • วิจิตรศิลป์
 • คอมพิวเตอร์
 • ปัญญาประดิษฐ์
 • จริยธรรม
 • สุนทรียศาสตร์ 
 • ศาสนา
 • ภูมิศาสตร์
 • นิเวศวิทยา
 • เคมี
 • พฤกษศาสตร์
 • สัตววิทยา
 • จุลชีววิทยา
 • พันธุศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • เลนส์
 • สถิติ 
 • กฎหมาย
 • ปรัชญา

ปริญญาโท(ภาคอินเตอร์)
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การทำแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • โบราณคดี
 • ประวัติศาสตร์จีน
 • ประวัติศาสตร์โลก
 • โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยในจีน:Capital Normal University
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400


คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing  

อันดับมหาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing 

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา        >>  อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน


#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน