ศึกษาต่อประเทศจีน

สำหรับคนที่อยากไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนั้น, ล้วนแต่อยากทราบว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร,แต่เมื่อลองค้นหาดูอาจจะเจอราคาที่ไม่เท่ากัน,ซึ่งจะทำให้เกิดการสับสนได้。

·เพื่อให้ทุกคนได้ได้เข้าใจถึงค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อที่จีนอย่างชัดเจน,ทางเล่าซือโครงการ LIFP จึงได้ไปทำการสำรวจค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่จีนกว่าร้อยแห่ง,เพื่อมาอธิบายให้ทุกท่านทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในด้านไหน เท่าไรบ้าง。

·ที่ประเทศจีนเพราะว่าความแตกต่างในแต่ละเมือง,มหาวิทยาลัย,คณะ,ค่าเรียน และค่าครองชีพต่างกันมาก ทางเราเลยจะมาอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายคร่าวๆของแต่ละประเภท ตามตารางต่อไปนี้


ศึกษาต่อประเทศจีน 

คณะ

ประเภทของการเรียน

ค่าใช้จ่ายรายปี

คณะศิลปศาสตร์

   ปริญญาตรี ,วิชาชีพ, เรียนภาษา

  14000-26000 หยวน
  (
ประมาณ64400-120000 บาท )

  ปริญญาโท ,เรียนภาษาระดับสูง

  18000-30000 หยวน
  (
ประมาณ83000-140000 บาท )

  ปริญญาเอก

  22000-34000 หยวน
  (
ประมาณ102000-157000 บาท )

  ระยะสั้น ( 1 เดือน )

  3000-4800 หยวน
  (
ประมาณ14000-22000 บาท )

คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เกษตรศาสตร์

  ปริญญาตรี ,วิชาชีพ, เรียนภาษา

  15400-33800 หยวน
  (
ประมาณ71000-155000บาท )

  ปริญญาโท ,เรียนภาษาระดับสูง

  19800-39000 หยวน
  ( ประมาณ91000-180000บาท )

  ปริญญาเอก

  24200-44200 หยวน
  (
ประมาณ111300-204000บาท )

  ระยะสั้น ( 1 เดือน )

  3300-6240 หยวน
  ( ประมาณ15000-28000บาท )

 คณะแพทย์ศาสตร์, พลศึกษา ,ศิลปะ

   ปริญญาตรี ,วิชาชีพ, เรียนภาษา

  21000-52000 หยวน
  (
ประมาณ97000-240000บาท )

  ปริญญาโท ,เรียนภาษาระดับสูง

  27000-60000 หยวน
  (
ประมาณ125000-276000 บาท )

  ปริญญาเอก

  33000-68000 หยวน
  (
ประมาณ152000-320000บาท )

  ระยะสั้น ( 1 เดือน )

  4500-9600 หยวน
  (
ประมาณ20000-45000บาท )

ค่าลงทะเบียน

  400-800 หยวน ( ประมาณ1800-3700บาท )

ค่าหอพัก

  ราคาหนึ่งเตียงต่อวัน 12-32 หยวน  (ประมาณ55-150บาท) (สองคนต่อหนึ่งห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว)

ค่าหนังสือ

  คณะศิลปศาสตร์ 240-400 หยวน (ประมาณ1100-1800บาท)คณะที่เหลือจะราคาสูงกว่า

ค่าอาหาร

  ค่าอาหารต่อคนต่อเดือนจะอยู่ที่ 300-500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ1400-2300บาท) เมืองที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจะมีอยู่ 5 เมืองดังนี้ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้นและฮ่องกง, เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจรายละเอียดค่าใช้จ่ายมากขึ้นไปอีก ,ทางเราจะยกตัวอย่าง 2 มหาวิทยาลัยจากเมืองซีอานและเซี่ยงไฮ้มาเปรียบเทียบเรื่องค่าใช้จ่ายกัน :


1、เซี่ยงไฮ้ 
University of Shanghai for Science and Technology上海理工大学


ศึกษาต่อประเทศจีน:University of Shanghai for Science and Technology

ปริญญาตรี
 คณะธุรกิจ ,การจัดการ : ค่าเรียนปีละ 23000 หยวน (ประมาณ 106000 บาท)
คณะอักษรศาสตร์ :ค่าเรียนปีละ 20500 หยวน (ประมาณ 95000 บาท)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ :ค่าเรียนปีละ 30000 หยวน (ประมาณ 140000 บาท)
 
ปริญญาโท:
คณะธุรกิจ การจัดการ กฎหมายและวิศวกรรมศาสตร์ : ค่าเรียนต่อปี 30000-35000 หยวน (ประมาณ140000-160000บาท)
คณะภาษาต่างประเทศ:ค่าเรียนต่อปี 24000 หยวน (ประมาณ 110000 บาท)
คณะวารสารศาสตร์:  ค่าเรียนต่อปี 35000 หยวน (ประมาณ 160000 บาท)
ค่าที่พัก:ประมาณ 18000 หยวนต่อปี (ประมาณ 83000 บาท)
ค่าครองชีพ:2000-3000 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 10000-15000 บาท)


2、ซีอาน
Shaanxi Normal University 陕西师范大学

ศึกษาต่อประเทศจีน

ศึกษาต่อประเทศจีน:Shaanxi Normal University

ปริญญาตรี :
คณะมนุษยศาสตร์ : ค่าเรียนต่อปี 16500 หยวน (ประมาณ 76000 บาท)
คณะวิทยาศาสตร์: ค่าเรียนต่อปี 18000 หยวน (ประมาณ 83000 บาท)
คณะวิศวกรรมศาสตร์: ค่าเรียนต่อปี 32000 หยวน (ประมาณ 148000 บาท)
ปริญญาโท:
คณะมนุษยศาสตร์ : ค่าเรียนต่อปี 19800 หยวน (ประมาณ 91000 บาท)
คณะวิทยาศาสตร์:ค่าเรียนต่อปี 22000 หยวน (ประมาณ 100000 บาท)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ค่าเรียนต่อปี 36000 หยวน (ประมาณ 165000 บาท)
ศึกษาต่อระยะสั้น:
เรียนภาษา 1เทอม:ค่าเรียน 9000 หยวน (ประมาณ 42000 บาท)
เรียนภาษา 1ปี:ค่าเรียน 16500 หยวน (ประมาณ 76000 บาท)
 
ค่าที่พัก:ประมาณ 2000-6000  หยวนต่อปี (ประมาณ 9200-28000 บาท)
ค่าครองชีพ:ประมาณ 800-1000  หยวนต่อเดือน (ประมาณ 3700-4600บาท)


ศึกษาต่อประเทศจีน

ศึกษาต่อประเทศจีน

ประสบการณ์การเรียนต่อจีน 
1、ทำไมถึงต้องเรียนต่อจีน
2、จะเลือกคณะที่เรียนยังไง?
3、คณะที่น่าสนใจสำหรับศึกษาระดับปริญญาตรีที่จีน 
4、ขั้นตอนศึกษาต่อที่ประเทศจีน
5、ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
6、การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทุนศึกษาต่อประเทศจีน
7、คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อประเทศจีน
8、เรียนต่อจีนที่ไหนดี
9、เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่ายเท่าไร
10、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นทำงานไปด้วยได้หรือไม่?
11、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นปลอดภัยหรือไม่?