เรียนต่อจีน

เรียนต่อจีน-ทุนเรียนต่อจีน 2566

แนะแนวเรียนต่อจีน-LIFP Thailand

Scholarship99 เป็นเว็บไซต์ของทางโครงการ LIFP ทางเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของจีนในการรับสมัครนักศึกษา  รวมถึงให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศจีน  ทุนการศึกษามากมายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศจีนและช่วยนักเรียนจัดการกับปัญหาต่างๆ ระหว่างการศึกษาในประเทศจีน รวมไปถึงการหางานที่ดีในอนาคต

** อาจารย์ชาวจีนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีจะให้บริการคุณเช่น เพื่อน

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

ทำไมต้องไปเรียนต่อที่จีน?

 • คนพูดภาษาจีนมากที่สุดในโลก
 • ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ จีนก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นจนจะครองโลกแล้ว
 • เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่
 • มีตลาดทำงานรองรับแน่นอน เพราะเศรษฐกิจใหญ่มาก
 • มีทุนการศึกษาสนับสนุน

 >>ทำไมถึงต้องเรียนต่อจีน 

ทุนรัฐบาลจีน CSC 2023

LIFP-Scholarship 2023

 • ทุน S: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(ปริญญา ตรี 2500 หยวนต่อเดือน, ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน,ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)+ฟรีค่าประกัน
 • ทุน A: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(2,000-20000 หยวนต่อปี)
 • ทุน B: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
 • ทุน C: ฟรีค่าเทอม(20%-100%)
เมือง: 

Beijing Guangzhou  Shanghai
Shenzhen Xi 'an Chengdu
Chongqing  Hefei Taiyuan
Huangshan Xiamen Wuyishan
Hangzhou Nanjing Tianjin
Wuhan  Changsha Qingdao
Kunming Harbin Jinan
Guilin Nanchang Hongkong
Lu'an  

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

สำหรับคนที่อยากไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนั้น, ล้วนแต่อยากทราบว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร,แต่เมื่อลองค้นหาดูอาจจะเจอราคาที่ไม่เท่ากัน,ซึ่งจะทำให้เกิดการสับสนได้。

ที่ประเทศจีนเพราะว่าความแตกต่างในแต่ละเมือง,มหาวิทยาลัย,คณะ,ค่าเรียน และค่าครองชีพต่างกันมาก ทางเราเลยจะมาอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายคร่าวๆของแต่ละประเภท ตามตารางต่อไปนี้    >> เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่าย

ศึกษาต่อประเทศจีน 

คณะ

ประเภทของการเรียน

ค่าใช้จ่ายรายปี

คณะศิลปศาสตร์

   ปริญญาตรี ,วิชาชีพ, เรียนภาษา

  14000-26000 หยวน
  
ประมาณ64400-120000 บาท )

  ปริญญาโท ,เรียนภาษาระดับสูง

  18000-30000 หยวน
  
ประมาณ83000-140000 บาท )

  ปริญญาเอก

  22000-34000 หยวน
  
ประมาณ102000-157000 บาท )

  ระยะสั้น ( 1 เดือน )

  3000-4800 หยวน
  
ประมาณ14000-22000 บาท )

คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เกษตรศาสตร์

  ปริญญาตรี ,วิชาชีพ, เรียนภาษา

  15400-33800 หยวน
  (
ประมาณ71000-155000บาท )

  ปริญญาโท ,เรียนภาษาระดับสูง

  19800-39000 หยวน
  ประมาณ91000-180000บาท )

  ปริญญาเอก

  24200-44200 หยวน
  
ประมาณ111300-204000บาท )

  ระยะสั้น ( 1 เดือน )

  3300-6240 หยวน
  ประมาณ15000-28000บาท )

 คณะแพทย์ศาสตร์, พลศึกษา ,ศิลปะ

   ปริญญาตรี ,วิชาชีพ, เรียนภาษา

  21000-52000 หยวน
  
ประมาณ97000-240000บาท )

  ปริญญาโท ,เรียนภาษาระดับสูง

  27000-60000 หยวน
  
ประมาณ125000-276000 บาท )

  ปริญญาเอก

  33000-68000 หยวน
  
ประมาณ152000-320000บาท )

  ระยะสั้น( 1 เดือน )

  4500-9600 หยวน
  
ประมาณ20000-45000บาท )

ค่าลงทะเบียน

  400-800 หยวน ( ประมาณ1800-3700บาท )

ค่าหอพัก

  ราคาหนึ่งเตียงต่อวัน 12-32 หยวน  (ประมาณ55-150บาท) (สองคนต่อหนึ่งห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว)

ค่าหนังสือ

  คณะศิลปศาสตร์ 240-400 หยวน (ประมาณ1100-1800บาท)คณะที่เหลือจะราคาสูงกว่า

ค่าอาหาร

  ค่าอาหารต่อคนต่อเดือนจะอยู่ที่ 300-500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ1400-2300บาท)


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

ทุนเรียนต่อจีน ขั้นตอนการสมัคร

1. เลือกมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องการยื่น
2.ติดต่ออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสำหรับใบรับรองการยื่นทุน(ปริญญาโท / ปริญญาเอก)
3. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นทุน
4.ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับทางมหาวิทยาลัย พร้อมชำระค่าสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย
5. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (สอบข้อเขียนสำหรับบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นและบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการสัมภาษณ์ 2 รอบ)
6. สอบสัมภาษณ์ผ่านและได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัย 
7. รอทางมหาวิทยาลัยคอนเฟิร์มทุนที่ได้ผ่านทางอีเมล
8. ได้รับใบ Admission Letter และ ใบ JW 202 
9.เตรียมตัวทำวีซ่าสำหรับการไปเรียนที่ประเทศจีน

ทุนเรียนต่อจีน  เงื่อนไขการสมัคร

1. อายุตั้งแต่ 17 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2. สัญชาติไทย
3. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนต่อปริญญาตรี), กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุนเรียนต่อจีนปริญญาโท)
4. รับเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
5.ปริญญาตรี:มีคะแนน HSK4 หรือ 5,GPA ตามเกณฑืของมหาวิทยาลัย。ถ้ายื่นผ่าน LIFP คนที่ไม่มีคะแนน HSK สามารถยื่นทุน 1+4 ได้
6.ปริญญาโท:HSK5 ขึ้นไป,GPA ไม่ต่ำกว่า 2.8

ทุนเรียนต่อจีน เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารทื่ต้องใช้ในการยื่นทุนปริญญาตรี

1. พาสสปอร์ต:อายุ 2 ปีขึ้นไป。
2. ใบคะแนน transcript
3. ใบจบการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
4.  ใบประวัติอาญชากรรม
5. ใบตรวจร่างกาย
6. ใบสมัคร
7. รูปถ่ายเปนไฟล์
8. Study plan 500 คำขึ้นไป (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
9. ใบคะแนน HSK


เอกสารทื่ต้องใช้ในการยื่นทุนปริญญาโท

1. ใบจบจากมหาวิทยาลัย
2. ใบสมัคร
3.  พาสสปอร์ต
4.  รูปถ่ายเปนไฟล์
5.  ใบประวัติอาญชากรรม (สามารถขอทีหลังได้)
6.  ใบตรวจสุขภาพ
7.  Transcript
8.  Resume (ถ้ามี)
9.  จดหมายแนะนำสองฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
10.  Study plan 500 คำขึ้นไป (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
11.  ใบคะแนน HSK
12.  Bank Statement เงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท (สามารถใช้ของทางผู้ปกครองได้)
13.จดหมายรับรองการยื่นทุนจากทางมหาวิทยาลัย
**เอกสารทุกตัวเป็นภาษาอังกฤษ**


การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์:
-- หลังจากได้รับใบสมัครจากนักศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปจะต้องมีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัคร วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษาของนักเรียน คุณภาพที่ครอบคลุม ความเป็นมืออาชีพ และอื่นๆ
-- นักเรียนไทยมักมีความเครียดในเรื่องนี้มากกว่า และควรหาครูมืออาชีพเพื่อให้คำปรึกษาพิเศษ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับคำถามสัมภาษณ์.

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

เรียนต่อจีน

 • Hunan University of Science and Technology คณะ. Hunan University of Science and Technology ทุน. รายละเอียดทุน: ค่าเทอม+ค่าที่พัก+ค่าครองชีพประจำปีสูงถึง 6,000-10,000 หยวน

 • เรียนจีน 1 ปี พูด ได้ไหม. เรียนภาษาจีนที่จีน ไม่มีพื้นฐาน ,เรียนภาษาที่ประเทศจีนระยะเวลา 1 ปี. ส่วนลดสูงสุดประจำปีจาก LIFP เฉิงตูจาก 89,000 เหลือเพียง 59,000

 • เรียนต่อจีน:เฉิงตู 成都 chéng dū เฉิงตู หรืออ่านตามเสียงแต้จิ๋ว เชงโต๋ เป็นนครกึ่งมณฑลซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็นหนึ่งในสามนครที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศจีน โดยอีกสองแห่ง คือ ฉงชิ่งและซีอาน ในปี ค.ศ. 2014 พื้นที่เฉิงตูทั้งหมดมีประชากร 14,427,500 คน ซึ่งมากที่สุดในมณฑลเสฉวน และมีประชากรในเขตเมืองจำนวน 10,152,632 คน เฉิงตูได้รับการจัดระดับว่าเป็นนครโลกระดับเบตาบวก ตามข้อมูลของเครือข่ายวิจัยโลกาภิวัตน์และนครโลก。

 • กวางโจวเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่ง ของจีน คือ เซินเจิ้น (Shenzhen), จูไห่ (Zhuhai) และ ซัวเถา (Shantou)

 • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในกวางโจว กว่างโจวเป็นศูนย์กลางการค้าของจีน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมายที่นี่ หากคุณต้องการเรียนที่กวางโจว คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกวางโจว มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในกวางโจว:

 • Nanjing University ค่าเทอม เมือง: หนานจิง Nanjing 1、Nanjing University ค่าเทอม -ปริญญาตรี 21,000-24,000 (RMB /ACADEMIC YEAR) 2、Nanjing University ค่าเทอม -ปริญญาโท 25,000-35,000 (RMB /ACADEMIC YEAR) 3、Nanjing University ค่าเทอม -ปริญญาเอก 30,000-54,000 (RMB /ACADEMIC YEAR)

 • OCSC Expo 2022 ทุนเรียนต่อจีน. ในงาน OCSC International Education Expo ครั้งที่ 17 ในปี 2022 มหาวิทยาลัยในจีนได้เริ่มรับสมัครนักศึกษาแล้ว และกว่า 300 มหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อในประเทศจีน (ทุนเต็มจำนวน & ทุนบางส่วน) ทุนเต็มจำนวนมีจำนวนจำกัด โปรดลงทะเบียนโดยเร็ว

 • 10 มหาวิทยาลัยจีนที่ดีที่สุดสายการสอนภาษาจีน. วันนี้สถาบันเม่ยเหม่ย #10มหาวิทยาลัยจีนที่ดีที่สุดสายการสอนภาษาจีน มาให้น้องๆ ทุกคนได้รู้จัก 1.Beijing Language and Culture University 北京语言大学 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

 • Beijing Language and Culture Universityดีไหม?Beijing Language and Culture University รีวิว. 1.Ketssyoo ความรู้สึกแรกตอนอยู่ที่ Beijing Language and Culture University ก็คือ มหาวิทยาลัยค่อนข้างเล็ก ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีข้อดีเหมือนกัน คือ อาคารเรียนค่อนข้างใกล้ ตอนเข้าเรียนก็สะดวกสบายมาก

 • Shantou University ดีไหม?Shantou University รีวิว. มหาวิทยาลัยสวยมากจริงๆ ห้องสมุดของที่นี่สวยมากที่สุดในเอเชีย ในอนาคตอยากใช้ชีวิตที่นี่ สภาพแวดล้อมมีผลต่อการใชีชีวิตของพวกเราจริงๆ หอพักของ Shantou University มีแอร์ แอร์ที่ห้องเรียน และห้องสมุดจะหนาวมาก ตอนเข้าเรียนก็สามารถเอาเสื้อกันหนาวเข้าไปได้ ห้องสมุดออกแบบโดยชาวไต้หวันที่ชื่อ เฉินรุ่ยเซี่ยน (陈瑞宪) ช่วงใกล้สอบจะมีนักเรียนมาอ่านหนังสือที่นี่เยอะมาก บางครั้งก็จะไม่มีที่นั่ง ตอนกลางคืนสนามกีฬาจะสว่างมาก วิชาพละ มีสอนว่ายน้ำ เทนนิส โยคะ ฟุตบอล ปิงปอง และแบดมินตัน เป็นต้น พวกเราสามารถเลือกกีฬาที่ชอบได้ ฉันเลือกเรียนปิงปองมาสองปีแล้ว ทักษะการเล่นของฉันพัฒนาขึ้นเยอะมาก และได้พบกับคู่แข่งมากมาย เทคนิคในการเล่นปิงปองของประเทศจีนดีมาก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยก็จะจัดเทศกาลศิลปะอีกด้วย