ขั้นตอนศึกษาต่อที่ประเทศจีน

1、การสมัคร

1)สื่อสารกันและตกลงความต้องการในการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

2)ตกลงแผนการศึกษา


3)ส่งเอกสารการสมัคร


4)ผ่านการตรวจสอบเอกสารจากมหาวิทยาลัย


5)เข้าร่วมการสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย
2、การรับสมัคร

1)รับการประกาศรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย


2)การยืนยันเข้าศึกษา


3)การยืนยันทุนการศึกษา


4)ค่าเล่าเรียน & ค่าครองชีพ


5)การขอJW202(visa)3、การขอวีซ่า
1)ได้รับการประกาศรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย


2)ได้รับ JW202


3)การขอวีซ่า4、การเตรียมการก่อนออกเดินทาง

1)จองตั๋วเครื่องบิน


3)การอบรมก่อนออกเดินทาง อธิบายข้อกำหนดและข้อควรระวัง และสิ่งที่ต้องทำหลังจากเข้าประเทศจีน

3)ออกเดินทางจากสนามบินที่กรุงเทพฯ

4)มีการต้อนรับที่สนามบินประเทศจีน และอธิบายรายละเอียดการเดินทางต่อ

5、ศึกษาที่ประเทศจีน

1) เดินทางไปถึงมหาวิทยาลัย และสมัครเข้าเรียน

2)ทางมหาวิทยาลัยจัดที่พัก


3)ทางมหาวิทยาลัยช่วยจัดการเรื่องใบอนุญาตผู้พำนัก ประกันภัยและการตรวจสุขภาพและอื่น ๆ

 4、เข้าชั้นเรียนอย่างเป็นทางการ


 ประสบการณ์การเรียนต่อจีน 
1、ทำไมถึงต้องเรียนต่อจีน
2、จะเลือกคณะที่เรียนยังไง?
3、คณะที่น่าสนใจสำหรับศึกษาระดับปริญญาตรีที่จีน 
4、ขั้นตอนศึกษาต่อที่ประเทศจีน
5、ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
6、การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทุนศึกษาต่อประเทศจีน
7、คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อประเทศจีน
8、เรียนต่อจีนที่ไหนดี
9、เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่ายเท่าไร
10、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นทำงานไปด้วยได้หรือไม่?
11、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นปลอดภัยหรือไม่?