ขั้นตอนศึกษาต่อที่ประเทศจีน

1、การสมัคร

1)สื่อสารกันและตกลงความต้องการในการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

2)ตกลงแผนการศึกษา


3)ส่งเอกสารการสมัคร


4)ผ่านการตรวจสอบเอกสารจากมหาวิทยาลัย


5)เข้าร่วมการสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย
2、การรับสมัคร

1)รับการประกาศรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย


2)การยืนยันเข้าศึกษา


3)การยืนยันทุนการศึกษา


4)ค่าเล่าเรียน & ค่าครองชีพ


5)การขอJW202(visa)3、การขอวีซ่า
1)ได้รับการประกาศรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย


2)ได้รับ JW202


3)การขอวีซ่า4、การเตรียมการก่อนออกเดินทาง

1)จองตั๋วเครื่องบิน


3)การอบรมก่อนออกเดินทาง อธิบายข้อกำหนดและข้อควรระวัง และสิ่งที่ต้องทำหลังจากเข้าประเทศจีน

3)ออกเดินทางจากสนามบินที่กรุงเทพฯ

4)มีการต้อนรับที่สนามบินประเทศจีน และอธิบายรายละเอียดการเดินทางต่อ


5、ศึกษาที่ประเทศจีน

1) เดินทางไปถึงมหาวิทยาลัย และสมัครเข้าเรียน

2)ทางมหาวิทยาลัยจัดที่พัก


3)ทางมหาวิทยาลัยช่วยจัดการเรื่องใบอนุญาตผู้พำนัก ประกันภัยและการตรวจสุขภาพและอื่น ๆ


 4、เข้าชั้นเรียนอย่างเป็นทางการ