สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีแผนเรียนต่อที่ประเทศจีนนั้น ได้ถามทางเล่าซือของโครงการ LIFP  มาว่าในช่วงเวลาเรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นสามารถทำงานได้มั้ย เพื่อหารายได้เสริม.

ในประเทศจีนนั้น แน่นอนว่าถ้าเป็นนักเรียนต่างชาติจะไม่สามารถทำงานเสริมได้. แต่ในปี 2018 นั้นได้มีโครงการใหม่ออกมาก็คือการทำงานเพื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ.

การทำงานเพื่อการศึกษาของชาวต่างชาตินั้นคือการที่ทำงานนอกเวลาเรียนเพื่อเป็นรายได้เสริมสำหรับค่าครองชีพส่วนตัว.ซึ่งโครงการนี้นั้นได้ผ่านการพิจารณาจากทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนมาแล้ว อยู่ในมาตราที่ 42.โดยที่จะใช้แค่เฉพาะนักเรียนต่างชาติเท่านั้น.

เล่าซือหลีจากทางโครงการ LIFP ได้กล่าวว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่มองว่าเรื่องทำงานที่จีนเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าไม่สามารถทำงานระหว่างเรียนได้นั้นก็จะเท่ากับว่าไม่สามารถหารายได้เสริมได้เลย.เพราะว่าบางครอบครัวที่ไปเรียนต่อที่จีนอาจจมีปัญหาเรื่องเงินดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหารายได้เสริมระหว่างเรียนไปด้วย.


แต่ว่าการทำงานในระหว่างเรียนนั้นก็ต้องดูตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย.เพราะว่าเราจะต้องไม่ทำนอกกฎของทางมหาวิทยาลัย จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของเรา ยกตัวอย่างเช่นสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชม.ต่อสัปดาห์.


นอกจากนี้ในปี 2021 นั้นเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคโควิด 19  ทางรัฐบาลจีนเลยได้มีการเพิ่มทุนให้สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนดีเด่น.ซึ่งทางโครงการนั้นก็ได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนโดยตรงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นถ้านักเรียนที่มีคะแนน HSK 4 ขึ้นไปสามารถให้ทางโครงการ LIFP ช่วยยื่นทุนให้ได้.ส่วนคนที่ยังไม่มีคะแนนภาษาจีนนั้นก็สามารถปรึกษากับทางเล่าซือที่โครงการสำหรับการไปเรียนภาษาที่ประเทศจีนได้เหมือนกัน.

ประสบการณ์การเรียนต่อจีน 
1、ทำไมถึงต้องเรียนต่อจีน
2、จะเลือกคณะที่เรียนยังไง?
3、คณะที่น่าสนใจสำหรับศึกษาระดับปริญญาตรีที่จีน 
4、ขั้นตอนศึกษาต่อที่ประเทศจีน
5、ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
6、การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทุนศึกษาต่อประเทศจีน
7、คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อประเทศจีน
8、เรียนต่อจีนที่ไหนดี
9、เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่ายเท่าไร
10、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นทำงานไปด้วยได้หรือไม่?
11、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นปลอดภัยหรือไม่?