มหาวิทยาลัยกวางโจว Guangzhou University ทุน

มหาวิทยาลัยกวางโจว Guangzhou University ทุน

Beijing Information Science and Technology University ทุนเมือง:  กวางโจว  Guangzhou 广州

จุดเด่นโครงการ  อยู่เมืองใหญ่  ศูนย์กลางเศรษฐกิจ  ทุนเต็มจำนวน

ADDITIONAL INFORMATION

Guangzhou University  มหาวิทยาลัยกวางโจว

เมือง

กวางโจวGuangzhou)广州

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Bachelor, Doctoral, Master

หลักสูตร

ภาษาจีน

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 37,983

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 250,000 บาท / ปี 


รายละเอียดทุน

ประเภท

ค่าเทอม

ค่าที่พัก

ค่าครองชีพรายเดือน

ปริญญาตรี

เดือนละ 1000 หยวน

ปริญญาโท

เดือนละ 3000 หยวน

ปริญญาเอก

เดือนละ 3500 หยวน


คุณสมบัติ
1、GPA 2.8 ขึ้นไป
2、ปริญญาตรี HSK4-180 คะแนนขึ้นไป
3、ปริญญาโท/เอก HSK5-180 คะแนนขึ้นไป

หมดเขตรับสมัคร  30 เมษายน 

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

มหาวิทยาลัยกวางโจว Guangzhou University ทุน


รายละเอียดมหาวิทยาลัย

Guangzhou University

มหาวิทยาลัยกว่างโจว (Guangzhou University) เรียกว่า Guangda (GZHU) ตั้งอยู่ในเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง เป็นมหาวิทยาลัยครบวงจรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ระดับวิทยาลัยก่อสร้างมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยในจีน Guangzhou University 广州大学
ปัจจุบันโรงเรียนมีวิทยาเขต 3 แห่ง ได้แก่ University Town, Guihuagang และ Huangpu Research Institute/Graduate School โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 30,250 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 7,956 คน.
มหาวิทยาลัยกวางโจว Guangzhou University ทุน

ปัจจุบัน โรงเรียนมีวิทยาลัยวิชาชีพ 24 แห่ง และสาขาวิชาระดับเฟิร์สคลาส 10 แห่งที่ได้รับอนุญาตจาก คะแนนแพทย์และคะแนนอนุญาตระดับปริญญาเอก 4 สถานีวิจัยหลังปริญญาเอก 4 คะแนนอนุมัติระดับปริญญาโททางวิชาการ 36 คะแนนและคะแนนอนุญาตระดับปริญญาโทวิชาชีพ 27 คะแนน 71 วิชาเอกสำหรับการลงทะเบียนระดับปริญญาตรีในปี 2564

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

มหาวิทยาลัยในจีน Guangzhou University 广州大学


Guangzhou University   

คณะปริญญาตรี 

 • อีคอมเมิร์ซ
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • วิศวกรรมโยธา
 • บริหารธุรกิจ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • การเงิน
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • สถาปัตยกรรม
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • กฎหมาย
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • การจัดการด้านวิศวกรรม
 • ข้อมูลและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • เคมี
 • การบริหาร
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • ภูมิศาสตร์มนุษยศาสตร์และผังเมือง
 • เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
 • โครงกาไอโอที
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการประปาและการระบายน้ำ
 • ภาษาจีนและวรรณคดี
 • วิศวกรรมเครือข่าย
 • การก่อสร้างสิ่งแวดล้อมและพลังงานวิศวกรรมประยุกต์
 • ภาษาอังกฤษ
 • การออกแบบและการผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ
 • การศึกษาด้านกีฬา
 • บรรณาธิการวิทยุและโทรทัศน์
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสารสนเทศออปโตอิเล็กทรอนิกส์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยุและโทรทัศน์
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
 • การศึกษาระดับประถมศึกษา
 • ศิลปะการออกอากาศและการโฮสต์
 • คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • เครือข่ายและสื่อใหม่
 • สถิติ
 • ภูมิศาสตร์
 • บัญชี
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ดนตรี
 • การศึกษาการเมืองเชิงอุดมการณ์
 • วิทยาศาสตร์ภูมิสารสนเทศ
 • ศิลปะ
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • ผังเมือง
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ข้อมูลและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • โครงกาไอโอที
 • วิศวกรรมเครือข่าย
 • การออกแบบและการผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสารสนเทศออปโตอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
 • คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติ
 • ฟิสิกส์
 • การศึกษาการเมืองเชิงอุดมการณ์
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สถาปัตยกรรม
 • กฎหมาย
 • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • เคมี
 • ภูมิศาสตร์มนุษยศาสตร์และผังเมือง
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการประปาและการระบายน้ำ
 • การก่อสร้างสิ่งแวดล้อมและพลังงานวิศวกรรมประยุกต์
 • การศึกษาด้านกีฬา
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • การศึกษาระดับประถมศึกษา
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ภูมิศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์ภูมิสารสนเทศ
 • ผังเมือง
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าสมัคร:600 หยวน
ค่าประกัน:800 หยวนต่อปี
ใบอนุญาติอยู่ประเทศจีนระยะยาว:800 หยวนต่อปี
ค่าประกัน:850 หยวน
เอกสาร
 • พาสสปอร์ต;
 • วุฒิม.6
 • ใบคะแนน Transcript
 • Study plan(800 คำขึ้นไป)
 • ใบคะแนน HSK 
 • ใบตรวจร่างกาย
 • รูปถ่าย

** เอกสารทุกตัวต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

เรียนต่อจีน:กวางโจว


เรียนต่อจีน:กวางโจว  广州  Guǎngzhōu 

กวางโจวเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่ง ของจีน คือ เซินเจิ้น (Shenzhen), จูไห่ (Zhuhai) และ ซัวเถา (Shantou)

เรียนต่อจีน:กวางโจว

เรียนต่อจีน:กวางโจว


เมืองกวางโจวตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง (Zujiang) มีความประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลใน ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรก และแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย จำนวนประชากร ประมาณ6,664,900 คน โดยราว 2 ล้านคนอาศัยในย่านใจกลางเมือง (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน) กวางโจวแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กวางโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันกวางโจวมีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้า ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็น หนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดิน รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรงชีวิต ตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึง กับประเทศไทย กวางเจามีภาพลักษณ์ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองทางเหนือ ซึ่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วย "ราชการและเป็นทางการ" แต่ในกวางเจาจะรู้สึกและรับรู้ได้ถึง "การค้าและความวุ่นวาย"

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน