Jimei University 集美大学

Jimei University ของเมือง Xiamen เปิดรับสมัครแล้ว, ทุนให้ค่อนข้างเยอะ 

จุดเด่นของโครงการนี้:มหาวิทยาลัยที่สำคัญในมณฑลฝูเจี้ยน ติดอันดับ 250 อันดับแรกของประเทศ มหาวิทยาลัยชั้นนำในมณฑลฝูเจี้ยน มหาวิทยาลัยนำร่องสำหรับโครงการ "การศึกษาและฝึกอบรมวิศวกรยอดเยี่ยมแห่งชาติ" และ "ฐานการศึกษาภาษาจีนในต่างประเทศ" ชุดแรกในมณฑลฝูเจี้ยน


 เรียนต่อจีน: เซี๊ยะเหมิน

 เรียนต่อจีน: เซี๊ยะเหมิน

 เรียนต่อจีน-เซี๊ยะเหมิน 厦门 Xiamen 

เซี๊ยะเหมิน หรือชื่อในสำเนียงฟูเจี้ยน (Fujian) ว่า "อามอย" (Amoy) มีความหมายใน ภาษาจีน ว่า ประตูคฤหาสน์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดของมณฑลฟูเจี้ยน และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามและสะอาดที่สุดของ ประเทศจีน ทั้งนี้ เกาะเซียะเหมิน ยังได้รับสมญานามว่า"สวนดอกไม้บนทะเล" และ "เกาะแห่งดนตรี" อาหารที่ขึ้นชื่อได้แก่ Spice Grapes ชา และอาหารทะเล.

 เรียนต่อจีน: เซี๊ยะเหมิน

 เรียนต่อจีน: เซี๊ยะเหมิน

เมืองเซี๊ยะเหมินได้ยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ค.ศ. 1387 โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญ และเป็นพื้นที่ที่เป็น สนามแห่งการสู้รบ หลายต่อหลายครั้งในอดีต ในปี 1981 เมืองเซี๊ยะเหมินได้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่เรียกว่า Special Economic Zone ทำให้เซี๊ยะเหมินกลายเป็นหน้าต่างของประเทศจีน ที่เปิดสู่โลกภายนอกมากขึ้น สาเหตุที่ทำให้เซี๊ยะเหมิน เป็นเมืองที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากได้รับนโยบายสนุบสนุนจากการลงทุนจากรัฐบาล ซึ่งมีนักลงทุนจากไต้หวัน และชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนจำนวนมากกว่า 140 ประเทศ โดยเข้ามาลงทุนในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่ดินและก่อสร้าง บริการแหล่งเงินทุน การท่องเที่ยว การส่งออก โดยมีอุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย เครื่องจักร สิ่งทอ อาหาร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เซี๊ยะเหมินได้ให้ความสำคัญด้านการค้า การศึกษา และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก.

Jimei University 集美大学

เมือง: เซียะเหมิน

เงื่อนไข:
- GPA3.0 ขึ้นไป
ระดับปริญญาตรี HSK ระดับ 4 หรือสูงกว่า
ปริญญาโท HSK ระดับ 5 หรือสูงกว่า
ภาคภาษาอังกฤษต้องใช้ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80


รายละเอียดทุน:
S: ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีที่พัก + ค่าครองชีพ (ระดับปริญญาตรี 2500 หยวน/เดือน, ปริญญาโท 3000 หยวน/เดือน, ปริญญาเอก 3500 หยวน/เดือน)                              A: ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี + ค่าครองชีพ (ระดับปริญญาตรี 1000 หยวน/เดือน, ปริญญาโท 2000 หยวน/ เดือน, ปริญญาเอก 2500 หยวน/เดือน)
B: ปริญญาโท/ปริญญาเอก: ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีค่าที่พัก                                          

ค่าสมัคร: 600 หยวน
หมายเหตุ: ผู้สมัครระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน 30 ปี

คณะปริญญาตรี: 

 1. ภาษาและวรรณคดีจีน
 2. การสอนภาษาจีน
 3. การจัดการวิศวกรรม
 4. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ
 5. การบัญชี
 6. เศรษฐศาสตร์
 7. การเงิน
 8. การเงิน
 9. การลงทุน
 10. การศึกษา
 11. บริหารธุรกิจ
 12. อีคอมเมิร์ซ
 13. การจัดการการท่องเที่ยว
 14.  การตลาด
 15. การตรวจสอบ
 16. วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 17. เทคโนโลยีข้อมูลใหญ่
 18. วิศวกรรมการสื่อสาร
 19. คอมพิวเตอร์
 20. วิศวกรรมเครือข่าย
 21. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 22. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 23. เมคคาทรอนิกส์
 24. วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ
 25. คณิตศาสตร์
 26. ฟิสิกส์ประยุกต์
 27. การแปล 
 28. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 29. ดนตรี 
 30. เต้นรำ 
 31. ศิลปะ 
 32. การออกแบบ 
 33. แอนิเมชั่น 
 34. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำทาง
 35. การประมง สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 36. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมทางทะเล,
 37. วิศวกรรมวิทยาศาสตร์การอาหาร
 38. วิศวกรรมชีวภาพ


ปริญญาโท

 1. เศรษฐศาสตร์ระดับภูมิภาค
 2. การเงิน
 3. การเงิน
 4. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 5. การค้าระหว่างประเทศ
 6. การบัญชี
 7. ภาษาและวรรณคดีจีน
 8. คณิตศาสตร์
 9. งานสังคมสงเคราะห์
 10. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 11. การออกแบบ
 12. วัฒนธรรมและ การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 13. การศึกษา
 14. พลศึกษา
 15. การแปรรูปอาหารและความปลอดภัย
 16. ชีววิทยาและการแพทย์,
 17. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการอาหาร
 18. วิศวกรรมการขนส่ง

Jimei University 集美大学

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน:   


ทุนเรียนต่อจีน2024-ทุนเรียนต่อจีน 2567 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2024-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2024-csc ทุนรัฐบาลจีน2567-ทุนcsc