โครงการ LIFP Thailand

โครงการ LIFP Thailand

โครงการ LIFP จัดตั้งโดยสหภาพการจัดโครงการการเรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (Localized International Foundation Program หรือ LIFP) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และบริษัทระดับนานาชาติ ทั้งจีนและไทย ซึ่งเป็นสหภาพที่ร่วมมือในการสรรหา นักเรียนนักศึกษาไทยดีเด่น มอบทุนการศึกษา และรับเข้าศึกษาล่วงหน้าในประเทศไทย รวมถึงดูแลนักเรียนทุกคนตลอดระยะเวลาการเรียนในมหาวิทยาลัยและการฝึกงาน

ข้อดีของเรา

ข้อดีของเรา 
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์: 
(1)ที่ปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศมีประสบการณ์5ปีในการศึกษาต่อในประเทศจีน และได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในประเทศจีนมากกว่า10แห่ง  และมีประสบการณ์มากมายในการใช้ชีวิตในประเทศจีน
(2)เจ้าหน้าที่ชาวจีนได้เยี่ยมชมตรวจสอบแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง และคุ้นเคยกับสภาพการณ์และข้อดีของแต่ละมหาวิทยาลัย
(3) ตามรูปการณ์ของลูกค้า ช่วยลูกค้าเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุด


ติดตามตลอดการเดินทางและบริการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเงินตรา:
(1)ช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินพิธีการทั้งหมดและติดตามลูกค้าตลอดกระบวนการทั้งหมดจนถึงมหาวิทยาลัย
(2) บริการช่วยเหลือลูกค้าในพิธีการโอนเงินข้ามประเทศ


เจ้าหน้าที่ตัวแทนประจำท้องถิ่น:
(1) มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในแต่ละที่ที่จีนพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและการเรียน
(2)เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือแนะนำลูกค้าเข้าชินกับชีวิตในท้องถิ่นและคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตโดยรอบ
(3) ช่วยเหลือลูกค้าสื่อสารกับโรงเรียนและแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้
(4) ให้ความช่วยเหลือให้ลูกค้าเมื่อพบเจอปัญหาในชีวิตประจำวัน

โปรแกรมของทางโครงการ LIFP

โปรแกรมของทางโครงการ LIFP:
1. ปริญญาตรี (4 ปี)
2. 1+4 , 1 ปี เรียนภาษาจีน + 4 ปี ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท (2-3 ปี)
4. 1+3 , 1 ปี เรียนภาษาจีน + 3 ปี ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก (มึแค่เพียงบางมหาวิทยาลัยที่สามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโท+เอกได้พร้อมกัน)
6. เรียนภาษา 1 ปี/1 เทอม (ไม่ต้องสอบ HSK)
7. ค่ายภาคฤดูร้อนของจีน 
8. โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการมหาวิทยาลัยจีน ทัศนศึกษา ฯลฯ

ประเภทของทุน
1、ทุนเต็ม (ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพรายเดือน)
2、ทุน A(ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก)
3、ทุน B(ฟรีค่าเทอม)
4、ทุน C(เงิน 10000-30000 หยวนต่อปี)

>> ข้อมูลทุนเพิ่มเติม


คลิ๊กเพื่อสมัคร


เมืองที่แนะนำ:
เมืองใหญ่: ShanghaiBeijingGuangzhou
เมืองหลวงของมณฑล: Xi'anChengduChongqingTianjinNanjingHefeiHangzhouHarbinTaiyuan、Fuzhou、JinanKunming
เมืองท่องเที่ยว: Xiamen、Huangshan、Ningbo、Dalian、Qingda、Haikou、Guilin


เรียนต่อจีน LIFP
Tel:097-101-9296
Line:@lifpthailand
Email: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/LIFPthai/ 
Add:Room 337-338 Chamchuri Square 315 Phayathai Road, Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thailand

ทุนเรียนต่อจีน  1+4  2565

LIFP-Thailand

  • ทุนเรียนต่อจีนฟรี 2020:ทางโครงการสรรหาและรับนักเรียนดีเด่นที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 เข้าโครงการ มอบทุนการศึกษาทมีเงื่อนไข ให้กับนักเรียนดีเด่นที่สนใจเรียนต่อในประเทศจีน และเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์แล้ว จะ มอบหนังสือรับเข้าศึกษาล่วงหน้าในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนประสงค์จะเรียนต่อ แล้วเรียนล่วงหน้าในประเทศไทยในระหว่างยังเรียนในระดับมัธยมศึกษา

  • โครงการ LIFP จัดตั้งโดยสหภาพการจัดโครงการการเรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

  • ขั้นตอนการยื่นทุนไปเรียนต่อในประเทศจีน LIFP:1、เลือกมหาวิทยาลัย,สามารถดูข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์โครงการ LIFP https://www.scholarship99.com/Chinese-University/c8.html 2、 เลือกคณะ 3、เตรียมเอกสารตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 4、ยื่นเอกสาร 5、ทางมหาวิทยาลัยตอบรับอย่างเป็นทางการ, 6、มหาวิทยาลัยส่งเอกสารหนังสือตอบรับและ JW202 มาให้ผู้สมัคร 7、นักเรียนไปขอทำวีซ่าที่สถานทูตจีน 8、ได้รับวีซ่าเรียบร้อยก็สามารถบินไปประเทศจีนได้แล้ว

  • มหาวิทยาลัยของทางโครงการ LIFP

  • เรียนต่อต่างประเทศ:วิธีการเรียนต่อประเทศจีนที่มีอยู่ vs LIFP การเรียนต่อประเทศจีนในรู้แบบไหม่ ทำไมต้อง LIFP

  • สมาชิกของมหาวิทยาลัยในโครงการ LIFP:Shanghai:University of Shanghai for Science and Technology、East China University of Science and Technology。Guangzhou:South China University of Technology、South China Normal University、Guangdong University Of Finances and Economics、Guangdong University of Foreign Studies……

  • อาจารย์ไห่ หยาง เป็นหัวหน้าคณะอาจารย์โครงการฯ แต่เดิมท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาจีน ภาษาศาสตร์ต่างๆ ท่านเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่รัฐบาลจีนคัดเลือกมาให้เป็นอาจารย์ช่วยเหลือการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเมื่อ 28 ปีก่อน ท่านมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ ท่านได้ช่วยให้องค์กรทั้งรัฐและเอกชนก่อตั้งโรงเรียนภาษาจีนหรือภาควิชาภาษาจีนรวม 10 กว่าแห่ง มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจำนวนมาก และเป็นอาจารย์คนจีนท่านเดียวเท่านั้นที่ได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (เทียบเท่ารองศาสตราจารย์)โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย

เอเจนซี่เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)