ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2020 (อัพเดตล่าสุด)ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2021


ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2021


คณะ 1:การค้าระหว่างประเทศ
1、เศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ, เมืองฝูโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


2、เศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ, เมืองอี๋บิน
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


3、เศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ, เมืองเป่าติ้ง
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


4、เศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ, เมืองหม่าอันชัน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


5、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองหม่าอันชัน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=3000 หยวน/ปี


6、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ(1+3),เมืองฉงชิ่ง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=3000 หยวน/ปี


7、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองฝูโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=3000  หยวน/ปี


8、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=3500 หยวน/ปี


9、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ(เน้นธุรกิจจีน), เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=3500 หยวน/ปี


10、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองหางโจว
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=4000 หยวน/ปี


11、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองไท่หยวน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=4800 หยวน/ปี


12、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองเหลียนหยุนกั่ง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=5500 หยวน/ปี


13、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองฉางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=6000 หยวน/ปี


14、เศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ, เมืองฝูโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=6000หยวน/ปี


15、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ(1+4), เมืองฉางโจว
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=8000 หยวน/ปี


16、เศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ, เมืองหนานจิง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=7200 หยวน/ปี


17、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองหนานจิง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9000 หยวน/ปี


18、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองฝูโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9000 หยวน/ปี


19、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองสู๋โจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9000 หยวน/ปี


20、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองอี๋บิน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=10000 หยวน/ปี


21、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองเจียวจั้ว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=10000 หยวน/ปี


22、ธุรกิจระหว่างประเทศ,เมืองหนานชาง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=10000 หยวน/ปี


23、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองต้าเหลียน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=11800 หยวน/ปี


24、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=12000 หยวน/ปี


25、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองหม่าอันชัน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=13000 หยวน/ปี


27、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=14400 หยวน/ปี


097-101-9296 หรือที่ Line : lifpthailand ทางโครงการพร้อมให้คำแนะนำและบริการอย่างเต็มที่ครับ.


28、เศรษฐ์ศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เมืองเซี่ยงไฮ้
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 6.0 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=18000 หยวน/ปี

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2020


ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2021 


คณะ2:วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
1、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองอี๋บิน 
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


2  、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=3500 หยวน/ปี


3、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองหนานจิง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=4000 หยวน/ปี


4、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองไท่หยวน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=4800 หยวน/ปี


5、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองหนานจิง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9000 หยวน/ปี


6、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองหนานชาง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=10000 หยวน/ปี


7、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองสู๋โจว 
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=103000 หยวน/ปี


8、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองต้าเหลียน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=118000 หยวน/ปี


9、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=11400 หยวน/ปี


10、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองเซี่ยงไฮ้
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=18000 หยวน/ปี


11、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี,เมืองเซี่ยงไฮ้
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=18000 หยวน/ปี


097-101-9296 หรือที่ Line : lifpthailand ทางโครงการพร้อมให้คำแนะนำและบริการอย่างเต็มที่ครับ.

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2020

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2021 


คณะ 3:วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็คทรอนิคส์
1、วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็คทรอนิคส์,เมืองเทียนจิน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


2、วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็คทรอนิคส์,เมืองอี๋บิน
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี

3、วิศวกรรมการออกแบบเครื่องกล,การผลิตและระบบอัตโนมัติ,เมืองอี๋บิน
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


4、วิศวกรรมการออกแบบเครื่องกล,การผลิตและระบบอัตโนมัติ,เมืองชิงเต่า
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


5、วิศวกรรมเครื่องกล,เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=3500 หยวน/ปี


6、วิศวกรรมการออกแบบเครื่องกล,การผลิตและระบบอัตโนมัติ,เมืองชิงเต่า
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=7500 หยวน/ปี


7、วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็คทรอนิคส์,เมืองเทียนจิน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=8000 หยวน/ปี


8、วิศวกรรมเครื่องกล,เมืองฉางชุน
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=8100 หยวน/ปี


9、วิศวกรรมเครื่องกล (1+4),เมืองฉางโจว
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9000 หยวน/ปี


10、วิศวกรรมเครื่องกล,เมืองเจียวจั้ว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=10000 หยวน/ปี


11、วิศวกรรมเครื่องกล,เมืองสู๋โจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=10300 หยวน/ปี


12、วิศวกรรมการออกแบบเครื่องกล,การผลิตและระบบอัตโนมัติ,เมืองสู๋โจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=10800 หยวน/ปี


13、วิศวกรรมการออกแบบเครื่องกล,การผลิตและระบบอัตโนมัติ,เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=14400 หยวน/ปี


14、วิศวกรรมการออกแบบเครื่องกล,การผลิตและระบบอัตโนมัติ,เมืองชิงเต่า
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=16500 หยวน/ปี


15、วิศวกรรมการออกแบบเครื่องกล,การผลิตและระบบอัตโนมัติ,เมืองเซี่ยงไฮ้
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=18000 หยวน/ปี


16、วิศวกรรมเครื่องกล,เมืองหนานจิง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=18900 หยวน/ปี


097-101-9296 หรือที่ Line : lifpthailand ทางโครงการพร้อมให้คำแนะนำและบริการอย่างเต็มที่ครับ.

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2020


ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2021 


คณะ 4:บริหารธุรกิจและคณะที่ใกล้เคียง
1、บริหารธุรกิจ,เมืองอี๋บิน
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


2、การตลาด,เมืองอี๋บิน
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0   หยวน/ปี


3、การตลาด (1+4),เมืองเป่าติ้ง
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0   หยวน/ปี


4、บัญชี,เมืองอี๋บิน
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=  0  หยวน/ปี


5、การเงิน,เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=3500 หยวน/ปี


6、ธุรกิจการจัดการ,เมืองหางโจว
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=4000 หยวน/ปี


7、การเงิน,เมืองหางโจว
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=4000 หยวน/ปี


8、บริหารธุรกิจ,เมืองหนานจิง
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=7200หยวน/ปี


9、การตลาด,เมืองหนานจิง
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=7200หยวน/ปี


10、บริหารธุรกิจ,เมืองสู๋โจว
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9900หยวน/ปี


11、การเงิน,เมืองสู๋โจว
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9900หยวน/ปี


12、การตลาด,เมืองสู๋โจว
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9900หยวน/ปี


13、บัญชี,เมืองสู๋โจว
ภาคภาษาจีน,คะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9900หยวน/ปี


14、บริหารธุรกิจ,เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=12000 หยวน/ปี


15、การเงิน,เมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=12000 หยวน/ปี


16、บัญชีเมืองหางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=12000 หยวน/ปี


097-101-9296 หรือที่ Line : lifpthailand ทางโครงการพร้อมให้คำแนะนำและบริการอย่างเต็มที่ครับ.


ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2020 (อัพเดตล่าสุด)


ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2021


คณะ 5:การแพทย์
1、การแพทย์ทางคลินิก,แพทย์จีนและแพทย์ตะวันตก,เมืองเซี่ยงไฮ้
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=4800 หยวน/ปี

2、การแพทย์ทางคลินิก,แพทย์จีนและแพทย์ตะวันตก,เมืองเซี่ยงไฮ้
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=32800 หยวน/ปี

3、การแพทย์ทางคลินิก,แพทย์จีนและแพทย์ตะวันตก,เมืองเซี่ยงไฮ้
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=38800 หยวน/ปี


4、การแพทย์ทางคลินิก,เมืองหนานจิง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป

ค่าเทอม+ค่าที่พัก=12200 หยวน/ปี

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 20205、การแพทย์ทางคลินิก,เมืองกวางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=29900 หยวน/ปี


6、เภสัชศาสตร์,เมืองเห๋อเฟ๋ย
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=10000 หยวน/ปี


7、เภสัชศาสตร์,เมืองหนานจิง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=12200 หยวน/ปี


8、แพทย์ศาสตร์,เมืองกวางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=44000 หยวน/ปี


9、พยาบาลศาสตร์,เมืองเชาซิ่ง
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก= 0  หยวน/ปี


10、พยาบาลศาสตร์,เมืองสู๋โจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=9600 หยวน/ปี


11、พยาบาลศาสตร์,เมืองสู๋โจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป
ค่าเทอม+ค่าที่พัก=14600 หยวน/ปี


12、โอษฐวิทยา,เมืองกวางโจว
ภาคภาษาอังกฤษ ,คะแนน Ielts 5·5 ขึ้นไป

ค่าเทอม+ค่าที่พัก=39000 หยวน/ปี


ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc