วิธีสมัครทุนรัฐบาลจีน CSC

1、เข้าไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน China Scholarship Council studyinchina.csc.edu.cn

2、ลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ และกดยืนยันตัวตนผ่านลิงค์ในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน


3、ทุนที่เราสมัครได้มีอยู่ 3 ประเภท แต่ไม่ว่าจะเป็นทุนประเภทใด เราต้องใส่ Agency Number หรือหมายเลขประจำหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยให้ตรงกับประเภทของทุนและหน่วยงานที่จะให้ ระบบจึงจะจัดสรรได้อย่างถูกต้องและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป


สำหรับทุนประเภท A (หน่วยงานรัฐ) และทุนประเภท C (หน่วยงานอื่น) เราสามารถเลือกทุนและดูเงื่อนไขของคะแนนภาษาที่ต้องยื่น รวมไปถึงแผนการเรียน หากเราเข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามรายละเอียดแล้ว ก็ให้ยื่นเอกสารการสมัครตามที่ปรากฏได้เลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักฐานการศึกษา จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ หนังสือเดินทาง เป็นต้น


แต่หากเลือกทุนประเภท B (ทุนจากมหาวิทยาลัย) ซึ่งเราเลือกสมัครได้ 2-3 แห่ง เราก็สามารถเลือกสมัครที่เราต้องการและคิดว่ามีโอกาสได้มากที่สุดก็ได้ เพราะการแข่งขันค่อนข้างสูง จากนั้นให้เลือกดูเงื่อนไขของคะแนนภาษาที่ต้องยื่น รวมไปถึงแผนการเรียน พร้อมกับยื่นเอกสารการสมัครซึ่งเหมือนกับการยื่นทุนประเภท A และ C ในเบื้องต้น บางทุนอาจต้องการหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามแต่ละโครงการและสาขา


เมื่อสมัครทุนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ได้อีก แต่สามารถยกเลิกการสมัครทุนต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หากสมัครในรอบที่ 2 แล้วและขอยกเลิกอีกครั้ง จะไม่สามารถทำได้


4、พิมพ์ใบสมัครที่เสร็จแล้วออกมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน
นี่คือวิธีการคร่าว ๆ ในการสมัครขอทุนจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐของจีน ซึ่งเราต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใดขอเอกสารเพิ่มเติมหรือต้องการให้ติดต่อผ่านช่องทางใด


ข้อสำคัญเลยก็คือ ต้องทราบว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบทุนประเภทใด มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เรากำลังขอทุนนั้นมีหมายเลขประจำตัวหรือ “Agency Number” ใด เพราะหากผิดพลาด เราก็ไม่สามารถสมัครได้

ทุน CSC 2024-CSC ทุนรัฐบาลจีน 2567-ทุนCSC มีมหาลัยอะไรบ้าง-ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก