ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสฉวนพาณิชย์และอุตสาหกรรม 2024
ค่ายเรียนรู้ภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 14 วัน
อ่านหนังสือหมื่นเล่ม ไม่เท่าเดินทางไกลหมื่นลี้
เรียนภาษาจีนและสัมผัสวัฒนธรรมจีนที่เมืองเฉิงตู

ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu         ทุกวันนี้  "ความนิยมภาษาจีน“  กลายเป็นกระแสไปทั่วโลก และภาษาจีนก็กำลังเร่งพัฒนาจนกลายเป็น "ภาษาสากล" ปัจจุบัน มีทั้งหมด 70 ประเทศทั่วโลกที่รวมภาษาจีนไว้ในระบบการศึกษาของประเทศ และมากกว่า 180 ประเทศ และ ภูมิภาคที่จัดการศึกษาภาษาจีน รวมถึงจำนวนผู้ที่เรียนภาษาจีนมีมากถึง 200 ล้านคน
       ภาษาจีนถือเป็นวัฒนธรรมจีนที่มีมาอย่างยาวนาน ฤดูร้อนนี้ภายใต้การแนะนำของธีม "วัฒนธรรมจีน" นักเรียนจะได้เรียนรู้ ภาษาจีน, เยี่ยมชมเมืองหลวงเก่าของปักกิ่ง,  สำรวจเสน่ห์โบราณของอารยธรรมจีน 
ชื่นชมดอกไม้ไฟ และ อาหารที่นิยมในหูท่ง , ได้สัมผัสเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิม  เพื่อที่จะรู้สึกถึงความมีเสน่ห์ของประเทศจีน

ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu

การเดินทางท่องเที่ยว
10 ต.ค. – 23 ต.ค. 2567 (รวม 14 วัน)
เมือง: เฉิงตูมณฑลเสฉวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสฉวนพาณิชย์และอุตสาหกรรม

เป้าหมายการรับสมัคร  : กำลังศึกษาระดับมัธยมปลาย ถึง มหาวิทยาลัย

ค่าโครงการ :  
สมัคร 1 คน           53,000 / คน  
สมัคร 2 คน           51,000 / คน   
สมัคร 3คน            49,000 / คน     
สมัคร 4 คนขึ้นไป  47,000 / คน 
 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ค่าวีซ่า
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมตั๋วสัมภาระเพิ่มเติม)
- ค่าประกัน 
- ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษา, ค่าเล่าเรียนหลักสูตรวัฒนธรรม
- ค่าที่พัก (6 คน/ห้อง)
- ค่าเดินทางภายในเมือง   ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ค่ารถรับ-ส่ง ที่สนามบิน
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนที่นอกเหนือโครงการ, ไม่รวมค่าใช้จ่ายคุณครูที่มาพร้อมกับนักเรียน
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu

คุณสมบัติของหลักสูตร:
1. การออกแบบและการสอนของครูมืออาชีพอาวุโสและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
2. การฝึกอบรมแบบ 360 องศาช่วยเพิ่มทักษะการฟังภาษาจีน
3. กิจกรรมประสบการณ์ที่มีสีสันมากมาย
4. การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้และการเข้าชมพร้อมความผ่อนคลาย


สิ่งที่คุณจะได้รับ:
1. ได้เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีน และ เพิ่มความสามารถทางภาษาจีน
2. เรียนรู้งานฝีมือทางวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม (เช่น เงื่อนจีน, ภาพวาดจีน, ตัดกระดาษ, กังฟูจีน ฯลฯ )
3. เรียนรู้และสัมผัสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนในตลอดการเดินทางของคุณ
4.เพลิดเพลินกับบริการแบบ 360° รวมทุกอย่างและการดูแลตลอด 14 วันตลอดค่าย
5. ในค่ายมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลเพื่อความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 

วิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ:
1、Memory cycle & practice เรียนรู้ทำแบบฝึกหัดทบทวนความจำและปฏิบัติ
2、Multi-media and Pratice เรียนรู้ผ่านสื่อ มัลติมิเดียต่างๆ
3、Learning and digesting step by step เรียนรู้และร่วมอภิปรายเป็นขั้นตอน
4、Strengthen the teaching เสริมทักษาการสอน
5、Closed practice ทำแบบฝึกเชิงเปิด (เชิงถามตอบ)
6、Opening practice teaching ทำแบบฝึกเชิงเปิด (เชิงแสดงความคิดเห็น)
7、Role-play & practice การแสดงบทบาทสมมุติ
8、Cultural exchange  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ตารางกิจกรรม:

ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengduรายละเอียดการเดินทาง:
วัน 1: มาถึงเฉิงตู, รถมารับ,ไปเช็คอิน
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสฉวนพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสฉวนพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu

หอพัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสฉวนพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วัน 2: พิธีเปิดภาคเรียน, เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย, ถ่ายภาพรวม, เล่นเกมส์, พร้อมทำกิจกรรมข้างนอก
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วันที่ 3: เรียนพูดภาษาจีน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ – ประสบการณ์การวาดภาพเมี่ยนจู และการชื่นชมและฝึกฝนศิลปะไทเก๊กชิงเฉิง
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengduวันที่ 4: ทักษะการเรียนรู้ภาพและเสียงภาษาจีน, การอ่านภาษาจีนอย่างเข้มข้น, ทัวร์วัฒนธรรมสามก๊ก - วัดหวู่โฮ่ว, สำรวจเฉิงตู - จินลี่
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วันที่ 5: เรียนพูดภาษาจีน ทักษะการเรียนรู้ภาพและเสียงจีน วัฒนธรรมการแต่งกายของจีน และการแสดงฮั่นฝู
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วันที่ 6: เรียนการอ่านภาษาจีนอย่างเข้มข้น การสาธิตการประมวลผลอัจฉริยะ -การสาธิต การประมวลผลและการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทักษะการเรียนรู้ภาพและเสียงภาษาจีนและเก็บประสบการณ์วัฒนธรรมชาจีน
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วันที่ 7: เยี่ยมชมสวนแพนด้ายักษ์จีนและเมืองโบราณเจี๋ยซี
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วันที่ 8 ชมเขตพื้นที่ชลประทาน พร้อมทานอาหารในหมู่บ้าน (อาหารกลางวัน: บ้านไร่) และพักผ่อน

ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วันที่ 9: เรียนพูดภาษาจีน ประสบการณ์การวาดภาพแบบดั้งเดิมและการเขียนพู่กัน ,ประสบการณ์การพิมพ์สกรีนและการพิมพ์ดิจิทัล
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu

ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วันที่ 10: ทักษะการเรียนรู้ผ่านภาพและเสียงจีน, เรียนการอ่านภาษาจีนอย่างเข้มข้น, เก็บประสบการณ์การทำกระดาษโบราณ
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu

วันที่ 11: เรียนพูดภาษาจีน ทักษะการเรียนรู้ผ่านภาพและเสียงจีนเยี่ยมชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม - โครงการอนุรักษ์น้ำ Dujiangyan และ เยี่ยมชมเมืองโบราณ Dujiangyan และ Yangtianwo

ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu

ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu
วันที่ 12: เรียนการอ่านภาษาจีนอย่างเข้มข้น, เล่นเกมส์ VR ,เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาหารและไวน์ และเพิ่มประสบการณ์จากการทำกิจกรรม
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengduวันที่ 13 :
การแลกเปลี่ยนกิจกรรมสมาคมปิงปอง
การแลกเปลี่ยนกิจกรรมกีตาร์สมาคมดนตรี
การแลกเปลี่ยนกิจกรรมของสมาคมหมากรุก
การแลกเปลี่ยนกิจกรรมของกุหลาบฮั่นฮั่น
แลกเปลี่ยนกิจกรรมสมาคมหัตถกรรมจัด


งานปิดแคมป์
การแสดงปิดแคมป์
ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu


วันที่ 14 :เดินทางกลับ

ซัมเมอร์แคมป์ที่เฉิงตู Chengdu

Tag:ซัมเมอร์แคมป์ ค่ายฤดูร้อน ค่ายฤดูหนาว , วินเทอร์แคมป์ Summer-camp Winter Camp in China ค่ายฤดูร้อนของจีน ซัมเมอร์แคมป์ประเทศจีน ค่ายฤดูหนาวของจีน, วินเทอร์แคมป์ประเทศจีน