ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou
วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้าเจ้อเจียง 2024
 เรียนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ายฤดูร้อน 14 วัน
อ่านหนังสือหมื่นเล่ม ไม่เท่าเดินทางไกลหมื่นลี้
บนฟ้ามีสวรรค์ ด้านล่างมีเมืองซูโจวและหางโจว
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou       ทุกวันนี้  "ความนิยมภาษาจีน“  กลายเป็นกระแสไปทั่วโลก และภาษาจีนก็กำลังเร่งพัฒนาจนกลายเป็น "ภาษาสากล" ปัจจุบัน มีทั้งหมด 70 ประเทศทั่วโลกที่รวมภาษาจีนไว้ในระบบการศึกษาของประเทศ และมากกว่า 180 ประเทศ และ ภูมิภาคที่จัดการศึกษาภาษาจีน รวมถึงจำนวนผู้ที่เรียนภาษาจีนมีมากถึง 200 ล้านคน
       ภาษาจีนถือเป็นวัฒนธรรมจีนที่มีมาอย่างยาวนาน ฤดูร้อนนี้ภายใต้การแนะนำของธีม "วัฒนธรรมจีน" นักเรียนจะได้เรียนรู้ ภาษาจีน, เยี่ยมชมเมืองหลวงเก่าของปักกิ่ง,  สำรวจเสน่ห์โบราณของอารยธรรมจีน 
 ชื่นชมดอกไม้ไฟ และ อาหารที่นิยมในหูท่ง , ได้สัมผัสเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิม  เพื่อที่จะรู้สึกถึงความมีเสน่ห์ของประเทศจีน

ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou

ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.-23 ต.ค.2567 (รวม 14 วัน )
วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้าเจ้อเจียง

เป้าหมายการรับสมัคร: นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงมหาวิทยาลัย


ค่าโครงการ :  (30 คนเต็มรถบัส)
สมัคร 1 คน  53,000  / คน         
สมัคร 2 คน  51,000 / คน 
สมัคร 3 คน  49,000  / คน   
สมัคร 4 คนขึ้นไป  47,000 / คน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ค่าวีซ่า
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมตั๋วสัมภาระเพิ่มเติม)
- ค่าประกัน 
- ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษา, ค่าเล่าเรียนหลักสูตรวัฒนธรรม
- ค่าที่พัก (ห้องเตียงคู่)
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าเรือนำเที่ยว
- ค่าเดินทางภายในเมือง ,บริการรับ-ส่ง
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนที่นอกเหนือโครงการ,
                 ไม่รวมค่าใช้จ่ายคุณครูที่มาพร้อมกับนักเรียน


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร
คุณสมบัติของหลักสูตร:
1. การออกแบบและการสอนของครูมืออาชีพอาวุโสและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
2. การฝึกอบรมแบบ 360 องศาช่วยเพิ่มทักษะการฟังภาษาจีน
3. กิจกรรมประสบการณ์ที่มีสีสันมากมาย
4. การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้และการเข้าชมพร้อมความผ่อนคลาย

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
1. ได้เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีน และ เพิ่มความสามารถทางภาษาจีน
2. เรียนรู้งานฝีมือทางวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม (เช่น เงื่อนจีน, ภาพวาดจีน, ตัดกระดาษ, กังฟูจีน ฯลฯ )
3. เรียนรู้และสัมผัสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนในตลอดการเดินทางของคุณ
4.เพลิดเพลินกับบริการแบบ 360 องศา รวมทุกอย่างและการดูแลตลอด 14 วันตลอดค่าย
5. ในค่ายมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลเพื่อความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 

วิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ:
1、Memory cycle & practice เรียนรู้ทำแบบฝึกหัดทบทวนความจำและปฏิบัติ
2、Multi-media and Pratice เรียนรู้ผ่านสื่อ มัลติมิเดียต่างๆ
3、Learning and digesting step by step เรียนรู้และร่วมอภิปรายเป็นขั้นตอน
4、Strengthen the teaching เสริมทักษะการสอน
5、Closed practice ทำแบบฝึกเชิงเปิด (เชิงถามตอบ)
6、Opening practice teaching ทำแบบฝึกเชิงเปิด (เชิงแสดงความคิดเห็น)
7、Role-play & practice การแสดงบทบาทสมมุติ
8、Cultural exchange  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตารางกิจกรรม:
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร
รายละเอียดการเดินทาง :
วัน 1: มาถึงหางโจว, รถมารับ, เช็คอิน
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou

วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้าเจ้อเจียง 
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou

วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้าเจ้อเจียง 

ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวันที่ 2: พิธีเปิด, ถ่ายภาพรวม, แนะนำวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนหางโจว, เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ฯลฯ)
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวันที่ 3: เรียนพูดภาษาจีน,ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านภาพและเสียง, ฟังการบรรยายพิเศษและเพิ่มประสบการณ์  

ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวันที่ 4: เยี่ยมชมจัตุรัส Wushan และศาลา Chenghuang เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หางโจว และ เยี่ยมชมเมืองโบราณ Tangqi
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวันที่ 5: เรียนการอ่านภาษาจีนอย่างเข้มข้น เพิ่มประสบการณ์การเขียนพู่กันจีนแบบดั้งเดิมและการวาดภาพ,ตามด้วย เพิ่มประสบการณ์เรียนกังฟูจีน
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวันที่ 6: เรียนพูดภาษาจีน, สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมอาหารจีน – การทำเกี๊ยว,ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านภาพและเสียง, เรียนวัฒนธรรมการแต่งกายชุด Hanfu ของจีน
 ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวัน 7: ทัวร์ทะเลสาjบตะวันตก, หอคอย Lei Feng, ถนน Hefang, ถนน South Song Yu
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou
วัน 8: เยี่ยมชมคลองจิงหางแกรนด์, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมจีน (ดาบตัด, ร่ม, หอพัดลมและห้องแสดงสินค้าที่มีชีวิตด้วยมือ, พิพิธภัณฑ์คลอง)
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวันที่ 9: เรียนการอ่านภาษาจีนอย่างเข้มข้น บทนำเกี่ยวกับการปรับปรุงสไตล์จีนให้ทันสมัย เรียน​​ภาษาจีนแบบปากเปล่า และเพิ่มประสบการณ์กังฟูจีนวันที่ 10: เรียนทักษะเรียนรู้ผ่านภาพและเสียงของจีน, เก็บประสบการณ์วัฒนธรรมชาจีน, เรียนการอ่านจีนแบบเข้มข้น, พร้อมฟังการบรรยายและประสบการณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวันที่ 11:เรียน พูดภาษาจีน และสัมผัสวัฒนธรรมการดื่มชาจีน จากนั้น เที่ยวชมเมืองหยุนฉี
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวันที่ 12: เรียนทักษะการเรียนรู้ผ่านภาพและเสียงภาษาจีน , เรียนการเขียนพู่กันจีนแบบดั้งเดิมและการวาดภาพ เล่นเกมส์ และ กีฬาที่สนุกสนานวันที่ 13: การสนทนาและการแลกเปลี่ยนของนักเรียนชาวจีนและชาวต่างชาติ พิธีปิดค่าย 
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhouวันที่ 14 : เดินทางกลับ
ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ปักกิ่งซัมเมอร์แคมป์

ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou

ปักกิ่งซัมเมอร์แคมป์ Beijing


Tag:ซัมเมอร์แคมป์ ค่ายฤดูร้อน ค่ายฤดูหนาว , วินเทอร์แคมป์ Summer-camp Winter Camp in China ค่ายฤดูร้อนของจีน ซัมเมอร์แคมป์ประเทศจีน ค่ายฤดูหนาวของจีน, วินเทอร์แคมป์ประเทศจีน