Qujing Normal University ทุน   Qujing Normal University ทุน

Beijing Information Science and Technology University ทุนเมือง: Qujing ( ฉวี่จิ้ง ) Yunnan ( มณฑลยูนนาน )

จุดเด่นโครงการ ตั้งอยู่ในเมือง Qujing เมืองที่ใหญ่อันดับสองของมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลระดับมณฑล และระดับเมือง 
กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งรวมนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงของมณฑลยูนนาน

ADDITIONAL INFORMATION

Qujing Normal University

เมือง

Qujing ( ฉวี่จิ้ง ) 曲靖

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Bachelor

หลักสูตร

ภาษาจีน

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 13,500

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 45,000 บาท / ปี 

รายละเอียดทุน

ประเภท

ค่าเทอม

ค่าที่พัก

ค่าครองชีพ

เรียนปรับภาษา1ปี

15,000-20,000 บาท/ปี

ป.ตรีปี 1-3

25,000-30,000 บาท/ปี

ป.ตรีปี 4

จ่ายเพิ่ม 
4000-6000 บาท/ปี


คุณสมบัติ
1、GPA 3.0 ขึ้นไป
2、อายุ 18-25 ปี
3、ไม่มีคะแนน HSK ก็สามารถยื่นได้

ปิดรับสมัคร: 15 กรกฎาคม

สมัครทุนได้แล้ววันนี้ 
ค่าดำเนินการ 89,000 บาท (เฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น)

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

Qujing Normal University 

曲靖师范大学

Qujing Normal University (曲靖师范大学) ตั้งอยู่ในเมือง Qujing  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลยูนนาน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในมณฑลยูนนานตะวันออกเฉียงเหนือ Qujing Normal University เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของประเทศจีนที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการสอนระดับสูง
Qujing Normal University ทุน

Qujing Normal University ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลระดับมณฑลและระดับเมือง ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยได้ผ่านการประเมินการสอนระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  เป็นต้นมา สถาบันแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งรวมนักศึกษาคุณภาพสูงของมณฑลยูนนาน
Qujing Normal University ทุน

Qujing Normal University ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหลัก วิทยาเขตกู่เฉิง และวิทยาเขตหวนตง วิทยาเขตหลักสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ล้วนมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนและการศึกษาที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็น 62.4% วิทยาเขตหลักสามารถเปรียบได้กับจุดชมวิวที่สวยงามอย่างยิ่งแห่งหนึ่ง มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตร หลักสูตรอาชีวศึกษาพิเศษ 17 หลักสูตร และหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ใหญ่ 60 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรีครอบคลุม 8 สาขาวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การสอน วรรณคดี ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการ  มีนักศึกษาเต็มเวลามากกว่า 13,500 คนมาจาก 26 จังหวัดของจีน (เทศบาลหรือภูมิภาค) และนักศึกษาทางออนไลน์จำนวน 10,000 คน
Qujing Normal University ทุน Qujing Normal University ทุน Qujing Normal University ทุน ปัจจุบัน Qujing Normal University มีสถาบันการสอนและการวิจัย 18 แห่ง และได้มีการพัฒนาสาขาวิชาชีพขึ้น มีสาขาวิชาหลักระดับมณฑล 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาที่ราบสูง 1 แห่งของมณฑลยูนนาน สาขาวิชาการก่อสร้าง 3 สาขาวิชาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และ 2 สาขาวิชาหลักที่มีจุดเด่นและลักษณะเฉพาะ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีสาขาวิชาเอกระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 59 สาขาวิชา (รวมถึงสาขาวิชาเอกการฝึกอบรมครู 19 สาขาวิชา)


Qujing Normal University ได้ก่อตั้ง “วิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษายูนนานเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ” ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการศึกษาภาษาจีนของรัฐบาลและประชาชนมณฑลยูนนาน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยแมนส์ฟิลด์แห่งเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกา สถาบันเทคโนโลยีวัตฟอร์ดในไอร์แลนด์ วิทยาลัยธุรกิจนิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัยลินคอล์น เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้มีความสามารถร่วมในรูปแบบต่างๆ

Qujing Normal University ทุนQujing Normal University ทุน Qujing Normal University ทุน


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Qujing Normal University ได้จัดตั้งการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงองค์กรการศึกษาในหลายประเทศและหลายภูมิภาค มีการจ้างครูต่างชาติจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และไทย มาสอนในมหาวิทยาลัย มีการเปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาวมากกว่า 1,000 คน อีกทั้งยังมีการก่อตั้งศูนย์การศึกษาภาษาจีนนานาชาติขึ้นในประเทศไทย

Qujing Normal University ทุน Qujing Normal University ทุน Qujing Normal University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีมาก สะอาด อากาศดี อีกทั้งยังร่มรื่น เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้เยอะ ด้วยความกว้างใหญ่ของมหาวิทยาลัยจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ภายในมหาวิทยาลัยมีทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และร้านขายสินค้าต่างๆมากมาย ในส่วนของหอพักมหาวิทยาลัยจะมีเวลาเปิด-ปิด หากกลับช้ากว่าเวลาจะไม่สามารถเข้าหอพักได้ ต้องหาที่นอนที่อื่น และจะมีอาจารย์เดินตรวจตามห้องก่อนนอนทุกคืน

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


Qujing Normal University

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับต่างชาติ

 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • การสอนภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ
 • การจัดการโรงแรม
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การโฆษณา
 • ดนตรี
 • การเต้น
 • วิจิตรศิลป์
 • พลศึกษา
 • ฟิสิกส์
 • วิศวกรรมไอที
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิทยาการข้อมูล และเทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูล  ( data science and big data technology)


Qujing Normal University
ปริญญาตรี  1+4  เอกสารใช้ยื่น
1. แบบฟอร์มใบสมัคร
2. หนังสือเดินทาง
3. ใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาล่วงหน้า
4. Transcript
5. ใบผลตรวจร่างกาย
6. ไมประวัติอาชญากรรม

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

Qujing Normal University ทุน Qujing Normal University ทุน


LIFP-Thailand เป็นหน่วยงานรับสมัครอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตจาก Qujing Normal University ในประเทศไทย สามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับอาจารย์ฝ่ายรับสมัครของ Qujing Normal University.ติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP รับข้อมูลใหม่ๆมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม และสมัครทุนการศึกษา Qujing Normal University ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน