Southern Medical University

Southern Medical University  南方医科大学

มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学

เมือง: กวางโจว Guangzhou

Southern Medical University เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงในกวางโจวเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 2494 และกลายเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของชาติในปี 2522 ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งรัฐและคณะกรรมาธิการทหารกลางของ PLA มหาวิทยาลัยได้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของมณฑลกวางตุ้งในเดือนสิงหาคม 2547 หลังจากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์เซาเทิร์น
Southern Medical University
Southern Medical University ตั้งอยู่บนเชิงเขา Baiyun Mountain อันงดงามในกวางโจว วิทยาเขตหลักพร้อมกับวิทยาเขตภาคใต้ในเขตชานเมืองทางตอนใต้ของกวางโจวครอบคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งตารางกิโลเมตร ได้รับรางวัลเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมือนสวนชั้นเยี่ยมสำหรับแถวของต้นไม้สีเขียวที่ช่วยบำรุงและช่อดอกไม้ที่เบ่งบานในวิทยาเขตตลอดทั้งปี

มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์คลินิกในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาการแพทย์ตะวันตกการแพทย์แผนจีนเศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ นักเรียนจะได้รับการสอนภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนจีน) และภาษาจีนกลาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) ในระดับพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学

Southern Medical University ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและโดยสภาการแพทย์แห่งอินเดีย
มหาวิทยาลัยเป็นสวรรค์ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการวิจัยและพัฒนาในด้านการแพทย์

มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学
มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学

มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Southern Medical University  南方医科大学



มหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน