TOP10 มหาวิทยาลัยจีน เวลายื่นขอทุน

มหาวิทยาลัยดังของจีน จะเปิดรับสมัครเร็ว โปรดเตรียมตัวล่วงหน้า เพื่อไม่ให้พลาด


ประเภทของทุนการศึกษา:
1. ทุน CSC เต็มจำนวน ค่าครองชีพรายเดือน
2. ทุนบางส่วน: ทุนรัฐบาลจังหวัด ทุนเมือง ฯลฯ


ระยะเวลายื่นทุน(ปริญญาตรี):

Tsinghua University 清华大学

1、Tsinghua University  
รอบแรก:25 สิงหาคม- 15日 ตุลาคม
รอบสอง:16 ตุลาคม- 25 พฤศจิกายน
รอบสาม:26 พฤศจิกายน- 20 มกราคม


2、Peking University
รอบแรก:29 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม
รอบสอง:1 มกราคม- 4 มีนาคม


Zhejiang University

3、Zhejiang University
26 ตุลาคม- 28 กุมภาพันธ์

Shanghai Jiaotong University
4、Shanghai Jiao Tong University
15 พฤศจิกายน --15 มีนาคม


5、Fudan University
 1 ธันวาคม — 10 มกราคม

Nanjing University
6、Nanjing University
14 กุมภาพันธ์-- 20 พฤษภาคม

University of Science and Technology of China
7、University Of Science And Technology Of China
1 พฤศจิกายน- 31 มีนาคม


8、Huazhong University Of Science And Technology
5 มกราคม - 30 มิถุนายน


武汉大学图书馆_校园设施

9、Wuhan University
1ธันวาคม- 31 มีนาคม


10、Xi'an Jiaotong University
ภาคจีน:15 พฤศจิกายน- 30 มิถุนายน
ภาคอินเตอร์ :1 มีนาคม- 30 มิถุนายน


สำหรับเวลาสมัครเพิ่มเติมของปริญญาโทและปริญญาเอก โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP
คุณสามารถเพิ่มสายของเราเพื่อรับข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อLIFP:

2 โทรศัพท์: 097-101-9296 / 091-793-3986)