Shanghai Jiaotong University

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง  Shanghai Jiaotong University 

上海交通大学

Shanghai Jiaotong University


Beijing Information Science and  Technology University ทุนเมือง: เซี่ยงไฮ้  Shanghai  上海

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังจาก 122 ปีของความพยายาม มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติที่ครอบคลุมด้านการวิจัยและเป็นมีความเป็นสากล

ADDITIONAL INFORMATION

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง  Shanghai Jiaotong University 

เมือง

เซี่ยงไฮ้

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี、ปริญญาโท、ปริญญาเอก

หลักสูตร

ภาคภาษาจีน และ ภาคอินเตอร์ 

อายุที่เปิดรับสมัคร

18-40 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 46,646

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

250,000-280,000 บาท / ปี 


ทุน   Shanghai Jiaotong University  

ประเภทค่าเทอมค่าที่พักค่าประกันค่าครองชีพ
ปริญญาตรี Sเดือนละ2500หยวน
ปริญญาตรี A 
ปริญญาตรี B  
ปริญญาตรี Cทุนบางส่วน   
ปริญญาโทเดือนละ3000หยวน
ปริญญาเอกเดือนละ3500หยวน

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร


Shanghai Jiaotong University (SJTU) ในฐานะหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศจีนเป็นมหาวิทยาลัยหลักที่อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรงและร่วม สร้างโดย MOE และ Shanghai Municipal Government ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 120 ปี SJTU ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ครอบคลุมเน้นการวิจัยและเป็นสากลในประเทศจีน

Shanghai Jiaotong University

SJTU มีโรงเรียน / หน่วยงาน 30 แห่งสถาบันวิจัย 31 แห่งโรงพยาบาลในเครือ 13 แห่งสถาบันวิจัยทางการแพทย์ในเครือ 2 แห่งหน่วยงานในเครือโดยตรง 12 แห่งและองค์กรในเครือโดยตรง 6 แห่งโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 16,129 คนและปริญญาโท 30,217 คน (ผู้สมัครเต็มเวลา 14,439 คนและ ผู้สมัครเต็มเวลาระดับปริญญาเอก 7,882 คน) นักศึกษาต่างชาติ 2,982 คน (ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาโท 1,698 คน) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยอาจารย์ประจำ 3,061 คน (ในจำนวนนี้เป็นอาจารย์ 982 คน), สมาชิกของ Chinese Academy of Sciences 22 คน, สมาชิกของ Chinese Academy of Engineering 22 คน, ผู้ได้รับรางวัลกองทุนแห่งชาติจีนสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียง 144 คน, 24 คนที่ได้รับเลือกใน "Young Talents Program ", 86 รายการที่ได้รับคัดเลือกใน" มูลนิธิยุววิทยาศาสตร์ดีเด่น "

Shanghai Jiaotong University
Shanghai Jiaotong University

SJTU มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 67 หลักสูตรครอบคลุม 9 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ เศรษฐศาสตร์กฎหมายวรรณคดีวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์การแพทย์การจัดการและศิลปะ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมามีรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 49 รางวัล (36 สำเร็จโดยอิสระ)ด้วยศูนย์สาธิตการสอนเชิงทดลองแห่งชาติ 19 แห่งศูนย์สาธิตแห่งชาติของการสอนการทดลองจำลองเสมือนจริงและศูนย์สาธิตการสอนการทดลองของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ SJTU มีครู "โปรแกรมพรสวรรค์หมื่นคน" 2 คนครู 1 คนของ "โครงการสนับสนุนพิเศษแห่งชาติสำหรับบุคลากรระดับสูง การรับสมัคร "ครูที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 8 คนและครูที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้ 33 คนกลุ่มการสอนระดับประเทศ 8 กลุ่มกลุ่มการสอนของเทศบาลเซี่ยงไฮ้ 15 คนและเป็นเจ้าของหลักสูตรเปิดที่บันทึกวิดีโอระดับประเทศ 48 หลักสูตร หลักสูตรการแบ่งปันทรัพยากรที่มีคุณภาพหลักสูตรเปิดออนไลน์ที่มีคุณภาพและหลักสูตรการสาธิตการสอนสองภาษาหลักสูตรคุณภาพของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ 343 หลักสูตรหลักสูตรหลักหลักสูตรการสาธิตภาษาอังกฤษทั้งหมดในระดับอุดมศึกษา SJTU ได้รับรางวัล "ฐานสาธิตสองชั้น" ระดับประเทศครั้งที่ 1 และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสำหรับนักเรียน

Shanghai Jiaotong University
Shanghai Jiaotong University

SJTU มีระดับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปี 2018 SJTU เป็นผู้นำประเทศเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันทั้งในด้านจำนวนโครงการและจำนวนเงินที่ออกโดย National Natural Science Foundation of China ในปี 2560 จำนวน SCI รวมเอกสารในแง่ของบทความและบทวิจารณ์มีจำนวนสูงสุดในประวัติศาสตร์ด้วยจำนวน 6,912 ฉบับในจำนวนนี้เป็นเอกสารดีเด่นระดับนานาชาติ 3,255 ฉบับและ 4,659 ฉบับเป็นเอกสารดีเด่นในประเทศซึ่งเป็นอันดับแรกในมหาวิทยาลัยของจีน จำนวนเอกสารที่อ้างถึง SCI ในประเทศสูงถึง 30,739 ฉบับซึ่งเป็นอันดับสองในประเทศจีน
Shanghai Jiaotong University

Shanghai Jiaotong University

ด้วยภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งประเพณีเก่าแก่ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์การพัฒนาที่ยากลำบากและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การปฏิรูปและการเปิดตัว SJTU ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกประเทศจีน ดำเนินภารกิจในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและแสวงหาความจริงโดยมีหน้าที่ในการเติมพลังให้กับประเทศจีนและพัฒนาเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติปัจจุบันมหาวิทยาลัยครบรอบร้อยปีแห่งนี้กำลังดำเนินไปเพื่อมุ่งสู่การเป็นโลกที่ครอบคลุมการวิจัยและเป็นสากล

Shanghai Jiaotong University

Shanghai Jiaotong University

Shanghai Jiaotong University


Shanghai Jiaotong University

Shanghai Jiaotong University

Shanghai Jiaotong University

สภาพแวดล้อมรอบๆที่พัก Shanghai Jiaotong University

สภาพแวดล้อมรอบๆที่พัก Shanghai Jiaotong University

สภาพแวดล้อมรอบๆที่พัก Shanghai Jiaotong University

หอพัก Shanghai Jiaotong University

หอพัก Shanghai Jiaotong University

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร

Shanghai Jiaotong University

Shanghai Jiao Tong University คณะ

1、Shanghai Jiao Tong University คณะ -- ปริญญาตรี

PROGRAMDURATION(YEAR)INSTRUCTION
 LANGUAGE
TUITION FEE
(RMB/ACADEMIC YEAR)
 Radio and Television Directing4Chinese24800
 Visual Communication Design4Chinese24800
 Pharmacy4Chinese24800
 Clinical Pharmacy5Chinese24800
 Clinical Medicine5Chinese29000
 Stomatology5Chinese29000
 Chinese Language and Literature4Chinese24800
 Chinese Language4Chinese24800
 Communication4Chinese24800
 English4Chinese24800
 Japanese4Chinese24800
 German4Chinese24800
 Applied Physics4Chinese24800
 Physics4Chinese24800
 Astronomy4Chinese24800
 Mathematics and Applied Mathematics4Chinese24800
 Biological Technology4Chinese24800
 Chemistry4Chinese24800
 Marine Sciences4Chinese24800
 Statistics4Chinese24800
 International Economy and Trade4Chinese24800
 Economics4Chinese24800
 Finance4Chinese24800
 Information Management and Information System4Chinese24800
 Public Administration4Chinese24800
 Industrial Engineering4Chinese24800
 Cultural Industry Management4Chinese24800
 Human Resource Management4Chinese24800
 Accounting4Chinese24800
 Business Administration4Chinese24800
 Engineering Mechanics4Chinese24800
 Automation4Chinese24800
 Measurement & Control Technology and Instrumentation4Chinese24800
 Civil Engineering4Chinese24800
 Food Science and Engineering4Chinese24800
 Biomedical Engineering4Chinese24800
 Biological Engineering4Chinese24800
Energy and Power Engineering4English80000
 Energy and Power Engineering4Chinese24800
 Communications and Transportation4Chinese24800
 Architecture5Chinese24800
 Landscape Architecture4Chinese24800
 Software Engineering4Chinese24800
Computer Science and Technology4English80000
 Computer Science and Technology4Chinese24800
Electronics and Computer Engineering4English80000
Mechanical Engineering4English80000
 Mechanical Engineering4Chinese24800
 Industrial Design4Chinese24800
 Environmental Science and Engineering4Chinese24800
 Chemical Engineering and Technics4Chinese24800
 Aeronautics and Space Engineering4Chinese24800
Naval Architecture and Ocean Engineering4English80000
 Naval Architecture and Ocean Engineering4Chinese24800
Electronic Information Engineering4English80000
 Electronic Information Engineering4Chinese24800
 Microelectronics Science and Engineering4Chinese24800
 Electronic and Information Science4Chinese24800
Electronic and Information Engineering4English80000
 Electronic Science and Technology4Chinese24800
 Electrical Engineering and Automation4Chinese24800
Materials Science and Engineering4English80000
 Materials Science and Engineering4Chinese24800
 Artificial Intelligence4Chinese24800
 Law4Chinese24800
 Agricultural Resources and Environment4Chinese24800
 Plant Science and Technology4Chinese24800
 Animal Science4Chinese24800

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร

Shanghai Jiaotong University

2、Shanghai Jiao Tong University คณะ -- ปริญญาโท

PROGRAMDURATION(YEAR)INSTRUCTION
 LANGUAGE
TUITION FEE
(RMB/ACADEMIC YEAR)
 Design2.5English28900
 Design2.5Chinese28900
 Philosophy of Science & Techonology2.5Chinese28900
 Philosophy2English28900
 Philosophy2.5Chinese28900
 Nursing3Chinese37000
 Nutrition and Food Hygiene3Chinese37000
 Epidemiology and Health Statistics3Chinese37000
 Public Health and Preventive Medicine3Chinese37000
 Public Health3Chinese37000
 Pharmacy3Chinese37000
 Nutrition & Food Hygiene3Chinese37000
 Epidemiology3Chinese37000
 Prosthodontics3Chinese37000
 Introductory Stomatology3Chinese37000
 Clinical Stomatology3Chinese37000
 Stomatology3Chinese37000
 Pharmacy3Chinese37000
 Medical Immunology3Chinese37000
 Basic Medical Sciences3Chinese37000
 Pathology & Pathophysiology3Chinese37000
 Pathologic Anatomy and Pathophysiology3Chinese37000
 Histology and Embryology3Chinese37000
 Clinics of Integration of Chinese and Western Medicine3Chinese37000
 General Medicine3Chinese37000
 Clinical Pathology3Chinese37000
 Urinary Surgery3Chinese37000
 Respiratory Disease3Chinese37000
 Reproductive Medicine3Chinese37000
 Psychiatry3Chinese37000
 Orthopedic Surgery3Chinese37000
 Nuclear Medicine3Chinese37000
 Medical Laboratory Science3Chinese37000
 Hemopathy3Chinese37000
 Endocrinopathy & Metabolic Disease3Chinese37000
 Clinical Stomatology3Chinese37000
 Angiocardiopathy3Chinese37000
 Internal Medicine3Chinese37000
 Paediatrics3Chinese37000
 Geratology3Chinese37000
 Neurology3Chinese37000
 Psychiatry and Psychohygiene3Chinese37000
 Dermatology and Venereology3Chinese37000
 Medicine Image Science and Nuclear Medicine3Chinese37000
 Clinical Diagnostics3Chinese37000
 Surgery3Chinese37000
 Gynaecology3Chinese37000
 Ophthalmology3Chinese37000
 Otorhinolaryngology (ear-nose-throat medicine)3Chinese37000
 Oncology3Chinese37000
 Rehabilitation & Physiotherapy3Chinese37000
 Anaesthesiology3Chinese37000
 Emergency Medicine3Chinese37000
 Medical Laboratory Tests and Analyses3Chinese37000
 Clinics of Integration of Chinese and Western Medicine3Chinese37000
 Journalism and Communication2.5English108000
 English Translation2.5Chinese30000
 Foreign Language and Literature2.5English28900
 Foreign Language and Literature2.5Chinese28900
 Journalism and Communication2.5English28900
 Journalism and Communication2.5Chinese28900
 Chinese Language and Literature2English28900
 Chinese Language and Literature2.5Chinese28900
 Chinese History2English28900
 Chinese History2.5Chinese28900
 Pharmacy (Natural Science)2.5Chinese28900
 Biomedical Engineering (Natural Science)2.5English28900
 Biomedical Engineering (Natural Science)2.5Chinese28900
 Chemistry2.5Chinese28900
 Biology3English28900
 Biology3Chinese28900
 Mathematics2.5Chinese28900
 Astronomy3English28900
 Astronomy3Chinese28900
 Physics3English28900
 Physics3Chinese28900
 Applied Statistics2Chinese100000
 Auditing2Chinese79000
 Finance2English94000
 Finance2Chinese94000
 Applied Economics2.5Chinese28900
 Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages2.5Chinese38900
 Teaching Chinese to Speakers of Other Languages2.5Chinese28900
 Education2.5Chinese28900
 Sports Science2.5Chinese28900
 Accounting2Chinese79000
 Business Administration2English188000
 Business Administration2.5Chinese28900
 Management Science and Engineering2.5Chinese28900
 Logistic Engineering and Management2.5Chinese28900
 Public Management2English70000
 Public Management2.5Chinese28900
 Energy and Power2.5English45000
 Resources and Environment (Engineering)2.5English28900
 Resources and Environment (Engineering)2.5Chinese28900
 Mechanics2.5English28900
 Electronic Information (Engineering)2.5English45000
 Cyberspace Security2.5English28900
 Cyberspace Security2.5Chinese28900
 History of Science and Technology (Engineering)2.5Chinese28900
 Landscape Architecture (Engineering)2.5English48000
 Landscape Architecture (Engineering)2.5Chinese28900
 Biological Engineering3English28900
 Biological Engineering3Chinese28900
 Architecture2.5English48000
 Architecture2.5Chinese28900
 Master of Landscape Architecture2.5English48000
 Logistics Engineering2.5Chinese28900
 Electronics and Information2.5English28900
 Materials Science and Engineering2.5English28900
 Materials Science and Engineering2.5Chinese28900
 Material Chemical Industry2.5Chinese28900
 Naval Architecture and Ocean Engineering2.5English28900
 Naval Architecture and Ocean Engineering2.5Chinese28900
 Electrical Engineering2.5English28900
 Electrical Engineering2.5Chinese28900
 Electronic Science and Technology2.5English28900
 Electronic Science and Technology2.5Chinese28900
 Power Engineering and Engineering Thermophysics2.5English28900
 Power Engineering and Engineering Thermophysics2.5Chinese28900
 Nuclear Science and Technology2.5English28900
 Nuclear Science and Technology2.5Chinese28900
 Chemical Engineering and Technology2.5Chinese28900
 Environmental Science and Engineering (Engineering)3English28900
 Environmental Science and Engineering (Engineering)3Chinese28900
 Mechanical Engineering2.5English28900
 Mechanical Engineering2.5Chinese28900
 Computer Science and Technology2.5English28900
 Computer Science and Technology2.5Chinese28900
 Transportation Engineering2.5English28900
 Transportation Engineering2.5Chinese28900
 Control Science and Engineering2.5English28900
 Control Science and Engineering2.5Chinese28900
 Mechanics (Engineering)2.5English28900
 Mechanics (Engineering)2.5Chinese28900
 Biomedical Engineering (Engineering)2English28900
 Biomedical Engineering (Engineering)2.5Chinese28900
 Disaster Prevention and Alleviation Engineering and Protection Engineering2.5English28900
 Disaster Prevention and Alleviation Engineering and Protection Engineering2.5Chinese28900
 Civil Engineering2.5English28900
 Civil Engineering2.5Chinese28900
 Information and Communication Engineering2.5English28900
 Information and Communication Engineering2.5Chinese28900
 Instruments Science and Technology2.5English28900
 Instruments Science and Technology2.5Chinese28900
 Intellectual Property Law2.5Chinese28900
 Jurisprudence2.5Chinese28900
 Constitutional Law and Administrative Law2.5Chinese28900
 Criminal Jurisprudence2.5Chinese28900
 Civil Law2.5Chinese28900
 Litigation Law2.5Chinese28900
 Economical Law2.5Chinese28900
 Environmental & Resources Protection Law2.5Chinese28900
 International Law2.5Chinese28900
 Law2.5English75000
 Law2.5Chinese28900
 Political Science2English70000
 Political Science2.5Chinese28900
 Chinese Politics2English70000
 Political Theory2.5Chinese28900
 Comparative Politics2.5Chinese28900
 International Politics2.5Chinese28900
 International Relations2.5Chinese28900

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร

Shanghai Jiaotong University

3、Shanghai Jiao Tong University คณะ -- ปริญญาเอก

PROGRAMDURATION(YEAR)INSTRUCTION
 LANGUAGE
TUITION FEE
(RMB/ACADEMIC YEAR)
 Design4English45500
 Design4Chinese45500
 Nutrition and Food Hygiene3Chinese45500
 Epidemiology and Health Statistics3Chinese45500
 Public Health and Preventive Medicine3Chinese45500
 Pharmacy3Chinese45500
 Epidemiology3Chinese45500
 Prosthodontics3Chinese45500
 Introductory Stomatology3Chinese45500
 Clinical Stomatology3Chinese45500
 Medical Immunology3English45500
 Medical Immunology3Chinese45500
 Basic Medical Sciences3Chinese45500
 Pathology & Pathophysiology3Chinese45500
 Histology and Embryology3Chinese45500
 Clinical Pathology3Chinese45500
 Urinary Surgery3Chinese45500
 Respiratory Disease3Chinese45500
 Psychiatry3Chinese45500
 Orthopedic Surgery3Chinese45500
 Nuclear Medicine3Chinese45500
 Medical Laboratory Science3Chinese45500
 Infectious Disease3Chinese45500
 Hemopathy3Chinese45500
 Endocrinopathy & Metabolic Disease3Chinese45500
 Clinical Stomatology3Chinese45500
 Clinical Immunology3Chinese45500
 Clinical Genetics3Chinese45500
 Angiocardiopathy3Chinese45500
 Internal Medicine3Chinese45500
 Paediatrics3Chinese45500
 Geratology3Chinese45500
 Neurology3Chinese45500
 Dermatology and Venereology3Chinese45500
 Medicine Image Science and Nuclear Medicine3Chinese45500
 Clinical Diagnostics3Chinese45500
 Surgery3Chinese45500
 Gynaecology3Chinese45500
 Ophthalmology3Chinese45500
 Otorhinolaryngology (ear-nose-throat medicine)3Chinese45500
 Oncology3Chinese45500
 Rehabilitation & Physiotherapy3Chinese45500
 Anaesthesiology3Chinese45500
 Medical Laboratory Tests and Analyses3Chinese45500
 Clinical Medicine3Chinese45500
 Foreign Language and Literature4English45500
 Foreign Language and Literature4Chinese45500
 Journalism and Communication4English45500
 Journalism and Communication4Chinese45500
 Chinese Language and Literature4Chinese45500
 Pharmacy (Natural Science)4English45500
 Pharmacy (Natural Science)4Chinese45500
 Statistics (Natural Science)4English45500
 Statistics (Natural Science)4Chinese45500
 Ecology4English45500
 Ecology4Chinese45500
 Marine Sciences4English45500
 Chemistry4English45500
 Chemistry4Chinese45500
 Biology4English45500
 Biology4Chinese45500
 Mathematics4English45500
 Mathematics4Chinese45500
 Astronomy4English45500
 Astronomy4Chinese45500
 Physics4English45500
 Physics4Chinese45500
 Applied Economics4Chinese45500
 Business Administration4Chinese45500
 Management Science and Engineering4Chinese45500
 Public Management4English45500
 Public Management4Chinese45500
 Cyberspace Security4.5English45500
 Cyberspace Security4.5Chinese45500
 History of Science and Technology (Engineering)4Chinese45500
 Biological Engineering4English45500
 Biological Engineering4Chinese45500
 Material and Chemical Industry2.5Chinese28900
 Materials Science and Engineering4English45500
 Materials Science and Engineering4Chinese45500
 Naval Architecture and Ocean Engineering4English45500
 Naval Architecture and Ocean Engineering4Chinese45500
 Electrical Engineering4English45500
 Electrical Engineering4Chinese45500
 Electronic Science and Technology4English45500
 Electronic Science and Technology4Chinese45500
 Power Engineering and Engineering Thermophysics4English45500
 Power Engineering and Engineering Thermophysics4Chinese45500
 Nuclear Science and Technology4English45500
 Nuclear Science and Technology4Chinese45500
 Chemical Engineering and Technology4English45500
 Chemical Engineering and Technology4Chinese45500
 Environmental Science and Engineering (Engineering)4English45500
 Environmental Science and Engineering (Engineering)4Chinese45500
 Mechanical Engineering4English45500
 Mechanical Engineering4Chinese45500
 Computer Science and Technology4English45500
 Computer Science and Technology4Chinese45500
 Network & Information Security4English45500
 Network & Information Security4Chinese45500
 Control Science and Engineering4English45500
 Control Science and Engineering4Chinese45500
 Mechanics (Engineering)4English45500
 Mechanics (Engineering)4Chinese45500
 Biomedical Engineering (Engineering)4English45500
 Biomedical Engineering (Engineering)4Chinese45500
 Civil Engineering4English45500
 Civil Engineering4Chinese45500
 Information and Communication Engineering4English45500
 Information and Communication Engineering4Chinese45500
 Instruments Science and Technology4English45500
 Instruments Science and Technology4Chinese45500
 Law4English45500
 Law4Chinese45500
 Food Science and Engineering (Agriculture)4English45500
 Food Science and Engineering (Agriculture)4Chinese45500
 Horticulture4English45500
 Horticulture4Chinese45500

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา        >>  อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน


ต่อไปนี้เป็นทุนการศึกษาบางส่วนที่ LIFP แนะนำสำหรับการศึกษาในประเทศจีน (ทุนการศึกษาล่าสุด โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP)

>> ทุนเรียนภาษา 1 ปี 2024  

>> ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing    


Beijing Information Science and  Technology University ทุนเมือง: เทียนจิน Tianjin  天津  

จุดเด่นโครงการ  

มหาวิทยาลัย 13 อันดับแรกในประเทศจีน ตั้งอยู่ในเมืองเทียนจิน ซึ่งเป็นเขตเทศบาลภายใต้รัฐบาลกลาง โดยมีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีเด่น 

ADDITIONAL INFORMATION

มหาวิทยาลัยเทียนจิน ,Tianjin University 

เมือง

เทียนจิน

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี、ปริญญาโท、ปริญญาเอก

หลักสูตร

ภาษาจีน

อายุที่เปิดรับสมัคร

18-40 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

33,413

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

15,000-200,000 บาท / ปี 


ทุน  Tianjin University 

ประเภทค่าเทอมค่าที่พักค่าประกันค่าครองชีพ
ปริญญาตรี Sเดือนละ2500หยวน
ปริญญาตรี Aเดือนละ1400หยวน
ปริญญาตรี B   
ปริญญาตรี Cทุนบางส่วน   
ปริญญาโทเดือนละ3000หยวน
ปริญญาเอกเดือนละ3500หยวน

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร

มหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน