ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว
ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว,ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ เงินเดือนละ 1000-2500หยวน 

อยู่ในอันดับที่ 1 ของมณฑลกุ้ยโจว มหาวิทยาลัยหลักใน "211 Project" ของจีน และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างวินัยระดับโลก

ประเภททุน:
A:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ เงินเดือนละ 1000-2500 หยวน
B:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+เงินเดือนละ 1000 หยวน
C:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
คุณสมบัติ:HSK4 200 คะแนนขึ้นไป,GPA 3.0 ขึ้นไป
ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว

คณะปริญญาตรี:
 • บริหารธุรกิจ
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การจัดการการเงิน
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • เศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการค้า
 • การเงินสาธารณะ
 • การเงิน
 • การเกษตรและการจัดการเศรษฐกิจป่าไม้
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • สถิติ
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมโยธา
 • สถาปัตยกรรม
 • เพลง
 • การออกแบบการเต้นรำ
 • จิตรกรรม
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • พืชไร่นา
 • วิศวกรรมเภสัชกรรม
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • การผลิตเครื่องกล
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

คณะปริญญาโท :
 • วิทยาศาสตร์การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่,
 • วิศวกรรมระบบการจัดการ
 • วิศวกรรมการจัดการสังคม
 • การเกษตรและการจัดการเศรษฐกิจป่าไม้
 • ชีววิทยา
 • นิเวศวิทยา
 • คณิตศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • เคมี
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์
 • วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
 • วิศวกรรมโยธา 
 • วิศวกรรมเครื่องจักร
 • พืชไร่นา
 • คณิตศาสตร์
 • ชีวการแพทย์
ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว


คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเรียนต่อจีน New!!

ต่อไปนี้เป็นทุนการศึกษาบางส่วนที่ LIFP แนะนำสำหรับการศึกษาในประเทศจีน (ทุนการศึกษาล่าสุด โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP)

>> ทุนเรียนภาษา 1 ปี 2024  

>> ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing    


#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน