ทุนเมืองปักกิ่ง 9:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP80   มหาวิทยาลัยในโครงการ 211
ทุนเมืองปักกิ่ง 9:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP80   มหาวิทยาลัยในโครงการ 211


จุดเด่นของโครงการนี้:มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 74 ในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของ "โครงการ 211" สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง และเป็นมหาวิทยาลัยการสร้างวินัยระดับโลก。

ทุนปริญญาตรี A:ฟรีค่าเทอม; B:ฟรีค่าเทอม 50%

ทุนปริญญาโท/เอก: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน,ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)

คุณสมบัติ
ปริญญาตรี HSK4  200 คะแนนขึ้นไป,GPA 3.0
ปริญญาโท/เอก   HSK5 180 คะแนนขึ้นไป

ปริญญาตรีค่าเทอม:20600 หยวนต่อปี ค่าที่พัก:10800 หยวนต่อเดือน

ทุนเมืองปักกิ่ง 9:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP80   มหาวิทยาลัยในโครงการ 211

ปริญญาตรี
การจัดการบริหาร
การจัดการธุรกิจ
การตลาด
การบัญชี,
วิศวกรรมเหมืองแร่
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมธรณีวิทยา
วิศวกรรมการแปรรูปแร่
เคมีประยุกต์
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมโยธา
สถาปัตยกรรม
คณิตศาสตร์
สารสนเทศและ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
บริหารธุรกิจ
การจัดการวิศวกรรม
บริหารรัฐกิจ
วิศวกรรมเหมืองแร่
วิศวกรรมความปลอดภัย
ภูมิศาสตร์
เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
กฎหมาย
พลศึกษา
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986 หรือแอดไลน์ Line1: @lifpthailand 
ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400


คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing   

อันดับมหาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing 

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา        >>  อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน