อันดับมหาลัยปักกิ่ง 2020

อันดับมหาลัยปักกิ่ง 2024

1、Peking University 北京大学

2、Tsinghua University 清华大学

3、Renmin University of China 中国人民大学

4、Beihang University 北京航空航天大学

5、Beijing Normal University 北京师范大学

6、Beijing Institute of Technology 北京理工大学

7、China Agricultural University 中国农业大学 

8、University Of Science & Technology Beijing 北京科技大学

9、Beijing Jiaotong University 北京交通大学

10、Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学

11、Beijing University of Chemical 北京化工大学

12、Beijing University of Technology 北京工业大学

13、China University of Petroleum,Beijing 中国石油大学(北京)

14、Capital Normal University 首都师范大学

16、Minzu University of China 中央民族大学

17、Central University Of Finance And Economics 中央财经大学

18、Beijing Forestry University 北京林业大学

19、China University Of Geosciences中国地质大学(北京)

20、North China Electric Power University华北电力大学

21、China University of Mining & Technology,Beijing中国矿业大学(北京)

22、Capital University Of Economics And Business首都经济贸易大学

23、Beijing Technology And Business University北京工商大学

24、Beijing Information Science And Technology University北京信息科技大学

25、Beijing University Of Civil Engineering And Architecture北京建筑大学

26、Beijing University Of Technology北京工业大学

27、Beijing Institute Of Fashion Technology北京服装学院

28、Beijing Union University北京联合大学

29、Beijing University Of Agriculture北京农学院

30、Beijing Institute of Graphic Communication 北京印刷学院

31、Beijing Institute Of Petrochemical Technology北京石油化工学院

32、Beijing Wuzi University北京物资学院

33、CHINA WOMEN’S UNIVERSITY中华女子学院

34、Beijing Electronics Science&technology Institute北京电子科技学院

35、Shougang Institute of Technology首钢工学院


Other Universities

Peking Union Medical College 北京协和医学院

China University of Political science and Law 中国政法大学

Communication University Of China 中国传媒大学

Beijing University Of Chinese Medicine 北京中医药大学

Beijing Foreign Studies University北京外国语大学

Capital Medical University 首都医科大学

Beijing Chinese Language and Culture University 北京语言大学

Beijing Sport University 北京体育大学

Central Academy of Fine Art(CAFA)中央美术学院

Central Conservatory Of Music 中央音乐学院

China Conservatory of Music 中国音乐学院

People's Public Security University of China中国人民公安大学

China Foreign Affairs University外交学院

The Central Academy Of Drama中央戏剧学院

Beijing Film Academy 北京电影学院

Beijing International Studies University北京第二外国语学院

National Academy of Chinese Theatre Arts中国戏曲学院

China Youth University of Political Studies中国青年政治学院

Capital University of Physical Education and Sports首都体育学院

University Of International Relations国际关系学院

Beijing Dance Academy北京舞蹈学院

China University of Labor Relations中国劳动关系学院

China Fire and Rescue Institute中国消防救援学院

Beijing Police College北京警察学院

University of Chinese Academy of Sciences中国科学院大学

University of Chinese Academy of Social Sciences中国社会科学院大学


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: 
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร
มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing

    >> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024      >> มหาวิทยาลัยในจีน

    >> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

    >> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

    >> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

    >> อันดับมหาลัยฉางชา