Guangdong AIB Polytechnic

Guangdong AIB Polytechnic  

广东农工商职业技术学院

ทุนเรียนภาษาจีน  1ปี /1 เทอม  กวางโจว Guangzhou 

Beijing Information Science and Technology University ทุนเมือง: กวางโจว Guangzhou 广州  

จุดเด่นโครงการ  

มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกว่างโจว, อยู่ติดรถไฟใต้ดิน, คอร์สเรียนภาษาที่คุ้มที่สุดในกวางโจว

1. จากสถานีรถไฟใต้ดินป้ายหยานถัง628 ม
2. จากสถานีรถไฟความเร็วสูง - สถานีรถไฟกวางโจวตะวันออก 2.4 กม
3. ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุนห่างออกไป 26 กม

ADDITIONAL INFORMATION

Guangdong AIB Polytechnic  

เมือง

กวางโจว

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

 เรียนภาษาที่จีน 1 ปี

หลักสูตร

ภาษาจีน

อายุที่เปิดรับสมัคร

18-30 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 20,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

85,000-160,000 บาท / ปี 

ทุนเรียนภาษาจีน 1ปี /1 เทอม กวางโจว Guangzhou  ทุนเรียนภาษาจีน 1ปี /1 เทอม กวางโจว Guangzhou


Guangdong AIB Polytechnic  广东农工商职业技术学院

Guangdong AIB polytechnic ( GDAIB )เป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเรียนเต็มเวลาที่ตั้งอยู่ในเขต เทียนเหอใจกลางเมืองกวางโจวมหวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2527และเป็นอันดับที่44ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งชาติและอันดับที่7ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมณฑลกวางตุ้ง

AIB polytechnic มีสองวิทยาเขตตามลําดับตั้งอยู่ในเขตเทียนเหอ ถนนกว่างเตา และวิทยาเขตกวางโจวเจิงเชิง    วิทยาลัยมีวิเปิดระดับมัธยมศึกษา 9แห่ง  เปิดให้ลงทะเบียนเรียนกว่า49 สาขา และมีนักเรียนทั้งหมดเวลากว่า20,000คน

วิทยาลัยมีสาขาวิชาหลักระดับชาติจำนวน 8 สาขาในประเทศจีน   รวมถึงการผลิตพืชและการจัดการการดําเนินงานการตลาดการแปรรูปอาหารอัจฉริยะการจัดการโรงแรมและการดําเนินงานดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่และการบัญชีภาษาอังกฤษธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ โครงการวิศวกรรมคุณภาพระดับมณฑล112 โครงการ กลุ่มอาชีพระดับมณฑล 7 โครงการ กลุ่มอาชีพแบรนด์มณฑล18 โครงการ ติดอันดับต้นๆ ของมณฑล

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

Guangdong AIB Polytechnic Guangdong AIB Polytechnic

จากสถานีรถไฟใต้ดินป้ายหยานถัง 628 ม 

Guangdong AIB Polytechnicจากสถานีรถไฟความเร็วสูง - สถานีรถไฟกวางโจวตะวันออก 2.4 กม

ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุนห่างออกไป 26 กม

Guangdong AIB Polytechnic


ทุนเรียนภาษาจีน  1ปี /1 เทอม  กวางโจว Guangzhou 

ระยะเวลาเรียน : 1 เทอม、1 ปี

อายุ : 18-30 ปี
ค่าดำเนินการ : 1 เทอม 85,000 บาท ,1 ปี 160,000 บาท
ทุนที่ได้รับ : ค่าเทอม+ค่าที่พัก
หอพัก : ห้องพัก 2 คน, ห้องน้ำส่วนตัว
เปิดเทอม : กันยายน

คำชี้แจงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ค่าลงทะเบียน: 500 หยวน
เบี้ยประกัน: 400 หยวน/ครึ่งปี     , 800 หยวน/ปี
Resident permit : 400 หยวน/ครึ่งปี , 800 หยวน/ปี
ค่าตรวจร่างกาย: ประมาณ 800 หยวน
ค่าหนังสือเรียน: 200 หยวน
ค่ามัดจำหอพัก: 1,000 หยวน (ได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

ปิดรับสมัคร: 30 มิถุนายน

Guangdong AIB Polytechnic


เอกสารการสมัคร
(1) หนังสือเดินทาง Passport
(2) วุฒิการศึกษาสูงสุด
(3) ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
(4) หลักฐานการไม่มีประวัติอาชญากรรม 
(5) แบบฟอร์มตรวจร่างกายชาวต่างชาติ + ใบรายงานผลการตรวจเลือด
(6) รูปถ่าย 6 รูป (ขนาดรูปหนังสือเดินทาง 33มม.×48มม.)

ทุนเรียนภาษาจีน 1ปี /1 เทอม กวางโจว Guangzhou

ทุนเรียนภาษาจีน 1ปี /1 เทอม กวางโจว Guangzhou

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


เรียนต่อจีน:กวางโจว  广州  Guǎngzhōu 

กวางโจวเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่ง ของจีน คือ เซินเจิ้น (Shenzhen), จูไห่ (Zhuhai) และ ซัวเถา (Shantou).

เรียนต่อจีน:กวางโจว

เรียนต่อจีน:กวางโจว

เมืองกวางโจวตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง (Zujiang) มีความประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลใน ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรก และแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย จำนวนประชากร ประมาณ6,664,900 คน โดยราว 2 ล้านคนอาศัยในย่านใจกลางเมือง (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน) กวางโจวแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กวางโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันกวางโจวมีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้า ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็น หนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดิน รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรงชีวิต ตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึง กับประเทศไทย กวางเจามีภาพลักษณ์ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองทางเหนือ ซึ่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วย "ราชการและเป็นทางการ" แต่ในกวางเจาจะรู้สึกและรับรู้ได้ถึง "การค้าและความวุ่นวาย"

ทุนเรียนภาษาจีน 1ปี /1 เทอม กวางโจว Guangzhou


มหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน