ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing

ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของจีน มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งในจีนรวมอยู่ที่นี่ หากต้องการขอทุนการศึกษาในกรุงปักกิ่ง ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาอย่างรอบคอบ เนื่องจากการแข่งขันชิงทุนการศึกษาในกรุงปักกิ่งนั้นดุเดือด และ ยากมาก

ด้วยเหตุผลนี้ อาจารย์ของ LIFP ได้เลือกมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษาดีใน LIFP Scholarship Alliance เพื่อช่วยนักเรียนสมัครทุนการศึกษาในเมืองปักกิ่ง

ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing    

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400


คลิ๊กเพื่อสมัคร


มหาวิทยาลัยในจีน Beijing Foreign Studies University

ทุนเมืองปักกิ่ง 1:Beijing Foreign Studies University   

จุดเด่นของโครงการนี้:อยู่ในอันดับที่ 54 ของมหาวิทยาลัยจีน ที่ 1 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยภาษาจีน (อันดับ 2021 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน) มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเป็น "แหล่งกำเนิดของนักการทูตจีน" มีมากกว่า 400 คน ,มากกว่า 2,000 ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

เงื่อนไข: HSK 5 ขึ้นไป และ GPA 3.5

ทุนปริญญาตรี: A:ฟรีค่าเทอม; B:ฟรีค่าเทอม 50%

ทุนปริญญาโทและเอก: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน,ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)

* ทุนการศึกษาจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบทุกปี และมีเพียงเกรดที่ดีเยี่ยมเท่านั้นที่พวกเขาจะได้รับค่าเล่าเรียนในปีต่อปี。
* ค่าเทอมปริญญาตรี:40000 หยวนต่อปี
* ค่าที่พัก 9000 หยวนต่อปี

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัครทุนเมืองปักกิ่ง 2:มหาวิทยาลัยประเภทเน้นภาษาจีน3 อันดับแรก

จุดเด่นของโครงการนี้:เป็นที่รู้จักกันดีในนามมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญที่สุดในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ เน้นการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษานานาชาติเป็นหลัก และเป็นศูนย์บริการการสอนภาษาจีนและการเรียนภาษาจีนเกือบ 40 ปีอีกด้วย

เมือง: ปักกิ่ง
ระยะเวลาเรียน: 4  ปี
เงื่อนไข: HSK 4 ขึ้นไป และ GPA 3.5
รายละเอียดทุนที่ได้รับ: 
ฟรีค่าเทอม + ค่าที่พัก + ค่าครองชีพ

คณะที่แนะนำ:
การศึกษาภาษาจีน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาจีนธุรกิจ  

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัครทุนเมืองปักกิ่ง 3:Beijing Normal University

จุดเด่นของโครงการนี้:เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ  ตั้งอยู่ที่เมืองปักกิ่ง อยู่ใจกลางเมือง และใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นมหาวิทยาลัย TOP10 ของประเทศจีน และยังอยู่ในโครงการ 985+211

เมือง: ปักกิ่ง
ระยะเวลาเรียน: 4  ปี
เงื่อนไข: HSK 4 260คะแนน ขึ้นไป และ GPA 3.5


รายละเอียดทุนที่ได้รับ:
ทุน mu duo:ฟรีค่าเทอม + ค่าที่พักเดีอนละ 700 หยวน + ฟรีค่าประกัน + ค่าครองชีพเดือนละ 2,500 หยวน
ฟรีค่าเทอม + ฟรีค่าประกัน + ค่าครองชีพเดีอนละ 2,000 หยวน

คณะที่แนะนำ:
- การศึกษาภาษาจีน    
- ภาษาและวัฒนธรรมจีน

- ภาษาจีนธุรกิจ  - การค้าระหว่างประเทศ

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเมืองปักกิ่ง 4:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP50

ทุนเมืองปักกิ่ง 4:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP50

จุดเด่นของโครงการนี้:อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP50  ในแง่ของความแข็งแกร่งที่ครอบคลุม และอยู่ในอันดับที่ 587 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ USNEWS และเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญใน “โครงการ 985” และ “โครงการ 211” ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง

เมือง: ปักกิ่ง
ระยะเวลาเรียน: 4  ปี
เงื่อนไข: ภาคภาษาจีน HSK 5 180 ขึ้นไป
ภาคอินเตอร์: IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป
             
รายละเอียดทุนที่ได้รับ:
 ประเภทA: ฟรีค่าเล่าเรียน ฟรีที่พัก พร้อมค่าครองชีพ (ระดับปริญญาตรี 2500; ปริญญาโท 2500; ปริญญาเอก 3000 หยวน / เดือน)

ประเภทB: ฟรีค่าเล่าเรียน ฟรีที่พัก

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเมืองปักกิ่ง 5:China University of Petroleum (Beijing)

ทุนเมืองปักกิ่ง 5:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP 120

จุดเด่นของโครงการนี้:อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP 120   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญภายใต้ "โครงการ 211" สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง ทุนการศึกษามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอัตราความสำเร็จในการสมัครสูง

เมือง: ปักกิ่ง

เงื่อนไข: 
ภาคจีน: HSK 4  200 คะแนนขึ้นไป
ภาคอินเตอร์:IELTS 6.0 ,TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป
GPA≧3.0
โครงการ 1+4:HSK3   GPA≧3.0
             
รายละเอียดทุนที่ได้รับ:
 ประเภทA: 
ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพ(ระดับปริญญาตรี 1800; ปริญญาโท 2000; ปริญญาเอก 3000 หยวน / เดือน)
ประเภทB:
ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน;
ประเภทC: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าประกัน;
ทุน 1+4:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเมืองปักกิ่ง 6:Beijing Forestry University

ทุนเมืองปักกิ่ง 6:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในโครงการ 985、211

ทุนเมืองปักกิ่งปริญญาตรีและโท,ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
มหาวิทยาลัยในโครงการ 985、211
โควต้า 10 คนเท่านั้น,ปริญญาตรี HSK4 200 คะแนนขึ้นไป,เป็นทุนที่ได้ค่อนข้างเยอะของเมืองปักกิ่ง!
น้องๆคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อโครงการ LIFP ได้เลยครับ!
ปริญญาตรี:HSK4 (≥200)
ปริญญาโท:HSK5 (≥200)
เกรด 3.0 ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเมืองปักกิ่ง 7:Beijing Information Science and Technology University

ทุนเมืองปักกิ่ง 7:มหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของปักกิ่ง,มีทั้งปริญญาตรีและโท

มหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของปักกิ่ง,มีทั้งปริญญาตรีและโท,ทุนฟรีค่าเทอม มีทั้งภาคภาษาจีนและภาคอินเตอร์、อายุไม่เกิน 30 ปี
ฟรีค่าเทอม
ค่าที่พัก (ห้องคู่ )12000 หยวนต่อปี
ปริญญาตรี:HSK4 (≥180)
ปริญญาโท:HSK5 (≥180)
เกรด 3.0 ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร


มหาวิทยาลัยในจีน:Capital Normal University

ทุนเมืองปักกิ่ง 8:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP100

จุดเด่นของโครงการนี้:อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP100  ในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญภายใต้รัฐบาลปักกิ่งโดยตรงและเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างวินัยระดับโลก

ทุนปริญญาตรี:
A:ฟรีค่าเทอม; B:ฟรีค่าเทอม 50%,C:ฟรีค่าเทอม25%

ทุนปริญญาโทและเอก:
ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน,ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัครทุนเมืองปักกิ่ง 9:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP80   มหาวิทยาลัยในโครงการ 211
ทุนเมืองปักกิ่ง 9:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP80   มหาวิทยาลัยในโครงการ 211


จุดเด่นของโครงการนี้:มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 74 ในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของ "โครงการ 211" สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง และเป็นมหาวิทยาลัยการสร้างวินัยระดับโลก。

ทุนปริญญาตรี A:ฟรีค่าเทอม; B:ฟรีค่าเทอม 50%

ทุนปริญญาโท/เอก: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน,ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)

คุณสมบัติ
ปริญญาตรี HSK4  200 คะแนนขึ้นไป,GPA 3.0
ปริญญาโท/เอก   HSK5 180 คะแนนขึ้นไป

ปริญญาตรีค่าเทอม:20600 หยวนต่อปี ค่าที่พัก:10800 หยวนต่อเดือน

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนเมืองปักกิ่ง 10:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง    มหาวิทยาลัยในโครงการ 985、211

ทุนเมืองปักกิ่ง 10:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง    มหาวิทยาลัยในโครงการ 985、211

จุดเด่นของโครงการนี้:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP120  ในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง และเป็นมหาวิทยาลัยการสร้างวินัยระดับโลกใน "โครงการ 211"  และ "โครงการ 985"

เมือง: ปักกิ่ง
เงื่อนไข: 
ภาคจีน HSK 5
ภาคอินเตอร์:IELTS 6.0,TOEFL 80 
ประเภททุน:ปริญญาโท、ปริญญาเอก
             
รายละเอียดทุนที่ได้รับ:

 ประเภทA:  ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพ(ปริญญาโท 3000; ปริญญาเอก 3500 หยวน / เดือน)

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing  

อันดับมหาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing 

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา        >>  อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน