ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ทางมหาวิทยาลัยมีทุนเต็มให้

ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ทางมหาวิทยาลัยมีทุนเต็มให้

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในกุ้ยหยาง เมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองในกุ้ยโจว และอันดับที่ 162 ในประเทศจีน。ทางมหาวิทยาลัยมีทุนเต็มให้ ,ฟรีค่าเทอม+ค่าที่พักและยังมีค่าครองชีพให้อีกด้วย。


มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีมาก,หอพักสะอาด

ประเภทของทุน:
A:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพ(ปริญญาตรี 2500 หยวนต่อเดือน,ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน)
B:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน
C:ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ฟรีค่าเทอม 50%

คณะปริญญาตรี:

 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการโรงแรม
 • อีคอมเมิร์ซ
 • การจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 • การตลาด
 • การจัดการการเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
 • วิศวกรรมโยธา
 • เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
 • วิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • กฎหมาย
 • วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • ดนตรี
 • การเต้นรำ
 • การแสดงดนตรี
 • แอนิเมชั่น
 • การกระจายเสียงและศิลปะการโฮสต์
 • ารออกแบบ
 • การถ่ายภาพ
 • วิจิตรศิลป์
 • การสื่อสาร
 • ฟิสิกส์
 • ดาราศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • สารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ภูมิศาสตร์
 • สถิติ
 • ประยุกต์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ประยุกต์
 • จิตวิทยา
 • การสอน


คณะปริญญาโท:

 • ดนตรี
 • เต้นรำ
 • ศิลปะ
 • การออกแบบ
 • ศิลปะวิทยุและโทรทัศน์
 • ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • นิเวศวิทยา
 • ภูมิศาสตร์
 • พฤกษศาสตร์
 • สัตววิทยา
 • พันธุศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • การสอน
 • การจัดการการศึกษา
 • จิตวิทยา
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • กฎหมาย
ทุนของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ทางมหาวิทยาลัยมีทุนเต็มให้

#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน