ทุนเมืองปักกิ่ง 5:China University of Petroleum (Beijing)

ทุนเมืองปักกิ่ง 5:มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP 120

จุดเด่นของโครงการนี้:อันดับมหาวิทยาลัยของจีน TOP 120   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญภายใต้ "โครงการ 211" สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง ทุนการศึกษามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอัตราความสำเร็จในการสมัครสูง

เมือง: ปักกิ่ง

เงื่อนไข: 
ภาคจีน: HSK 4  200 คะแนนขึ้นไป
ภาคอินเตอร์:IELTS 6.0 ,TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป
GPA≧3.0
โครงการ 1+4:HSK3   GPA≧3.0
             
รายละเอียดทุนที่ได้รับ:
 ประเภทA:  ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพ(ระดับปริญญาตรี 1800; ปริญญาโท 2000; ปริญญาเอก 3000 หยวน / เดือน)
ประเภทB: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน;
ประเภทC: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าประกัน;
ทุน 1+4:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก

คณะปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์
ระบบอัตโนมัติ
การจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การจัดการทางการเงิน
การเงิน
สถิติ
คณิตศาสตร์
วิศวกรรมพลังงานและพลังงาน
วิทยาการหุ่นยนต์
เศรษฐศาสตร์พลังงาน
การบัญชี
การตลาด
วิศวกรรมการจัดเก็บและขนส่งปิโตรเลียม
วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วิศวกรรมสำรวจทรัพยากร วิศวกรรมปิโตรเลียม 
ธรณีฟิสิกส์
วิศวกรรมเคมีพลังงาน
อุปกรณ์ในกระบวนการและวิศวกรรมควบคุม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เคมีประยุกต์
วิศวกรรมน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
วิศวกรรมความปลอดภัย

ธรณีวิทยา


คณะปริญญาโท
การเงิน
การจัดการธุรกิจ
การศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศ
ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์เทคนิคและการจัดการ
การบัญชี 
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
เคมี
คณิตศาสตร์
กลศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี
ธรณีฟิสิกส์
ทรัพยากรธรณีวิทยา
วิศวกรรมธรณีวิทยา
ธรณีวิทยา
วิศวกรรมกำลังและวิศวกรรมอุณหพลศาสตร์
ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมน้ำมันและก๊าซ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รัฐศาสตร์,วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและวิศวกรรม

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400


คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing  

อันดับมหาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing 

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา        >>  อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน