ทุนเรียนต่อจีน 100%

ทุนเรียนต่อจีน 100% Dali(Yunnan)ไม่ต้องมีคะแนน HSK

ไม่ต้องมีคะแนน HSK
ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี + ค่าครองชีพ สูงสุด 800 หยวนต่อเดือน

ประเภทการลงทะเบียน: ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาตรี 1+4 
เมือง: Dali  (Yunnan  ยูนนาน)
อายุ: ผู้สมัครระดับปริญญาตรีไม่ควรเกิน 25 ปี
ข้อกำหนด: เกรดเฉลี่ย 3.0
ข้อกำหนดด้านภาษา: หลักสูตรป.ตรี 1+4 ไม่ต้องมีคะแนน HSK
                              ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท: HSK ระดับ 4- 180คะแนน
ป.ล.** คณะภาษาและวรรณคดีจีนระดับปริญญาตรี, คณะการสอนภาษาจีนต้องได HSK ระดับ 5- 180 คะแนนขึ้น

ทุนการศึกษา:
S: ป.โท-ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี + ประกันฟรี + ค่าครองชีพรายเดือน 3,000 หยวน 
A:ป.ตรี และ 1+4- ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี + ค่าครองชีพ สูงสุด 800 หยวนต่อเดือน 


ระยะเวลารับสมัครทุนประเภท S: พฤศจิกายน-มีนาคม ของปีถัดไป

ระยะเวลารับสมัครทุนประเภท A: มีนาคม-สิงหาคม

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

คณะ(ระดับปริญญาตรี):
-คลินิกการแพทย์
-คลินิกเภสัชกรรม
-การบำบัดฟื้นฟู
-ทันตแพทยศาสตร์
-วิศวกรรมชีวการแพทย์
-กุมารเวชศาสตร์
-การพยาบาล
-ทัศนมาตรศาสตร์
-เภสัชศาสตร์
-เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
-ถ่ายภาพทางการแพทย์
-การตรวจสุขภาพและการกักกันโรค
-การป้องกันศาสตร์
-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
-ทำสวน
-สัตววิทยา
-เคมี
-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-การจัดการธุรกิจ
-รัฐประศาสนศาสตร์
-สถาปัตยกรรม
-กฎหมาย
-เศรษฐศาสตร์
-ทรัพย์สินทางปัญญา
-การจัดการการท่องเที่ยว
-การสอนภาษาจีน
-ภาษาและวรรณคดีจีน
-วารสารศาสตร์
-คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
-วิศวกรรมการสื่อสาร
-วิชาคอมพิวเตอร์
-วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
-วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
-จิตรกรรม
-การออกแบบนิเทศศิลป์
-การโฆษณา
-ดนตรีและการเต้นรำ
-การศึกษาก่อนวัยเรียน
-พลศึกษา
-การสอนประถมศึกษา
-การศึกษาอุดมการณ์และการเมือง
-การแนะแนวและการจัดการกีฬาเพื่อสังคม
-ภาษาอังกฤษ
-ไทย
-พม่า

หมายเหตุ: ในปี 2024 หากนโยบายอนุญาตให้เข้าประเทศจีนได้ ทุกคณะสามารถสมัครได้ หากยังไม่สามารถเข้าประเทศได้ เฉพาะ3คณะ บริหารธุรกิจ ภาษาและวรรณคดีจีน และการสอนภาษาจีน เท่านั้นที่เปิดรับสมัคร

ทุนเรียนต่อจีน 100% Dali

#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน