ทุนเรียนต่อจีน Harbin  มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 14

ทุนเรียนต่อจีน  Harbin   มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 14

มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 14 ในประเทศจีนและอยู่ในอันดับที่ 236 ใน QS World University มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮาร์บินซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในภาคเหนือของจีนและมีวิทยาเขตสาขาในเซินเจิ้นและเหว่ยไห่ ฮาร์บินเป็นเมืองที่สวยงามมากในฤดูหนาวมีเครื่องทำความร้อนในร่มและคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์หิมะที่สวยงามที่สุดในประเทศจีนนอกและคุณยังสามารถเล่นสกีได้.

ทุนปริญญาโทและเอก:
1、ฟรีค่าเทอม、ค่าที่พัก、ค่าฝึกงาน、ค่าประกัน、ค่าหนังสือ;
2、ปริญญาโทจะมีเงินให้เดือนละ 3000 หยวน,ปริญญาเอก 3500 หยวน

ทุนปริญญาตรี:
ภาคอินเตอร์:ฟรีค่าเทอม、ฟรีค่าที่พัก、เงินเดือนละ 1000 หยวน
ภาคภาษาจีน:
A:ฟรีค่าเทอม、เงินเดือนละ 1000 หยวน
B:ฟรีค่าเทอม
C:ฟรีค่าเทอม 50% หรือ 20%

คุณสมบัติ: HSK4-210 ,(แนะนำให้ใช้ HSK5 ยื่น)。GPA3.2 ขึ้นไป

ทุนเรียนต่อจีน Harbin

คณะปริญญาตรี(ภาคจีน):

 • การค้าระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การเงิน
 • การจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 •  การจัดการวิศวกรรม
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การจัดการธุรกิจ
 • อีคอมเมิร์ซ
 • วิทยาการหุ่นยนต์
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ศิลปะสื่อดิจิทัล 
 • การออกแบบสิ่งแวดล้อม
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • อังกฤษ
 • ญี่ปุ่น
 • รัสเซีย
 • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ชีววิทยา
 •  เคมี
 • สถิติ
 • วิทยาศาสตร์อวกาศและเทคโนโลยี
 • ระบบอัตโนมัติ
 •  วิศวกรรมโยธา
 •  สถาปัตยกรรม
 • วิศวกรรมอาหาร
 •  การออกแบบเครื่องกล
 • เคมีวัสดุ
 • กฎหมาย


ปริญญาโท(ภาคจีน):

 • การออกแบบ
 • ปรัชญา
 • เคมีพอลิเมอร์และฟิสิกส์
 •  เคมี
 • ชีววิทยา
 • คณิตศาสตร์
 •  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
 • บริหารธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สถาปัตยกรรม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการขนส่ง
 • วิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและวิศวกรรม
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กฎหมาย


ปริญญาตรี(ภาคอินเตอร์):

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี


ปริญญาโท(ภาคอินเตอร์):

 • บริหารธุรกิจ
 •  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี
 • เคมี

ทุนเรียนต่อจีน New!!

ต่อไปนี้เป็นทุนการศึกษาบางส่วนที่ LIFP แนะนำสำหรับการศึกษาในประเทศจีน (ทุนการศึกษาล่าสุด โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP)

>> ทุนเรียนภาษา 1 ปี 2024  

>> ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing    

#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน