มอบทุนการศึกษาเต็ม  อยู่ในอันดับที่ 17 ของจีน ตั้งอยู่ในเมืองฉางซา

มอบทุนการศึกษาเต็ม   อยู่ในอันดับที่ 17 ของจีน ตั้งอยู่ในเมืองฉางซา

ข้อดีของโครงการ: อยู่ในอันดับที่ 17  QS World อยู่ในอันดับ 651-700 มหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง และเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญใน "โครงการ 985 และโครงการ 211" ของจีน ทุนการศึกษาเต็มมาก รวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

ทุนการศึกษา:
 ประเภทA: ฟรีค่าเล่าเรียน ฟรีที่พัก พร้อมค่าครองชีพ (ระดับปริญญาตรี 2000; ปริญญาโท 2500; ปริญญาเอก 3000 หยวน / เดือน)
 B: ฟรีค่าเล่าเรียน ฟรีที่พัก;
 C: ฟรีค่าเล่าเรียน

ข้อกำหนด: hsk5-200, GPA3.2 ขึ้นไป

มอบทุนการศึกษาเต็ม  อยู่ในอันดับที่ 17 ของจีน ตั้งอยู่ในเมืองฉางซา

คณะ ป.ตรี :

 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • วิทยุและโทรทัศน์
 • การออกแบบ
 • ดนตรี
 • การเต้นรำ
 • สถาปัตยกรรม
 • เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ 
 • การเงิน
 • การจัดการธุรกิจ
 •  การจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 •  การบัญชี 
 • การตลาด
 •  การจัดการทางการเงิน
 •  อีคอมเมิร์ซ
 •  กฎหมาย สถิติ
 • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเภสัช
 • วิศวกรรมยานยนต์, การออกแบบเครื่องกล
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมรถไฟ
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 • คอมพิวเตอร์, แพทย์


คณะ ป.โท : 

 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • การจัดการการศึกษา,
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 •  วารสารศาสตร์และการสื่อสาร
 •  การแปล
 • ดนตรี
 • การเต้นรำ
 • ศิลปะ
 • การออกแบบ
 •  สถาปัตยกรรม
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการธุรกิจ
 • การตลาด
 • การค้าระหว่างประเทศ
 •  การเงิน
 • การเงิน
 • การบัญชี
 • ข้อมูลทางการแพทย์ การจัดการ
 • ฟิสิกส์
 •  ประกันภัย
 •  สถิติ
 •  เคมี
 •  ชีววิทยา
 •  วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วิศวกรรมการขนส่งทางรถไฟในเมือง
 • วิศวกรรมถนนและทางรถไฟ
 • แพทย์
มอบทุนการศึกษาเต็ม  อยู่ในอันดับที่ 17 ของจีน ตั้งอยู่ในเมืองฉางซา

(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


ทุนเรียนต่อจีน New!!

ต่อไปนี้เป็นทุนการศึกษาบางส่วนที่ LIFP แนะนำสำหรับการศึกษาในประเทศจีน (ทุนการศึกษาล่าสุด โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP)

>> ทุนเรียนภาษา 1 ปี 2024  

>> ทุนเมืองปักกิ่ง 2567 Beijing    

#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน