ทุนจีน ทุนเรียนต่อจีน

ทุนจีน ทุนเรียนต่อจีน

  • ทุนจีน1:ทุนรัฐบาลจีน CSC Chinese Goverment Scholarship
  • ทุนจีน2:ทุนรัฐบาลท้องถิ่น Local Goverrnment Scholarship  
  • ทุนจีน3:ทุนมหาวิทยาลัย School Scholarships 
  • ทุนจีน4:"ทุนสถาบันขงจื๊อ" CIS  Confucius Institutes Scholarship 
  • ทุนจีน5:ทุนเส้นทางสายไหม Chinese Trade Unions Silk Road Scholarship
  • ทุนจีน6:Tan Kah Kee Scholarships
  • ทุนจีน7:ทุนองค์กร Enterprise  Scholarships 

ทุนจีน1:ทุนรัฐบาลจีน CSC

ทุนจีน1:ทุนรัฐบาลจีน CSC
จำนวนทุนรัฐบาลจีนมีค่อนข้างน้อย ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มอบให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอกที่มีผลการเรียนดีเด่น อัตราความสำเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสมัครทุน CGS ต่ำมาก   ทุนรัฐบาลจีนมีสองประเภท: การลงทะเบียนอิสระโดยมหาวิทยาลัยและโปรแกรมเฉพาะประเทศ

โครงการเฉพาะประเทศ: คุณต้องสมัครกับสถานทูตจีนหรือกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย

โครงการลงทะเบียนด้วยตนเอง: คุณต้องส่งใบสมัครที่มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ทางการของ Study Abroad China พร้อมกัน ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ตามสถานการณ์การสมัคร ทุนการศึกษาสำหรับโครงการลงทะเบียนอิสระจะถูกสัมภาษณ์โดยตรงจากมหาวิทยาลัย ข้อกำหนดในการสัมภาษณ์จะค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมีความสามารถภาษาจีนที่ดีเยี่ยม มีคุณภาพระดับมืออาชีพสูงมาก และมีความสามารถด้านเอกสารภาษาจีน

โครงการ LIFP ของเราเชื่อมต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในจีน ดังนั้นเราจะให้คำปรึกษาในการสัมภาษณ์ตามเป้าหมาย หากนักเรียนสมัครผ่านเรา อัตราความสำเร็จจะสูงขึ้นมาก(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: 
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนจีน2:ทุนรัฐบาลท้องถิ่น
ทุนรัฐบาลท้องถิ่น: ทุนการศึกษาที่จัดทำโดยหน่วยงานระดับจังหวัด/เทศบาลต่างๆ
ทุนรัฐบาลท้องถิ่นปัจจุบันจะรวมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และแพทย์ อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน และจำเป็นต้องเตรียมเอกสารการสมัครที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละโรงเรียน
ตัวอย่างเช่น สำหรับทุนรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ผู้สมัครจะต้องได้รับการสัมภาษณ์ หากนักเรียนสมัครด้วยตนเอง มีโอกาสสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน
โครงการ LIFP ของเราเชื่อมต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในจีน ดังนั้นเราจะให้คำปรึกษาในการสัมภาษณ์ตามเป้าหมาย หากนักเรียนสมัครผ่านเรา อัตราความสำเร็จจะสูงขึ้นมาก(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: 
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนจีน3: ทุนมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย: ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดหาเอง
โดยทั่วไปแล้ว ทางโรงเรียนจะมอบทุนการศึกษาอิสระให้กับมหาวิทยาลัย และโดยทั่วไปแล้ว ทุนการศึกษาจะครอบคลุมระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นโยบายของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน โรงเรียนส่วนใหญ่จะต้องมีการสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และคำถามในการสัมภาษณ์มักเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หากนักเรียนไม่มีความสามารถในการพูดภาษาจีนที่ดี ขอแนะนำให้สมัครโดยตรงผ่าน LIFP ของเรา บริษัทของเราจะสื่อสารกับมหาวิทยาลัยตามสถานการณ์ของนักเรียนและให้คำแนะนำในการสัมภาษณ์แก่นักเรียน ผู้สมัครที่ได้รับการฝึกสอนจากบริษัทของเรามีอัตราการผ่าน 99%  (สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: 
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ทุนจีน4:"ทุนสถาบันขงจื๊อ"

ทุนสถาบันขงจื๊อ (ทุนครูจีนนานาชาติ) ส่วนใหญ่เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาจีน

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาคมระหว่างประเทศสำหรับความสามารถด้านการศึกษาภาษาจีน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนทั่วโลก และช่วยการเติบโตของความสามารถพิเศษด้านการศึกษาภาษาจีนระดับนานาชาติ ศูนย์ความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาชิโน-ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ (ต่อไปนี้ เรียกว่าศูนย์) ได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับครูภาษาจีนระดับนานาชาติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าศูนย์) เรียกว่า ทุนการศึกษา) โดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมครูภาษาจีนในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันขงจื๊อ, ห้องเรียนขงจื๊อที่จัดตั้งขึ้นอย่างอิสระ, ไซต์ทดสอบภาษาจีนบางแห่ง, สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์วิชาเอกภาษาจีนในมหาวิทยาลัย/แผนกภาษาจีน, องค์กรอุตสาหกรรมการสอนภาษาจีนต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง, สถานทูตจีน (สถานกงสุล) ในต่างประเทศ ฯลฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสถาบันที่แนะนำ ) นักเรียนที่เก่งและครูสอนภาษาจีนที่รับบริการสามารถแนะนำให้มหาวิทยาลัยจีน (ต่อไปนี้เรียกว่าวิทยาลัยเจ้าภาพ) เพื่อศึกษาและศึกษาต่อการศึกษาระดับนานาชาติของจีนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คุณสุมบัติ

1、เป็นชาวต่างชาติ;
2、สุขภาพแข็งแรง;
3、มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนหรือทำงานเกี่ยวกับภาษาจีน;
4、อายุ  16-35 ปี。ครูสอนภาษษจีนได้ถึงอายุ 45  ปี,ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25。
มีระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาเรียนภาษาจีนระยะสั้น (1 ปี 1 ภาคเรียน 4 สัปดาห์) >> ดูข้อมูลแนะนำแบบเต็มของทุนสถาบันขงจื๊อ

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี:มีคะแนน HSK4 หรือ 5,GPA ตามเกณฑืของมหาวิทยาลัย。ถ้ายื่นผ่าน LIFP คนที่ไม่มีคะแนน HSK สามารถยื่นทุน 1+4 ได้
ปริญญาโท:HSK5 ขึ้นไป,GPA ไม่ต่ำกว่า 2.8

เอกสารเบื้องต้น:
-- พาสสปอร์ต:อายุ 2 ปีขึ้นไป。
-- ใบคะแนน transcript
-- ใบจบการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
-- ใบประวัติอาญชากรรม
-- ใบตรวจร่างกาย
-- ใบสมัคร

การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์:
-- หลังจากได้รับใบสมัครจากนักศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปจะต้องมีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัคร วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษาของนักเรียน คุณภาพที่ครอบคลุม ความเป็นมืออาชีพ และอื่นๆ
-- นักเรียนไทยมักมีความเครียดในเรื่องนี้มากกว่า และควรหาครูมืออาชีพเพื่อให้คำปรึกษาพิเศษ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับคำถามสัมภาษณ์.

(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน