เรียน ภาษา จีน 1 เทอม 

一、เรียนภาษาที่ XI'AN( 西安)

*** รับเพียง 10 คน เท่านั้น ***

 เรียน 1 เทอม 60,000บาท, เรียน 1 ปี เพียง 119,000บาท,

รายละเอียด

อายุ 18-25ปี

เริ่มเรียน 1 มีนาคม 2563

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 05 มกราคม 2563

หลักสูตรภาษาจีนแน่นๆ กับมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ XI'AN

Shaanxi University of Science & Technology  陕西科技大学  


Shaanxi University of Science & Technology - สภาพแวดล้อมของสถาบัน


Shaanxi University of Science & Technology - คุณภาพและการใช้ชีวิต


Shaanxi University of Science & Technology - หอพักและบรรยากาศโดยรอบ

二、เรียนภาษาที่ Qingdao(青岛)

*** รับเพียง 30 คน เท่านั้น ***

 เรียน 1 เทอม  80,000บาท

ราคานี้รวม ค่าเรียน ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าทำวีซ่า ค่าทำประกัน ค่าลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด

อายุ 18-25ปี

เริ่มเรียน 1 มีนาคม 2563

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 05 มกราคม 2563

หลักสูตรภาษาจีนแน่นๆ กับมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ Qingdao

China University of Petroleum 中国石油大学(华东)

China University of Petroleum เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยตามโครงการสร้างสรรค์บัณฑิตวิทยาลัยของ "Project 211" และ ”985 Innovative Platforms for Key Disciplines Project“ ของรัฐบาลจีน   ในปี 2017 China University of Petroleum ได้รับการจัดอันดับเป็นทั้งมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมและสาขาวิชายอดเยี่ยม จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ชิงเต่า ประเทศจีน
China University of Petroleum (East China) เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มบริษัทธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ห้าแห่งของจีนและรัฐบาลประชาชนมณฑลซานตง  เป็นฐานสำคัญสำหรับการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูงทางด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "แหล่งผลิตและบริหารคนเก่งทางด้านปิโตรเคมี"  ปัจจุบันได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องการลงมือปฏิบัติ เน้นการพัฒนาน้ำมันและปิโตรเคมีที่มีคุณภาพ และประสานสอดคล้องกับสาขาวิชาอื่นๆ
ชิงเต่า ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตสองแห่งคือวิทยาเขตชิงเต่าและวิทยาเขต Dong Ying  พื้นที่รวมของวิทยาเขต 1,989 ไร่ พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 1.25 ล้านตารางเมตร  ในห้องสมุดมีหนังสือ 3 ล้านเล่ม


ชิงเต่า ประเทศจีน

ได้รับการจัดอันดับโดย USNews ในปี 2019 ให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติอันดับที่ 703 และอันดับที่ 49 ของประเทศจีน
ได้รับการจัดอันดับโดย Scimago ในปี 2018 เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอันดับที่ 486

การเรียนการสอนและอาจารย์ : 
ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 20,000 คน  นักศึกษาปริญญาโทมากกว่า 5,700 คนและนักศึกษาต่างชาติ 1,200 คน มีอาจารย์ประจำ 1,782 คน ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง 7 คน  มีศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์  1,020 คน และอาจารย์ผู้ช่วยระดับปริญญาเอก 167 คน