ส่งลูกไปเรียนจีน:ขอทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเต็มจำนวนของปี 2563 

>>> รับสมัครตรง เหลือโควต้า 50 ที่นั่งเท่านั้น <<<
- ป.ตรี อายุไม่เกิน25 / ป.โท อายุไม่เกิน35
- ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สมัครได้
- ทุนค่าเล่าเรียนฟรี 100%

- โปรโมชั่นค่าโครงการและค่าบริการดูแลนักเรียนตลอดหลักสูตรเพียง 109,000 บาทเท่านั้น


ความสามารถภาษาจีนไม่เพียงพอก็สามารถขอรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนล่วงหน้าได้

สามารถสมัครได้ ในระยะเวลาที่เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

สมัครโครงการ เรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยประเทศจีนที่ประเทศไทย –โครงการ LIFP ความฝันจะกลายเป็นจริงได้ ในวินาทีนี้

ทุนจีน 2020

ทำไมต้อง LIFP

1)ได้รับหนังสือแจ้งการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยล่วงหน้าพร้อมทุกการเรียนโดยมีเงื่อนไข
--เมื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์แล้ว ก็สามารถได้รับ หนังสือแจ้งการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยล่วงหน้า (pre-offer) จากมหาวิทยาลัย
--จำนวนทุนการศึกษาโดยมีเงื่อนไข มีการแต่ต่างการไปตามมหาวิทยาลัยที่สมัคร คุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบ และผลการสัมภาษณ์ 
--ทุนการศึกษาที่ได้รับสุทธิ จะแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย และสาขาที่สมัครเรียน รวมทั้งผลการเรียนของหลักสูตรนวดหน้า  

2) การเรียนล่วงหน้าใรประเทศไทย
--สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรล่วงหน้าเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
--เมื่อเรียนจบหลักสูตรเรียนล่วงหน้า และสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ก็จะสามารถได้รับหนังสือแจ้งการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพร้อมทุนการศึกษา (offer) เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน


3. Immersion learning ในประเทศจีน (ตัวเลื่อก)
--ทางโครงการสามารถจัดให้นักเรียนไปเรียนในประเทศจีนในระหว่าง เรียนหลักสูตรล่วงหน้า 
--ซึ่งการเรียนจะเน้นการใช้จริงทั้งภาษา วัฒนธรรม และทักษะชีวิต 
--สามารถเลือกเรียนวิชาของสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี การแพทย์ เป็นต้น

ทุนจีน 2020,ทุน เรียน ต่อ จีน
จากการเรียนล่วงหน้าสู่การทำงาน พวกเราให้บริการอย่างครบวงจร


1) มีข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วน จัดโปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศที่แต่ต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล
LIFP ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจีน จัดหาข้อมูลข่าวสารทุนการศึกษาและการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจีนที่ใหม่ล่าสุด ติดตามเฝ้าดูความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละคน จัดโปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ดำเนินการวางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศและการประกอบอาชีพ


 2) คุณภาพของการเรียนล่วงหน้าสูง สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่มีอุปสรรค์
คณะกรรมการโครงการ LIFP จัดทำหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า และคัดครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิสูง พื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ เข้าใจวัฒนธรรม  ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนวิชาหลัก และใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นในมหาวิทยาลัยจีน

ชิงเต่า ประเทศจีน


3) ดูแลและบริการครบวงจร ชีวิตการเรียนไม่ลำบาก 
LIFPจัดตั้งศูนย์บริการทั้งในไทยและจีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่จีนและสถานทูต เพื่อให้การแนะนำและให้บริการในการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ การเข้าออกประเทศ  การอบรมนักศึกษาใหม่ การดูแลการเรียนในมหาวิทยาลัย การจัดทำ portfolio ของนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา การรับรองวุฒิ การแก้ปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ส่งลูกไปเรียนจีน
4) ศึกษาต่อและทำงานในต่างประเทศโดยไม่มีช่องโหว่
ศูนย์ให้บริการการเข้างานสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาของ LIFP ร่วมกับภาคีความร่วมมือการรับสมัครงานของบริษัทรายใหญ่  พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากประเทศจีน ทำให้นักศึกษาได้รับขอมูลการรับสมัครงานของบริษัทชั้นนำของโลก และจัดให้นักศึกษามีโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัทรายใหญ่ ให้นักศึกษาไร้กังวลเรื่องการหางานทำ 

จะสร้างบุคลากรขั้นนำระดับนานาชาติอย่างไร


จากที่คุณเริ่มต้นด้วยเลือก LIFP ในการศึกษาต่อต่างประเทศ พวกเราได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลส่วนตัวคุณไว้แล้ว และให้บริการและดำเนินการเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ ทำให้คุณกลายเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลบุคคลากรแกนหลักในทั้งไทยและจีน ทำให้นำหน้ากว่าผู้อื่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ล่าสุดจากบริษัทต่างๆ ในการรับคนเข้างาน  ผู้ที่เรียนดีสามารถเข้าฝึกงาน ในบริษัทชั้นนำ ทำให้ได้รับเงินเดือนตอนยังไม่จบทำให้การเรียนต่อต่างประเทศไม่หยุดแค่นี้ แต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นวิตอันสดใสในการสร้างคุณค่าให้กับตังเอง ทำให้การพัฒนาตัวเองสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการพัฒนาประเทศ และเป็นบุคลากรยอดเยี่ยมบนเวทีโลก

ส่งลูกไปเรียนจีน

#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน