ทุนเรียนต่อจีน2563-ชิงเต่า ประเทศจีน  China University of Petroleum 

ทุนเรียนต่อจีน2563

China University of Petroleum - ทุนการศึกษา

ภายหลังจากเข้าโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนและผ่านการสอบโดยได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดด้านล่างแล้ว จะได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปี 2020 

GPA≥4   HSK≥240   :ฟรีค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก  และได้รับเงินใช้จ่ายอีก 10,000 หยวนต่อปี (โดยแบ่งจ่ายเป็น 10เดือน@ละ 1,000 หยวน)
GPA≥3.5  HSK≥240   :ฟรีค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก 
GPA≥3  HSK≥220   :ฟรีค่าเล่าเรียน
GPA≥มู2.5  HSK≥220  :ฟรีค่าเล่าเรียนมูลค่าครึ่งหนึ่ง


*จำนวนปีการศึกษาของการได้รับทุนการศึกษากำหนดตามมาตรฐานจำนวนปีของระดับปริญญาตรี (5 ปีสำหรับสถาปัตยกรรม)  
ผู้ได้รับทุนการศึกษาในปีที่1จะต้องเข้าร่วมในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละปี  โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของปีก่อนหน้าว่าจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีถัดไปหรือไม่  ในกรณีที่ระหว่างปีพบว่านักเรียนโดดเรียนหรือหยุดพักการเรียนชั่วคราว ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์พิจารณายกเลิกไม่ต่อทุนให้

ชิงเต่า ประเทศจีน  China University of Petroleum

เมือง : ชิงเต่า ประเทศจีนQingdao 青岛

ชิงเต่าตั้งอยู่ที่มณฑลซานตง เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของมณฑลซานตง เป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งทะเลที่มีวิวทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่งดงาม จนได้รับการขนานนามว่า “สวิสเซอร์แลนด์ตะวันออก”  นอกจากนี้เมืองชิงเต่ายังมีท่าเรือและท่าอากาศยานระดับนานาชาติ ถือเป็นเมืองสำคัญของเส้นทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนเอเชียและยุโรปรวมถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางทะเลตามโครงการ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง(One Belt One Road)”  ในปี 2017 ชิงเต่ามีประชากรทั้งหมด 9.295 ล้านคน และมี GDP ระดับภูมิภาคอยู๋ที่ 1.107 ล้านล้านหยวน

ชิงเต่า ประเทศจีน  China University of Petroleum

ทุนเรียนต่อจีน2563-ชิงเต่า ประเทศจีน  

ชิงเต่าได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองที่เบียร์อร่อยที่สุดในโลก” และเป็น “เมืองแห่งการแล่นเรือใบ” การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งของปี 2008 และการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 13 ได้มีการจัดการแข่งขันเรือใบที่ชิงเต่าแห่งนี้  นอกจากเป็นเมืองแห่งการแล่นเรือใบที่ดีที่สุดของเอเชีย  เมืองที่เบียร์อร่อยระดับโลกแล้ว ชิงเต่ายังเป็นเมืองแห่งการถ่ายภาพยนตร์ระดับนานาชาติอีกด้วย  ทุกปีชิงเต่าจะมีการจัดงานเทศกาลเบียร์นานาชาติ เทศกาลการเดินเรือระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันเปียโนและไวโอลินระดับนานาชาติ

ชิงเต่า ประเทศจีน

ทุนเรียนต่อจีน2563-ชิงเต่า ประเทศจีน  

ชิงเต่า ประเทศจีน

 ทุนเรียนต่อจีน2563-ชิงเต่า ประเทศจีน  

ชิงเต่า ประเทศจีน

ทุนเรียนต่อจีน2563-ชิงเต่า ประเทศจีน  

ชิงเต่า ประเทศจีน

>> เมืองจีน-ชิงเต่า ประเทศจีน (China Qingdao)

China University of Petroleum -แนะนำมหาวิทยาลัย

China University of Petroleum เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยตามโครงการสร้างสรรค์บัณฑิตวิทยาลัยของ "Project 211" และ ”985 Innovative Platforms for Key Disciplines Project“ ของรัฐบาลจีน   ในปี 2017 China University of Petroleum ได้รับการจัดอันดับเป็นทั้งมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมและสาขาวิชายอดเยี่ยม จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ชิงเต่า ประเทศจีน
China University of Petroleum (East China) เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มบริษัทธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ห้าแห่งของจีนและรัฐบาลประชาชนมณฑลซานตง  เป็นฐานสำคัญสำหรับการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูงทางด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "แหล่งผลิตและบริหารคนเก่งทางด้านปิโตรเคมี"  ปัจจุบันได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องการลงมือปฏิบัติ เน้นการพัฒนาน้ำมันและปิโตรเคมีที่มีคุณภาพ และประสานสอดคล้องกับสาขาวิชาอื่นๆ
ชิงเต่า ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตสองแห่งคือวิทยาเขตชิงเต่าและวิทยาเขต Dong Ying  พื้นที่รวมของวิทยาเขต 1,989 ไร่ พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 1.25 ล้านตารางเมตร  ในห้องสมุดมีหนังสือ 3 ล้านเล่ม


ชิงเต่า ประเทศจีน

ได้รับการจัดอันดับโดย USNews ในปี 2019 ให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติอันดับที่ 703 และอันดับที่ 49 ของประเทศจีน
ได้รับการจัดอันดับโดย Scimago ในปี 2018 เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอันดับที่ 486

การเรียนการสอนและอาจารย์ : 
ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 20,000 คน  นักศึกษาปริญญาโทมากกว่า 5,700 คนและนักศึกษาต่างชาติ 1,200 คน มีอาจารย์ประจำ 1,782 คน ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง 7 คน  มีศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์  1,020 คน และอาจารย์ผู้ช่วยระดับปริญญาเอก 167 คน


China University of Petroleum - สภาพแวดล้อมของสถาบัน

ชิงเต่า ประเทศจีน

China University of Petroleum - คุณภาพและการใช้ชีวิต

ชิงเต่า ประเทศจีน

China University of Petroleum -หอพักและบรรยากาศโดยรอบ
ชิงเต่า ประเทศจีน

China University of Petroleum -หอพักและบรรยากาศโดยรอบ
ชิงเต่า ประเทศจีน

ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีน
ค่าเทอมระดับปริญญาตรี :17,000-18,000 หยวนต่อปี
ค่าเทอมระดับปริญญาโท:20,000-22,000 หยวนต่อปี
ค่าเทอมระดับปริญญาเอก:26,000 หยวนต่อปี
หลักสูตรวุฒิบัตร(ภาษาจีน):ครึ่งปี 7,000 หยวน  ,14,000 หยวนต่อปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ค่าเทอมระดับปริญญาตรี:18,000-20,000 หยวนต่อปี
ค่าเทอมระดับปริญญาโท:24,000 หยวนต่อปี
ค่าเทอมระดับปริญญาเอก:30,000 หยวนต่อปี

ค่าใช้จ่าย:
ห้องเดี่ยว:1000-1200 หยวนต่อเดือน  ,ห้องคู่:600-750 หยวนต่อเดือน。
ค่าประกันอุบัติเหตุ:800 หยวนต่อปี 
ค่าตรวจร่างกาย :700หยวน
ค่าใช้จ่ายดำเนินชีวิต:ประมาณ 1,000 หยวนต่อเดือน
ค่าทำ Resident Permit :400 หยวน/ครึ่งปี
ชิงเต่า ประเทศจีน

China University of Petroleum - เงื่อนไขและหลักฐานการสมัครระดับปริญญาตรี

*1、อายุต่ำกว่า 25 ปี
*2、พาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 
*3、วุฒิการศึกษาและหนังสือแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
*4、ใบรับรองความสามารถทางด้านภาษา(สมัครหลักสูตรภาษาจีนยื่นผลสอบ HSK4 , สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษยื่นผลคะแนนสอบ TOEFL  60 ขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบ IELTS 5.0 ขึ้นไป หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนหรือการทำงาน)
5、ใบรับรองการทำงานล่าสุดหรือเอกสารแสดงว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม (กรณีจบการศึกษานานกว่า 12 เดือน)
6、เอกสารหรือหลักฐานอื่น(เช่นหลักฐานทุนการศึกษา ใบเกียรติบัตร)
7、แบบฟอร์มตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Physical Examination Form)

China University of Petroleum - เงื่อนไขและหลักฐานการสมัครระดับปริญญาโท

1、อายุต่ำกว่า 35 ปี
2、พาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 
3、วุฒิการศึกษาและหนังสือแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
4、ใบรับรองความสามารถทางด้านภาษา(สมัครหลักสูตรภาษาจีนยื่นผลสอบ HSK6 , สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษยื่นผลคะแนนสอบ TOEFL  80 ขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนหรือการทำงาน)
5、Study Plan (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 1500 ตัวอักษร)
6、จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาจำนวน 2 ฉบับ(ต้องเป็นอาจารย์ระดับศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่านั้น)
7、จดหมายยินยอมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจากอาจารย์ของ  China University of Petroleum (East China)
8、ใบรับรองการทำงานล่าสุดหรือเอกสารแสดงว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม (กรณีจบการศึกษานานกว่า 12 เดือน)
9、เอกสารหรือหลักฐานอื่น(เช่นหลักฐานทุนการศึกษา ใบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขัน หรือผลงานเผยแพร่สาธารณะ เป็นต้น)
10、แบบฟอร์มตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ (Foreigner Physical Examination Form)

China University of Petroleum - ขั้นตอนการสมัคร 

ระยะเวลายื่นใบสมัคร :
ภาคเรียนที่ 1  (ภาคฤดูใบไม้ร่วง):15 มีนาคม - 15 กรกฎาคม
ภาคเรียนที่ 2     (ภาคฤดูใบไม้ผลิ)  :15 ตุลาคม - 15 มกราคม
ขั้นตอนการสมัคร :
① ผู้สมัครออนไลน์ส่งเอกสารการสมัครไปที่ LIFP Thailand Center。
② ภายหลังจากที่ตรวจสอบเอกสารการสมัครและเอกสารมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะจัดทำหนังสือ  "Admission Notice หนังสือแจ้งการเข้าเรียน" “แบบฟอร์มขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อประเทศจีน (JW202 / 201) ”  และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษภายในสองสัปดาห์ .
③ ผู้สมัครนำเอกสารตามข้อ ② ไปยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูตจีน  ระยะเวลาศึกษามากกว่า 180 วันต้องขอวีซ่าประเภท X1 กรณีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 180 วันยื่นขอวีซ่าประเภท X2    หากมีปัญหาเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าสามารถเช็คข้อมูลได้ที่ศูนย์ให้บริการข้อมูล  http://cs.mfa.gov.cn/
④  นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยตามเวลาที่ระบุแจ้งไว้ใน "Admission Notice หนังสือแจ้งการเข้าเรียน"  ไม่อนุญาตให้มาถึงล่าช้ากว่ากำหนดที่ระบุไว้  กรณีมาช้ากว่ากำหนดเวลาที่แจ้ง นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์และเลื่อนออกไปในภาคการศึกษาถัดไปหรือปีหน้า

#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน