เรียนภาษาที่จีน 1 ปี,เมืองฉูโจว

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี,เมืองฉูโจว

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี,เมืองฉูโจว

เมือง:ฉูโจว

ภาษาที่เรียน:จีน
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
ปริญญา: เรียนภาษา
ระยะเวลา: 1 ปี
อายุ: 18-40 ปี
ค่าเทอม+ค่าที่พัก= 7500  หยวนต่อปี

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


เรียนภาษาที่จีน 1 ปี,เมืองฉูโจว

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี,เมืองฉูโจว


เอกสารที่ต้องเตรียม:
1 พาสสปอร์ต
2 Transcripts
3 ใบ Certificate
4 ใบตรวจร่างกาย
5 ใบประวัติอาญชากรรม
6 บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10000 หยวน
7 แบบฟอร์มสมัคร
8 รูปถ่าย

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี,เมืองฉูโจว

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี,เมืองฉูโจว


#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน