ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

มือง:เหอเฝย

ภาษาที่ใช้สอน:จีน
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
ปริญญา: ปริญญาตรี
ระยะเวลา: 5 ปี
อายุ: 18-28 ปี
ค่าเทอม: ฟรี
ค่าที่พัก: ฟรี
ค่าครองชีพ: สามารถยื่นขอค่าครองชีพได้ 4000  หยวนต่อปี
ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

เอกสารที่ต้องเตรียม:
1. พาสสปอร์ต
2. Transcripts
3. ใบ Certificate
4. แผนการเรียน
5. ใบตรวจร่างกาย (มีอายูภายใน 6 เดือน)
6. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 20000 หยวน
7. แบบฟอร์มสมัคร
8. แบบฟอร์มทุน
9. ใบประวัติอาญชากรรม
10. รูปถ่ายขนาดพาสสปอร์ต 1รูป


หอพักดีมาก ตามรูปภาพดังนี้:

ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

ทุนจีนปริญญาตรี,วิศวกรรมโยธา,หอพักดีมาก

ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc