1、ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Central South University
เมือง:ฉางชา
มหาวิทยาลัย:Central South University
ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Central South University

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Central South University


1、เรียนภาษา 1 ปี 
เริ่มเรียน  เดือนกันยายน  2020。
วิชาที่เรียน:วรรณคดีภาษาจีน、ปรัชญาภาษาจีน
เงื่อนไข:HSK(4)180 คะแนนขึ้นไป、HSKK(ระดับกลาง)60 คะแนนขึ้นไป


2、เรียนภาษา 1 เทอม
เริ่มเรียน  เดือนกันยายน 2020、เดือนมีนาคม 2021,ไม่รับคนที่เคยมีวีซ่า  X1、X2 บนพาสสปอร์ต。
วิชาวรรณคดีภาษาจีน、ปรัชญาภาษาจีน:HSK(3)180 คะแนนขึ้นไป,และมีคะแนน HSKK


ข้อมูลของทุน
ฟรีค่าเทอม、ค่าที่พัก、ค่าครองชีพและค่าประกัน,ที่พัก พักห้องคู่。
ค่าครองชีพจะให้เป็นเดือน:เรียนหนึ่งปี、เรียนหนึ่งเทอม:2500 หยวนต่อเดือน
ค่าประกัน,เรียนหนึ่งเทอม 400  หยวนต่อคน ,เรียนหนึ่งปี  800 หยวนต่อคน。


เงื่อนไขของผู้ที่สามารถยื่นทุนได้:
1. ไม่ใช่ชาวจีน
2. ร่างกายแข็งแรง,มีคะแนนดี
3. เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน、มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ใช้ภาษาจีน
4. อายุ 16-35 ปี。ถ้าเป็นครูสอนภาษาจีนได้ถึง 45 ปี。 


ระยะเวลารับสมัคร
เริ่มเรียนเดือนกันยายน:ต้องสมัครก่อนวันที่  10  พฤษภาคม 
เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2021:ต้องสมัครก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน

ถ้าต้องการสมัคร,สามารถติดต่อโครงการ  LIFP เพื่อทำการยื่นเอกสาร,(เบอร์โทรศัพท์ 097-101-9296,line:@lifpthailand2,,email: [email protected],ที่อยู่:ชั้น 3 ตึกจามจุรีย์สแควร์)

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Chongqing University

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Chongqing University

2、ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Chongqing University
เมือง:ฉงชิ่ง
มหาวิทยาลัย:Chongqing University
โควต้าเรียนภาษาหนึ่งปี :10人
โควต้าปริญญาตรี:10人
โควต้าปริญญาโท:10人
ข้อมูลของทุน
ฟรีค่าเทอม、ค่าที่พัก、ค่าครองชีพและค่าประกัน。
ค่าครองชีพจะมีให้ทุกเดือน:ปริญญาตรี、เรียนภาษาจีนหนึ่งปีและหนึ่งเทอม 2500 หยวนต่อเดือน;ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน。
ระยะเวลารับสมัคร
เริ่มเรียนเดือนกันยายน: ต้องสมัครก่อนวันที่  10  พฤษภาคม
เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2021:ต้องสมัครก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน


เงื่อนไขของผู้ที่สามารถยื่นทุนได้:

1. ไม่ใช่ชาวจีน
2. ร่างกายแข็งแรง,มีคะแนนดี
3. เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน、มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ใช้ภาษาจีน
4. อายุ 16-35 ปี。ถ้าเป็นครูสอนภาษาจีนได้ถึง 45 ปี。  


ถ้าต้องการสมัคร,สามารถติดต่อโครงการ  LIFP เพื่อทำการยื่นเอกสาร,(เบอร์โทรศัพท์ 097-101-9296,line:@lifpthailand2,,email: [email protected],ที่อยู่:ชั้น 3 ตึกจามจุรีย์สแควร์)


3、ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี Nanjing University
เมือง:หนานจิง
มหาวิทยาลัย:Nanjing University

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี Nanjing University

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี Nanjing University

1)ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี(อายุ 16-35 ปี)
เริ่มเรียนเดือนกันยายน。ไม่รับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ที่ประเทศจีน
เงื่อนไขของแต่ละคณะ:
- การสอนสำหรับชาวต่างชาติ
คะแนน  HSK(3)270 คะแนนขึ้นไป,และต้องมีคะแนน HSKK。
- วรรณคดี ประวัติศาสตร์และปรัชญาจีน
คะแนน  HSK(4)180 คะแนนขึ้นไป、คะแนน HSKK(ระดับกลาง)60分
- เรียนภาษาจีน
คะแนน HSK(3)210 คะแนนขึ้นไป,และต้องมีคะแนน HSKK。


2). ฃฉเรียนภาษาหนึ่งเทอม(อายุ 16-35 ปี)
เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2020、มีนาคม 2021。ไม่รับนักเรียนที่มีวีซ่า  X1、X2  บนพาสสปอร์ต。


เงื่อนไขของแต่ละคณะ:


-  การสอนสำหรับชาวต่างชาติ,วรรณคดี ประวัติศาสตร์และปรัชญาจีน
คะแนน HSK(3)210 คะแนนขึ้นไป,และมีคะแนน HSKK。
-  วัฒนธรรมและไทเก๊ก
คะแนน HSK(3)210 คะแนนขึ้นไป,และมีคะแนน HSKK。
3)ทุนเรียนภาษาสี่สัปดาห์(อายุ 16-35 ปี)
เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคมหรือเดือนธันวาคม ปี2020。ไม่รับนักเรียนที่มีวีซ่า  X1、X2  บนพาสสปอร์ต。
และมีคะแนนHSK。

ทุนเรียนต่อจีน2022-ทุนเรียนต่อจีน 2565 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc