ทุนปริญญาโทและเอก ฟรีค่าเรียนและค่าที่พัก,มีค่าครองชีพให้

ทุนปริญญาโทและเอก ฟรีค่าเรียนและค่าที่พัก,มีค่าครองชีพให้

เมือง:ซีอาน
ทุน:ทุนปริญญาโทและเอก ฟรีค่าเรียนและค่าที่พัก,มีค่าครองชีพให้
หมดเขตรับสมัคร:30 มิถุนายน 2020

สำหรับท่านไหนที่สนใจนั้นสามารถยื่นขอทุนได้แล้ววันนี้!

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และข้นชื่อของประเทศจีน,เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ“211”และ“985”,จัดอยู่ในระดับ 40-50 ของประเทศจีน。

1、รายละเอียดของทุนและระยะเวลาการยื่น
1.รายละเอียดคร่าวๆของทุน:

ระดับ 1   
ปริญญาโท、ปริญญาเอก
ฟรีค่าเรียน,ฟรีค่าที่พัก,มีค่าครองชีพให้ตลอด 4 ปี


ระดับ 2
ปริญญาโท、ปริญญาเอก
ฟรีค่าเรียน,ฟรีค่าที่พัก,มีค่าครองชีพให้ 1 ปี (ค่าครองชีพหลังจากปีแรกจะต้องดูจากคะแนนที่สอบได้ในห้องเรียน)


ระดับ 3
ปริญญาตรี
ฟรีค่าเรียน 50%,มีค่าครองชีพให้ 1 ปี


ระดับ 4
เรียนภาษา
มีแค่ค่าครองชีพให้


2.ค่าครองชีพ:

ระดับปริญญา    ค่าครองชีพ
ปริญญาเอก       25000 หยวนต่อปี
ปริญญาโท        20000  หยวนต่อปี
ปริญญาตรี        15000  หยวนต่อปี
เรียนภาษา        10000 หยวนต่อปี


3.ระยะเวลาของทุน:
ปริญญาตรี 4 ปี,ปริญญาโท 3 ปี,ปริญญาเอก 4 ปี。


2、ค่าใช้จ่ายในการเรียน
1)ค่าลงทะเบียน : 400 หยวน(จะไม่มีการคืนเงินให้)
2)ค่าประกัน :800 หยวนต่อปี
3)ค่าตรวจร่างกาย :600 หยวนต่อปี
4)ค่าใบอนุญาตอยู่ประเทศจีนระยะยาว :400 หยวนต่อปี


5) ค่าเทอมปกติแบบไม่มีทุน(ปริญญาโทและเอกถ้าได้ทุนจะไม่ต้องเสียค่าเรียน,ปริญญาตรีจะต้องเสียค่าเทอม 50%)

คอร์สเรียน

ค่าเทอม

เรียนภาษา 1 ปี

14000 หยวนต่อปี

เรียนภาษา 1 เทอม

8000 หยวนต่อเทอม

เรียนภาษา 1 เดือน

2500 หยวนต่อเดือน

ปริญญาตรี

16000 หยวนต่อปี

ปริญญาโท

21000  หยวนต่อปี

ปริญญาเอก

30000 หยวนต่อปี


6)ที่พักในมหาวิทยาลัย(ปริญญาโทและเอกทุนระดับ 1 จะไม่ต้องเสียค่าที่พัก。)
สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก:ห้องครัวส่วนรวม、ห้องซักผ้าส่วนรวม、ห้องน้ำส่วนรวม、เครื่องปรับอากาศ、เตียงเดี่ยว、โต๊ะหนังสือ、ตู้เสื้อผ้า、อินเทอร์เน็ต.
ราคา:600 หยวนต่อเดือน
    
7)ค่าครองชีพ :  ประมาณ 12000-15000 หยวนต่อเดือน。

ทุนปริญญาโทและเอก ฟรีค่าเรียนและค่าที่พัก,มีค่าครองชีพให้


3、ปริญญาโท
คณะที่สอนเป็นภาษาจีน:
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร,คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สเปซ,เศรษฐศาสตร์,ประยุกต์วิทยาศาสตร์,การจัดการและวิศวกรรม,การบริหารธุรกิจ,การบัญชี,ธรณีฟิสิกส์,วิศวกรรมโยธาการสำรวจและการทำแผนที่,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรัพยากร,ธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีเทคนิค,วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและวิศวกรรม, ภูมิศาสตร์, ธรณีวิทยา, วิศวกรรมโยธา, การขนส่ง, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมพลังงานและอุณหพลศาสตร์วิศวกรรม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาศาสตร์การควบคุมและวิศวกรรม, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมสกีและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การวางผังเมืองและชนบท วิทยาศาสตร์, ภูมิสถาปัตยกรรม, วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, กฎหมาย, คณิตศาสตร์, สถิติ, กลศาสตร์, สุนทรียศาสตร์, ปรัชญา.


คณะที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ:
บริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติก, เศรษฐศาสตร์ประยุกต์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาศาสตร์การควบคุมและวิศวกรรม, ข้อมูลและการสื่อสาร, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมการขนส่ง, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, ความปลอดภัยในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธรณีฟิสิกส์, ภูมิศาสตร์, การสํารวจและการทําแผนที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธรณีวิทยา, สถาปัตยกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม, วิศวกรรมสกีและเทคโนโลยี, วิศวกรรมน้ํา, วิศวกรรมเครื่องกล.

ทุนปริญญาโทและเอก ฟรีค่าเรียนและค่าที่พัก,มีค่าครองชีพให้


4、ปริญญาตรี

คณะที่สอนเป็นภาษาจีน:
การจัดการธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ, คอมพิวเตอร์, ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโยธา, ธรณีวิทยา, วิศวกรรมถนนและสะพาน, วิศวกรรมจราจร, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมพลังงานและพลังงาน, การขนส่ง, เครื่องจักร.


คณะที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ:

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ, การค้าเครื่องจักรก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมสำรวจทรัพยากร.


5、ปริญญาเอก
วิศวกรรมขนส่ง, การวางแผนและการจัดการการขนส่ง, วิศวกรรมถนนและรถไฟ, วิศวกรรมสะพานและอุโมงค์, วิศวกรรมธรณีเทคนิค, วิศวกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, วิศวกรรมยานยนต์, ยานพาหนะ, พลังงานใหม่และวิศวกรรมประหยัดพลังงาน, การวางแผนและการจัดการการขนส่ง, การใช้เครื่องมือการขนส่ง วิศวกรรม, วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ, วิศวกรรมเครื่องกล, การวางแผนและการจัดการการขนส่ง, วิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกส์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม, วิศวกรรมข้อมูล, ธรณีฟิสิกส์, ธรณีวิทยา, วิศวกรรมการก่อสร้าง, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม, วัสดุศาสตร์, วิศวกรรม กลศาสตร์โครงสร้างสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม.


6、เงื่อนไขของปริญญาตรี:
1.อายุ 18-50,สุขภาพแข็งแรง。
2.เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา,คะแนนต้องผ่านในทุกวิชา。
3.สำหรับเรียนภาคภาษาจีน:
 ต้องมี HSK ระดับ 4,มากกว่า 180 คะแนนหรือว่าเคยเรียนภาษาจีนที่มหาวิยาลัยมาก่อน。
4. สำหรับเรียนภาคภาษาอังกฤษ:
 TOEFL IBT มากกว่า  68 คะแนน;IELTS มากกว่า 5.5。
5. สำหรับเรียนภาคภาษาอังกฤษ:
 ถ้าเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นั้นจะไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ。


7、เงื่อนไขของปริญญาโท:
1.อายุไม่เกิน 50,สุขภาพแข็งแรง。
2.จบการศึกษาและมีใบปริญญาตรี, คะแนนต้องดี。
3. สำหรับเรียนภาคภาษาจีน:
ต้องมี HSK ระดับ 4,มากกว่า 180 คะแนนหรือว่าเคยเรียนภาษาจีนที่มหาวิยาลัยมาก่อน。
4. สำหรับเรียนภาคภาษาอังกฤษ:
 TOEFL IBT มากกว่า  80 คะแนน;IELTS มากกว่า 6.0。
5. สำหรับเรียนภาคภาษาอังกฤษ:
 ถ้าเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นั้นจะไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ。
6.จดหมายแนะนำสองฉบับ。8、เงื่อนไขของปริญญาเอก:
1,อายุไม่เกิน 50,สุขภาพแข็งแรง。
2,จบการศึกษาและมีใบปริญญาโท, คะแนนต้องดี。
3,สำหรับเรียนภาคภาษาจีน:
ต้องมี HSK ระดับ 4,มากกว่า 180 คะแนนหรือว่าเคยเรียนภาษาจีนที่มหาวิยาลัยมาก่อน。
4,สำหรับเรียนภาคภาษาอังกฤษ:
 TOEFL IBT มากกว่า  80 คะแนน;IELTS มากกว่า 6.0。
5. สำหรับเรียนภาคภาษาอังกฤษ:
 ถ้าเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นั้นจะไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ。
6.จดหมายแนะนำสองฉบับ。

อยากไปเรียนต่อที่จีนมั้ย? ถ้าสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ lifpthailandhttp://line.me/ti/p/~lifpthailand     หรือเบอร์โทรศัพท์ 097-101-9296. ทางโครงเราสามารถช่วยคุณยื่นทุนให้ได้. สามารถเช็คข้อมูลของทุนได้ที่ 
http://www.scholarship99.com/scholarship-china/c2.html

Facebook :https://www.facebook.com/LIFPthai/

ทุนปริญญาโทและเอก ฟรีค่าเรียนและค่าที่พัก,มีค่าครองชีพให้ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc