ทุนเรียนต่อจีน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2499 
ณ เดือนมิถุนายน 2020 โรงเรียนมีวิทยาเขตสองแห่งในหนางชางและฝูโจวโดยมีพื้นที่วิทยาเขตรวมมากกว่า 2500 เอเคอร์และมีนักเรียนมากกว่า 23,000 คน .

ปัจจุบันวิชาเอกระดับปริญญาตรีที่เราเปิดสอนตั้งอยู่ในวิทยาเขตหนางฉาง ปัจจุบันวิทยาเขตหนานชางกลายเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เรามีความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้ทุนการศึกษาแก่เราอีก 15 ที่นั่งในด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ. 

รายละเอียดทุน:
โปรแกรม: IBD4000086
ภาษาที่ใช้ในการสอน: อังกฤษ
เมือง: หนานชาง
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2021
ปริญญา: ตรี
ระยะเวลา: 4 ปี
อายุ: 18-25 ปี


ค่าเทมอปกติต่อปั: 14000 หยวน
ค่าเทอมหลังจากที่ได้ทุน: 6000 หยวน
ค่าที่พักต่อปี: 4800 หยวน
เกรด: GPA ต้องมากกว่า 60%

ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc