ทุนเรียนต่อจีนปริญญาตรี เมืองอู่ซี  

 มีคณะให้เลือกทั้งหมด 5 คณะ (ฟรีทั้งค่าเรียนและค่าที่พัก)


ทุนเรียนต่อจีน


เงื่อนไข:
ภาษาที่ใช้สอน:ภาษาอังกฤษ
เมือง:อู่ซี
เวลาที่เริ่มเรียน:เดือนกันยายน ปี 2020
ประเภททุน:ปริญญาตรี
ระยะเวลาการเรียน:4 ปี
อายุ:18-30 ปี
เกรด: เกิน 70%
 

คณะที่สามารถเลือกได้ :
1、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
NBB4001986
 
2、บริหารการจัดการ
NBB4001988
 
3、วิศวกรรมสิ่งทอ
NBB4001989
 
4、พยาบาลศาสตร์
NBB4001990
 
5、ศิลปอุตสาหกรรม

NBB4001991


ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc