ทุนแพทย์ปริญญาตรี ปี 2020 Southern Medical University

ทุนแพทย์ปริญญาตรี ปี 2020 Southern Medical University

ทุนแพทย์ปริญญาตรี ปี 2020

เมือง:กวางโจว

คณะ : แพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัย:Southern Medical University


ข้อมูลเบื้องต้น:
รหัสโปรแกรม: NBD6001719 
ภาษาที่ใช้สอน: อังกฤษ
เมือง: กวางโจว
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020 
ระดับปริญญา: ปริญญาตรี
ระยะเวลาเรียน: 6 ปี
ระยะเวลาทุน: 1 ปี
ค่าเทอมปกติ : 45000 (หยวนต่อปี)
ค่าที่พัก : 9000 (หยวนต่อปี)
อายุ: 18-30 ปี

หมดเขตรับสมัคร: 15  กรกฎาคม 2020  


เงื่อนไขของทุน
ค่าเทอมหลังจากหมดทุน : 35000 (หยวนต่อปี) 
ค่าที่พักหลังหมดทุน : 9000 (หยวนต่อปี) 
ค่าครองชีพ: ไม่มี
เกรด: ต้องมากกว่า 60%
เงื่อนไขการยื่นทุนต่อหลังจากหมดทุน:
ในปีที่สองนักเรียนสามารถยื่นทุนต่อได้ถ้าเกรดโดยรวมสูงกว่า 70%  (15,000 หรือ10,000 หยวนต่อปี) 

เอกสารที่ต้องใช้
Bank Statement: 150000 หยวนขึ้นไป 
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ: TOFEL>80 หรือ IELTS>6
ทุนแพทย์ปริญญาตรี ปี 2020 Southern Medical University

เพิ่มเติม
วุฒิการศึกษาสูงสุด , transcripts และใบประวัติอาญชากรรม.

สำหรับคะแนนภาษาอังกฤษนั้นจะใช้เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก.

ทุนแพทย์ปริญญาตรี ปี 2020 Southern Medical Universityทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc