เมือง:ฉางเต๋อ
มหาวิทยาลัย:Hunan University of Art and Science
ภาษาที่ใช้สอน: จีน
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
ระดับปริญญา: ไม่มีปริญญา
ระยะเวลา (ปี): 1
ระยะเวลาทุน (ปี): 1
ค่าเทอมปกติ (หยวนต่อปี): 5000

ค่าที่พักปกติ (หยวนต่อปี): 2000


ข้อมูลทุน:
ค่าเทอมหลังจากได้รับทุน : FREE
ค่าที่พักหลังจากได้รับทุน: FREE (ห้องสองคนหรือสี่คน)
ค่าครองชีพรายเดือน: ไม่มี
เงื่อนไขของคะแนน:
มากกว่า 60%
ค่าลงทะเบียน:500 หยวน (จ่ายเมื่อได้รับทุนแล้ว ; ไม่สามารถคืนเงินได้ )
เงินมัดจำ:1500 หยวน (จ่ายเมื่อได้รับทุนแล้ว ;เงื่อนไขสำหรับการรับเงินคืน,เมื่อทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถออกแบบฟอร์ม JW 202 หรือว่าทางสถานทูตไม่สามารถออกวีซ่าได้)

ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc