ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2020

ทุนแพทย์ปริญญาตรีและโท (MBBS) ปี 2020 เมืองหนานจิง

เมืองหนานจิง

ข้อมูลของทุน:ฟรีค่าเทอม


1. ปริญญาตรีภาคภาษาจีน


ข้อมูลเบื้องต้น

 • คณะ: แพทย์ศาสตร์
 • ภาษาที่ใช้สอน: จีน
 • เมือง: หนานจิง
 • เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
 • ระดับปริญญา: ปริญญาตรี
 • ระยะเวลาเรียน: 5ปี(รวมฝีกงาน 1 ปี)
 • ค่าเทอมปกติ : 30,000(หยวนต่อปี)
 • ค่าที่พัก : 6,000(หยวนต่อปี)
 •  อายุ: 18-30 ปี
 • หมดเขตรับสมัคร: 30 มิถุนายน  2020  

เงื่อนไขของทุน:
คะแนนวัดระดับภาษาจีน HSK4 180 คะแนนขึ้นไป

ระดับการศึกษาต้องจบจากมัธยมศึกษา

 

เอกสารที่ต้องใช้

 • พาสสปอร์ต
 • ใบจบการศึกษาระดับสูงสุด
 • ใบ Transcript
 • ใบประวัติอาญชากรรม
 • ใบคะแนน HSK

 

2. ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

 

ข้อมูลเบื้องต้น

 • คณะ: แพทย์ศาสตร์
 • ภาษาที่ใช้สอน: อังกฤษ
 • เมือง: หนานจิง
 • เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
 • ระดับปริญญา: ปริญญาตรี
 • ระยะเวลาเรียน: 6ปี(รวมฝีกงาน 1 ปี)
 • ค่าเทอมปกติ : 34,000(หยวนต่อปี)
 • ค่าที่พัก : 6,000(หยวนต่อปี)
 •  อายุ: 18-25 ปี
 • หมดเขตรับสมัคร: 30 มิถุนายน  2020  


เงื่อนไขของทุน:
คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ ต้องมีผลสอบ SAT, IELTS, TOEFL

ระดับการศึกษาต้องจบจากมัธยมศึกษาและมีเกรดไม่ต่ำกว่า 3.0

ระหว่างได้รับทุนจะต้องมีผลสอบในทุกวิชามากกว่า  85%

 

เอกสารที่ต้องใช้

พาสสปอร์ต

 • ใบจบการศึกษาระดับสูงสุด
 • ใบ Transcript
 • ใบประวัติอาญชากรรม
 • ใบคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 

 

3. ปริญญาโทภาคภาษาจีน

ข้อมูลเบื้องต้น

 • คณะ: แพทย์ศาสตร์
 • ภาษาที่ใช้สอน: จีน
 • เมือง: หนานจิง
 • เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
 • ระดับปริญญา: ปริญญาโท
 • ระยะเวลาเรียน: 3-4ปี
 • ค่าเทอมปกติ : 35,000(หยวนต่อปี)
 • ค่าที่พัก : 6,000(หยวนต่อปี)
 •  อายุ: 18-35 ปี
 • หมดเขตรับสมัคร: 30 มิถุนายน  2020  

เงื่อนไขของทุน:
คะแนนวัดระดับภาษาจีนHSK4 180 คะแนนขึ้นไป

ระดับการศึกษาต้องจบจากมหาวิทยาลัยและมีปริญญาตรี

 

เอกสารที่ต้องใช้

 • พาสสปอร์ต
 • ใบจบการศึกษาระดับสูงสุด
 • ใบ Transcript
 • ใบประวัติอาญชากรรม
 • ใบคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียน 1,000 คำ (เป็นภาษาอังกฤษหรือจีน)
 • จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

 

4. ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเบื้องต้น

 • คณะ: แพทย์ศาสตร์
 • ภาษาที่ใช้สอน: อังกฤษ
 • เมือง: หนานจิง
 • เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
 • ระดับปริญญา: ปริญญาเอก
 • ระยะเวลาเรียน: 3-5ปี
 • ค่าเทอมปกติ : 38,000(หยวนต่อปี)
 • ค่าที่พัก : 6,000(หยวนต่อปี)
 •   อายุ: 18-35 ปี
 •  หมดเขตรับสมัคร: 30 มิถุนายน  2020  

เงื่อนไขของทุน:

ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

ต้องมีใบรับรองทดลองประกอบวิชาชีพแพทย์ของประเทศตัวเอง

 

เอกสารที่ต้องใช้

 • พาสสปอร์ต
 • ใบจบการศึกษาระดับสูงสุด
 • ใบ Transcript
 • ใบประวัติอาญชากรรม
 • ใบคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียน 1,000 คำ (เป็นภาษาอังกฤษหรือจีน)
 • จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ


ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc