ทุนปริญญาตรีเมืองเทียนจิน:ฟรีค่าเทอมและค่าที่พัก

ประเภทของทุน: ปริญญาตรี,ฟรีค่าเรียน, ค่าที่พัก
คณะ:วิศวกรรมอิเล็คโทรนิคส์และระบบควบคุมอัติโนมัติ
เมือง:เทียนจิน
ภาษาที่ใช้ในการสอน: อังกฤษ
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
ระดับปริญญา: ปริญญาตรี
ระยะเวลา: 4 ปี

อายุ: 18-28  ปี


ข้อมูลของทุน:
ระดับหนึ่ง: ฟรีค่าเทอม, ฟรีค่าที่พัก
ระดับสอง : ค่าเทอม 8000 หยวนต่อปี, ฟรีค่าที่พัก

ระดับสาม: ค่าเทอม 8000 หยวนต่อปี,  ค่าที่พัก 7200 หยวนต่อปี ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc